15 август 2020
Категории
  •  Космос
  •  Физика
  •  Науки за земята
  •  Биология
  •  Медицина
  •  Математика
  •  Научни дискусии
  •  Разни
FACEBOOK

Кайсиеви ядки? Не, благодаря!

| ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 28 май 2015 в 15:22 5417618

2 горчиви кайсиеви ядки е лимитът на ден за възрастни, децата да се въздържат от консумация.

От известно време насам кайсиевите ядки с горчив вкус се предлагат, най-вече в интернет пространството, за директна консумация. На места дори се говори, че те помагат срещу ракови заболявания. Все още обаче липсват научно обосновани доказателства за тяхното лечебно действие. Всъщност консумацията на кайсиеви ядки може да доведе до сериозни натравяния, които при по-голямо погълнато количество могат да имат дори смъртоносен изход.

Токсичното действие на горчивите кайсиеви ядки се дължи на веществото амигдалин. От амигдалина по време на консумация и в процеса на храносмилане се освобождава циановодородна киселина (цианид). С малки количества организмът може да се справи посредством обмяната на веществата. Когато става въпрос за сериозни отравяния, без колебания учените посочват като максимално допустимо количество консумацията на 2 големи горчиви кайсиеви ядки. От тази гледна точка Германският институт за оценка на риска (ГИОР) съветва потребителите да не приемат повече от 2 горчиви кайсиеви ядки на ден или изцяло да се откажат от консумирането им.

Специалистите от ГИОР са на мнение, че опаковките, в които се предлагат кайсиеви ядки за директна консумация, трябва да съдържат указания за възможните рискове за здравето и за препоръчителното максимално количество. С оглед предотвратяване на риска от отравяне при деца горчивите кайсиеви ядки би следвало да се предлагат в малки опаковки.

Оценката на риска от консумацията на кайсиеви ядки с горчив вкус е извършена от ГИОР в резултат на нарасналото им предлагане в интернет пространството през последните месеци.

А ето и резултатите от нея:

Горчивите кайсиеви ядки са естествен източник на големи количества амигдалин. Отделяната по време на консумация и храносмилане циановодородна киселина може да доведе до остри отравяния при деца и възрастни, а при по-високи дози и до смърт.

Горчивите кайсиеви ядки, предназначени за директна консумация, би следвало да са снабдени с указания за съществуваща опасност от натравяне дори при консумация на ограничени количества от тях. Ако липсва подобно указание, то продуктът не може да бъде възприет като безопасен. Малките опаковки биха могли да ограничат риска за здравето, особено при деца.

Рисков профил, изработен от ГИОР:

Горчиви кайсиеви ядки (Становище от 07.04.2015)

А. Засегнати са

Възрастни и деца

B. Вероятност за увреждане на здравето при консумация на големи количества

Практически изключена

Не съществува вероятност

Възможна

Съществува вероятност

Сигурна

C. Степен на увреждане на здравето при консумация на големи количества

Без увреждания

Леки увреждания (обратими/необратими)

Средно тежки увреждания (обратими/необратими)

Тежки увреждания (обратими/необратими)

D. Доказателствена сила на наличната информация

Висока: Най-важните данни са налице и са неоспорими

Средна: Липсват някои важни данни или са спорни

Недостатъчна: Множество важни данни липсват или са спорни

E. Контролируемост от страна на потребителите

Не е необходим контрол

Възможност за контрол чрез предпазни мерки

Възможност за контрол чрез отказ от консумация

Не подлежи на контрол

Отбелязаните с тъмно синьо полета обозначават свойствата на оценените в това становище рискове.

Рисковият профил има за цел да визуализира становището на ГИОР. Той не е замислен с цел да прави паралел между рисковете. Рисковият профил следва да се разглежда само в непосредствена връзка с изготвеното становище.

Ред В – Вероятност за увреждане на здравето: Налице са данни за тежки отравяния при хора след консумация на големи количества горчиви кайсиеви ядки

Ред С – Степен на увреждане на здравето: При консумация на големи количества горчиви кайсиеви ядки са възможни тежки отравяния и дори смърт

Ред Е – Контролируемост от страна на потребителите: Възрастните не бива да консумират повече от 2 горчиви кайсиеви ядки; Децата следва да се откажат от консумацията на продукта

Обосновка на твърденията

Оценка на риска

Традиционно кайсиевите ядки се използват при промишлено производство на персипан (продукт, подобен на марципана, но произвеждан от горчиви кайсиеви и прасковени ядки в комбинация с пудра захар и други съставки). Процесът на образуване на циановодородна киселина при производството на персипан подлежи на контрол съгласно Регламент (ЕО) № 1334/2008 относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни. Горчивите кайсиеви ядки, използвани при производството на персипан, не са ядливи поради високото съдържание на отровното вещество амигдалин в тях. Те се отглеждат специално за целта с оглед постигане на типичния горчиво-трапчив вкус на персипана. Тъй като при смесване с вода амигдалинът образува отровна циановодородна киселина, в процеса на производство посредством различни методи (напр. чрез нагряване) той бива разрушен или извлечен от ядките.

Горчивите кайсиеви ядки съдържат естествени цианиди, които представляват соли на циановодородната (синилната) киселина. Количеството им е до 4 mg на g ядка, което отговаря на макс. 1,5 mg циановодородна киселина в една кайсиева ядка със средна големина и на макс. 3,0 mg в голяма кайсиева ядка. От амигдалина по време на и след сдъвкване на ядките вследствие разграждането на дизахарида гентобиоза се освобождава бензалдехидцианхидрин, от който лесно се получава циановодородна киселина.

Влиянието на токсичната доза от горчиви кайсиеви ядки зависи, както и при други цианидни глюкозиди, от бързината на освобождаване на цианид от амигдалина по време на дъвчене, съотв. смилане на храната под влияние на чревната флора. Резорбираният в червата цианид се преобразува в по-малко токсичния тиоцианат. Остра симптоматика се появява тогава, когато резорбираното количество цианид е толкова голямо, че метаболитната способност на организма за справяне с отрови е нарушена. Симптомите на остро отравяне са напр. крампи, повръщане и задушаване до смъртоносно блокиране на дишането. Смъртоносната доза при човека е между 0,5 - 3,5 mg на kg телесно тегло.

Литературата предоставя информация за многобройни случаи на тежки отравяния и смъртни случаи при деца след консумация на големи количества горчиви кайсиеви ядки. В Германия до момента в ГИОР са докладвани няколко случая на леки здравословни нарушения, възникнали вследствие прием на горчиви кайсиеви ядки.

За целите на оценката на риска ГИОР е провел изследване, в резултат на което е определил акутна референтна доза (АРД) от 75 µg цианид на кг телесно тегло. Тази доза (4,5 mg при човешко тегло от 60 кг) е безпроблемна за прием в рамките на едно „хранене“ и при възрастни индивиди отговаря на 2 големи горчиви кайсиеви ядки. Следователно потребителите не трябва да консумират повече от 2 горчиви кайсиеви ядки на ден или трябва изцяло да се откажат от тях. Децата изобщо не бива да приемат ядките.

В интернет-мрежата може да прочетете, че горчивите кайсиеви ядки би следвало да имат лечебен ефект при ракови заболявания. Тези твърдения не са подкрепени от научни доказателства. За лечебно средство срещу рака, както при всички лекарствени средства, е необходимо във връзка с процедурата по издаване на разрешение за пускане на пазара да бъдат предоставени доказателства за неговата ефикасност. Заради подбуждане на неоснователни надежди у тежко болни търговец на горчиви кайсиеви ядки в САЩ преди известно време беше осъден на дългогодишен затвор.

Нормативна рамка/Мерки

Съгласно чл.14 от Регламент (ЕО) No178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните

разпространението на безопасни хранителни продукти е отговорност на съответния търговец. В тази връзка негова е и отговорността за предоставяне на потребителите на изчерпателна информация за възможните рискове за здравето.

Ако опаковките, в които се предлагат горчиви кайсиеви ядки за директна консумация, не са снабдени с изчерпателна информация за възможните рискове, то продуктите не могат да бъдат приети за безопасни. С цел предпазване на децата е необходимо и ограничаване в грамажа на предлагания продукт.

През изминалите години контролните органи в Германия частично ограничиха предлагането на пазара на продукти, чиито етикети не предлагат достатъчно информация за тяхната безопасност. Подобни мерки са оправдани и за в бъдеще, е мнението на ГИОР.

Ако при рекламиране на продукта търговецът, съотв. производителят изтъква недоказаното действие на горчивите кайсиеви ядки за лечение на определени заболявания, следва да се провери, дали не е налице нарушаване на изискванията за предлагане на хранителни продукти и лекарствени средства.


Препоръчани материали
1 Коментара
Коментирай
Виж всички |  Новите отгоре  |  Първите отгоре
здраве 28.05 2015 в 20:06 1
+ 33
- 10
това са пълни глупости!ФАРМАЦИЯТА тази "скромна" индустрия няма нужда от здрави хора,затова бълва подобни статии
Ваньо 29.05 2015 в 00:27 2
+ 8
- 18
Искаш ли да проверим? Ти като скептик, предлагам ти да изядеш 200 грама горчиви кайсиеви ядки за един ден.
AS 29.05 2015 в 10:00 3
+ 28
- 3
Като дете що кайсиеви ядки съм изял, та сега не знам, да паля ли свещичка, че съм останал жив или да вярвам на конспираторите! Както винаги истината е може би някъде в средата.
валена 29.05 2015 в 23:35 4
+ 14
- 1
ХОРА,нека да се замислим.Яли сме всичко,немити плодове,с мръсни ръце,направо от дърветата,ядките счукани с камъче ,но не бяха горчиви.Може би трябва да разделяме горчиви от сладките.Имах колежка ,на която братчето беше починало от бадеми сурови,може би са били от горчивите и са били повечко,това преди близо 40 години.Сега и аз търся алтернатива за брат ми ,от химиотерапията се разби ,с един бъбрек е ,получи усложнения...търся всичко каквото чуя и прочета ,но нека тези ,които са се излекували да си дадат мнението с какво и по колко.Не бива нито да се хвърляме насляпо за всичко или да отричаме тотално всичко.
ро 31.05 2015 в 11:46 5
+ 21
- 4
така е. Много от нас са събирали в детството си кайсиевите костилки и после с удоволствие са ги чупили с камъч на някое стъпало наслъждавйки се на ядките. Има хора които и в зряла възраст не пропускат всяко лято това удоволствие. НО преди всички те да кажат - пак ни лъжат, конспиратори, измама, глупости пишат ..... Замислете се какво става, когато сред сладките костилки се появи някоя горчива. Лично при мен тя биваше изплюта на момента и се опитвах да си оправя вкуса със следващата. Дори и да стиснеш зъби и да я изядеш, попаднеше ли втора такава край на яденето за днес. Разваляше се цялото удоволствие. Та колко ГОРЧИВИ кайсиеви ядни са изядени. Мацина са тези, които са ги яли по повече.
Мир 05.06 2015 в 00:13 6
+ 17
- 4
Споко, циановодорода супер бързо се отвежда от организма чрез въглехидрати, а ако попаднал чрез изпарения излагането на чист въздух е често достатъчно, ако състоянието не е тежко. Все пак консумирането на голям количество ядки само по себе си не е много разумно. :) Ако пък сте супер фенове на кайсиеви и ядки и бадеми си носете винаги една ампулка амилнитрит за всеки случей :D
Кошмар 03.07 2015 в 01:01 7
+ 13
- 43
Не яжте кайсиеви ядки, поне не повече от 5-6!!! В момента пиша със зверско главоболие в следствие на жестоко отравяне с тях! Купих си ги от магазина за плодове до нас, ядох ги тях в офиса и след 10мин имах симптоми за инфаркт, задух, болници, лекари и накрая повръщане, което между впрочем облекчи Ада през който минах.
Може да спася живот, за това пак: ВНИМАВАЙТЕ С КАЙСИЕВИТЕ ЯДКИ!
Михаела 09.08 2015 в 14:36 8
+ 36
- 6
Така. Горчивите каисиеви ядки, както и бадемови, от вишни, сливи съдържат витамин В 17, който доказано е едно от най-важните вещества за превенция на рака. Да не трябва да се прекалява с тези ядки и първоначално е препоръчително да се консумират по 2-3 на ден, по-натам може и максимум до 10 броя.

Но тази статия е заблуждаваща. Търсете повече инфо в нета, няма доказани случай на починал човек след консумация на по-горе изброените видове ядки, но има райони в света където се консумират редовно и рака е сведен до минимум.

Прочетете книгата книга “Свят без рак” на Едуард Грифин.

Фармацията е най-доходоносния бизнес, вече измести и военната промишленост в света!!! Научат ли хората за действието на този витамин и колко е евтино набавянето му, няма да се налага да се стигне до рак и скъпи лечения и лекарства.
Мдам... 08.09 2015 в 16:26 9
+ 35
- 9
Миналата година ядох няколко месеца кайсиеви ядки, всеки ден по 15-20 бр. Та, щом ви пиша този коментар, явно съм жив още. Или при мен не важат биологичните закономерности, или автора е от тези, смятащи Обама за рептипл.
Росен Кулов 16.10 2015 в 16:07 10
+ 40
- 10
ей глупаци . като малък имах 10 дръвчета Кайсия. Ял съм по 50 ядки за един ден.Дали са били отровни щом 20 години след това съм още жив а ? ??????? няма лимит , яжте си колкото искате.
 
Още от : Медицина
Всички текстове и изображения публикувани в OffNews.bg са собственост на "Офф Медия" АД и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните им права". Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение на "Офф Медия" АД е забранено.