Новини

"Колкото повече, толкова повече" не винаги е валидно в науката и техниката