Новини

На 29 май 1953 е изкачен Еверест за първи път