Радиационна защита в действие: историята на Бистра Куновска и колегите й от НЦРРЗ

Ивайла Сопотенска Последна промяна на 20 януари 2020 в 00:01 8250 0

Кредит НЦРРЗ

Екип на НЦРРЗ.

Радиацията и радиационното замърсяване винаги са теми на широк обществен интерес. Но познаваме ли хората, които се грижат ежедневно за опазването на здравето ни от радиационните рискове? Бистра Куновска разказва повече за колегите си от Национален център по радиобиология и радиационна защита. 

Това е следващата вдъхновяваща история на участници в Националния научнообразователен фестивал "Намереното поколение".

Нашият екип e от Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), специализиран орган на Министерството на здравеопазването (МЗ) по проблемите на общественото здраве.

Екипът ни е сформиран от професионалисти в областта на радиационната защита, обединени от каузата че, профилактика на здравето е стратегическа цел на Националната здравна система. Ние вярваме, че мисията на учените е да представят правдива и изчерпателна информация на гражданите.

От декември 2018 г. изпълняваме дейности по проект „Изграждане на модели за оценка на здравния риск от радон в сгради с обществен достъп за дългосрочни социални ползи“ финансиран от Фонд научни изследвания (ФНИ) към Министерство на образованите и науката (МОН). Ръководител на екипа по изпълнение на проекта към ФНИ е доц. Кремена Иванова.


доц. Кремена Иванова, дм. Кредит: НЦРРЗ

Реализирането на проекта към ФНИ е с цел създаване на алгоритъм за оценка на здравния риск и контрол на постъпването на радон в сгради с обществен достъп, както и подобряване на качеството на въздуха и намаляване на въздействието на радон върху общественото здраве.

Нашата мисия е радиационна защита на българските граждани чрез предоставяне на научни знания, експертни становища, ефективен и качествен контрол и обучение. Ние имаме натрупан дългогодишен опит в сферата на радиационната защита, в областта на профилактиката и промоцията на здравето на населението.

От началото на века се занимаваме с измервания на радон. Радонът е естествен радиоактивен газ, безцветен, без мирис и вкус, с период на полуразпад 3.8 дни и е широко разпространен навсякъде в природата. Радонът се образува непрекъснато при радиоактивното разпадане на уран в почвата и скалите. Като газ може да се придвижва на големи разстояния чрез почвения газ и да достигане до повърхностните земни слоеве, от където може да проникне в сградите.

Радонът има основен дял в облъчването, дължащо се на естествения радиационен фон - приблизително 50%. Радонът може да причини възникване на рак на белия дроб, като вероятността се увеличава при комбинация с тютюнопушенето. Единственият начин да се установи активността на радон в помещенията е да се извърши измерване. Мерната единица за обемната активност на радон във въздух е бекерел за кубичен метър (Bq/m3).

Благодарение на усилията на екипа ни през септември 2013 г. Министерски съвет прие Национална програма относно вредното действие на радон за период 2013 - 2017 г. Стратегическата цел на програмата беше формиране и провеждане на дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване риска за здравето на българските граждани в резултат от въздействието на високи активности на радон в сгради.

В рамките на Националната програма проведохме първото систематизирано проучване на обемна активност на радон (ОАР) в жилища, на територията на цялата страна. Резултатите от проучването установиха, че средногодишна обемна активност на радон за България е съпоставима с тази на европейските страни (112 Bq/m3). В 4,4% от проучените жилищни сгради са със стойности на ОАР над референтното ниво от 300 Bq/m3, регламентирано в Наредба за радиационна защита. Резултатите от националното проучване са публикувани в Европейски атлас на радон. 

С наше участие през 2017 г. МЗ представи на Министерски съвет Стратегия и Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон, които бяха приети с Постановление през 2018 г. Основната цел на Стратегията е намаляване на колективния и индивидуалния риск за здравето на българското населението от облъчване от радон. За реализиране на държавната политика по защита на населението от вредното въздействие на радон, сформирахме екип от учени, като разработихме процедури и провеждаме Национални проучвания за оценка на риска от облъчване с радон.

През настоящата година извършваме измервания на ОАР в сгради с обществен достъп (училища, детски градини, болници и пещери) по изпълнение на дейностите по проекта с ФНИ. Целта на проучванията е анализ на получените резултати и оценка на риска за гражданите посещаващи обществените сгради.

Европейски атлас на радон. Кредит: НЦРРЗ

Междувременно извършваме проучвания на ОАР в жилища и по работни места в няколко области на България, по изпълнение на дейности от Националния план Радон.

Целта на участието ни в Национален научно-образователен фестивал „Намереното поколение“ е популяризиране на нашата дейност, запознаване на обществеността с проблема „Радон“ и информиране на населението за вредата от високи нива. По време на фестивала ще разкажем подробно за нашата работа, ще предложим алтернатива на младите да усвояват нужни за човека на 21 век знания.

Надяваме се, да повишим мотивацията на следващите поколения да се занимават с наука и дейности, свързани с опазване на здравето, като представяме възможности за обучение на младите физици, химици и биолози в НЦРРЗ. От месец октомври 2019 г. в нашият екип се включи младият химик Моника Мутовска, която също е вдъхновена от нашите идеи и продължава да учи и всекидневно да надгражда знанията и уменията си в сферата на радиационната защита. Според нас най-важно за развитието на младите е образованието и прилагането на получените знания. Необходимо е да се дава възможност на онези, които искат да се борят за успеха си сами, да го правят и да постигат добри резултати. Защото добрият резултат за един млад човек, впоследствие се превръща в добър резултат за цялото общество.

Нашият екип се стреми да подкрепя със знание и вдъхновение всички млади хора по пътя им в науката. НЦРРЗ разполага с база за обучение и работа на млади физици, химици, биолози и др. Ние вярваме, че инвестициите в знание и наука ще допринесат за по-добър живот на обществото.


Моника Мутовска в лаборатория „Радон“ на НЦРРЗ. Кредит: НЦРРЗ

Нашето послание към всички вас:

Скъпи граждани, ние сме убедени, че всеки от вас иска най-доброто за своето дете. Всички ние знаем, че образованието е определящо за развитието на индивида. Не трябва да забравяме, че детето не бива да се възпитава само в училище, а и родителите са тези, които подпомагат доизграждането на личността на подрастващите. Важно е учениците да се подготвят със знания и умения, които ще им помогнат практически в реалния живот. Факт е, че учениците възприемат много по-лесно информация, когато имат възможност да я видят и преживеят. Правилното използване на технологиите и интегрирането им в образователната система могат да подобрят значимо постиженията на младите специалисти. От друга страна технологиите развиват качествата нужни им за бъдещото и предизвикват интереса им, правят ги по-любознателни и отворени към света. НЦРРЗ е единствената в България научна база, където се младите специалисти имат възможност за обучение и практика по радиационна защита на населението.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !