Европейската комисия признава ядрената енергия за екологична

Ваня Милева Последна промяна на 09 април 2021 в 00:00 5689 1

Специализирана работна група на Европейската комисия стигна до заключението, че ядрената енергия не причинява значителна вреда на околната среда. И този извод е подкрепен с твърде много балансирани и обективни аргументи.

Преди няколко години европейските страни твърдо решиха да достигнат въглеродна неутралност до средата на 21 век, тоест да произвеждат същото или по-малко количество парникови газове, отколкото природата и индустрията поглъщат на тяхна територия. Не остава много време, поради което специализираните органи последователно дават оценка на екологичността на всички видове енергия. Последните в този списък са атомните електроцентрали - миналия март Групата на техническите експерти (TEG - Technical expert group) не можа да даде еднозначно заключение и предлага да проучи въпроса по-подробно.

След една година работа специалисти от Съвместния изследователски център (JRC - Joint Research Centre) изготвят подробен доклад от 387 страници.

Обемният документ в PDF формат е достъпен на официалния уебсайт на Европейската комисия от няколко седмици, но както пише World Nuclear News, това не е окончателната версия, а докладът е означен като „чувствителен“. Трудно е да се потвърди или опровергае тази теза, в края на краищата връзката е директна, но не е възможно да се намери придружаваща страница или съобщение за пресата, посветени на нея в ресурса. Но независимо от състоянието на документа, той изглежда невероятно интересен и информативен.

„Анализите не разкриха никакви научно обосновани доказателства, че ядрената енергия причинява повече вреда на човешкото здраве или на околната среда, отколкото други технологии за производство на електроенергия, които вече са включени в таксономията [класификацията] като дейности в подкрепа на смекчаването на изменението на климата“, се казва в доклада на JRC.

Чрез стотици научни проучвания, експертни доклади, публикации в търговски списания и други първични източници JRC е направил няколко ключови констатации. На първо място, по отношение на общото ниво на въздействие върху околната среда, ядрената енергия е по-добра или сравнима с възобновяемите енергийни източници - водноелектрически централи, вятърни турбини и слънчеви панели. Естествено е оценен пълният цикъл на цялата индустрия, а не само производството на електроенергия: от добива и обогатяването на ядрено гориво, до изграждането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали, както и изхвърлянето на отпадъците.

„Сравнението на въздействията на различни технологии за производство на електроенергия (напр. нефт, газ, възобновяеми източници и ядрена енергия) върху човешкото здраве и околната среда, основано на неотдавнашни анализи на жизнения цикъл, показва, че въздействията от ядрената енергия са най-вече сравними с хидроенергията и възобновяемите енергийни източници, по отношение на нерадиологичните ефекти", пише в документа.

Сравнение на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл на различни видове електроцентрали. Отляво надясно - кафяви въглища, въглища, нефт, природен газ, слънчеви панели, изгаряне на биомаса, атомни електроцентрали, водноелектрически централи и вятърни турбини. Сивите пунктирани линии показват разликата между различните изследвания. Кредит: European Comission JRC

Според изследователите атомните електроцентрали на съвременно технологично ниво вече са достатъчно екологични или могат лесно и относително евтино да бъдат модернизирани, така че вредата за околната среда да бъде незначителна. Докладът на JRC съдържа само две „точки на растеж“, които трябва да се вземат предвид при планирането на строителството и експлоатацията на атомните електроцентрали.

Първо, това е топлинното замърсяване на водните басейни. Трябва да се следи особено внимателно, охлаждащата система по време на строителството трябва да се изчислява така, че да се намали температурата на изпусканата вода и да се задължи електроцентралата да не излиза извън строго определените граници. И второ, нормативни документи. Наистина, ядрената енергия е може би най-"регулираната" индустрия в света, но въпреки това е необходимо да се добавят елементи, свързани с околната среда, към тези разпоредби. Въпреки че всъщност повечето мерки, необходими за опазване на околната среда и ограниченията за всякакви емисии, са приложени отдавна. И все пак е по-ниска, отколкото за ТЕЦ на газ и въглища.

Докладът съдържа много интересни сравнения например ядрените реактори от трето поколение по-малко ще навредят на хората в резултат на авария, спрямо количеството генерирано електричество, дори в сравнение със слънчевите панели. Рискът от сериозни инциденти, включително радиационни инциденти, е незначителен и намалява с всяка година.

И накрая, дори без обещаващите технологии за цялостна обработка и повторното използване на ядрените отпадъци и, най-разпространените в момента методи - погребване на специални депа - отговарят на всички изисквания за безопасност на околната среда. Съхранението на ядрените отпадъци в дълбоки геоложки формации се счита за „подходящо и безопасно“, установява доклада, позовавайки се на държави, включително Франция и Финландия в напреднал етап от разработването на такива обекти.

Експертите на JRC стигат до заключението, че ядрената енергия заслужава зелен етикет.

„Анализите не разкриха никакви научно обосновани доказателства, че ядрената енергия вреди повече на човешкото здраве или на околната среда, отколкото другите технологии за производство на електроенергия“, пише в доклада.

Документът естествено предизвика диаметрално противоположна реакция от обществеността. Foratom, европейската търговска организация, насърчаваща използването на ядрена енергия, приветства доклада. Но Грийнпийс, както съобщава The Irish Times, е обявил Европейската комисия за корумпирана организация. Според тях атомното лоби е платило за това изследване и не му вярват.

Независимо от това, докладът на JRC ще трябва да бъде подложен на независим партньорски преглед от няколко експертни групи. Разбира се, очакват се някои промени, но е трудно да си представим, че общите заключения ще се променят. И в световен мащаб всъщност нищо няма да се промени - обществеността се страхува от атомните електроцентрали и ще бъде изключително предпазлива. Следователно, противно на опасенията на противниците на ядрената енергия, признаването й като екологично чиста няма да доведе до развитието на ядрената енергетика в Европа. Но те все пак ще запазят своя дял в енергийната система.

Факт е, че изграждането на атомна електроцентрала е дългосрочен проект, който изисква големи инвестиции и е критично важен за енергийната независимост на много страни. Следователно тяхното финансиране почти винаги или изцяло, или до голяма степен пада върху плещите на държавата. И без ясна класификация на видовете енергия според нивото на въздействие върху околната среда е невъзможно да се определи обхватът на възможните инвестиции в тях съгласно новите екологични планове на Европейския съюз. 

Според информацията, представена по-горе, ядрената енергия се сравнява благоприятно с конкуриращите я технологии по отношение на нейното въздействие върху биологичното разнообразие, отчитайки целия жизнен цикъл. Няма доказателства, че ядрената енергия вреди повече на защитата и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите, отколкото други енергийни технологии, включени в таксономията

Ядрената енергия е най-големият (26,7% през 2019 г.) единичен източник на нисковъглеродна енергия в ЕС, преди хидро (12,3%), вятърната (13,3%), слънчевата енергия (4,4%) и други (0,5%).

Този факт е подчертан миналия месец от седем лидери на държави-членки на ЕС, включително френския президент Еманюел Макрон, който писа до Европейската комисия относно ролята на ядрената енергетика в политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката.

В писмото си те заявяват, че развитието на ядрения сектор в ЕС се оспорва от редица държави-членки „въпреки неговия незаменим принос в борбата с изменението на климата“ и „гарантира продължаващото въвеждане на възобновяеми източници до много по-високи нива“. Ядрената енергия също така е "много обещаващ източник на нисковъглероден водород на достъпна цена" и "генерира значителен брой стабилни, качествени работни места, които ще бъдат важни в рецесията след COVID", пишат те.

"Докладът на JRC трябва да бъде преразгледан с необходимата спешност от двете останали експертни групи. Междувременно призоваваме Комисията да не забавя процеса и сроковете за включване на ядрената енергия в рамките на таксономията, за да се гарантира прозрачността на процеса",  заявява Сама Билбао и Леон (Sama Bilbao y León), генерален директор на Световната ядрена асоциация.

"Изправени сме пред двойното предизвикателство на икономическото възстановяване след пандемията и изменението на климата. Достатъчно време е загубено с отлагания. Ядрената енергия вече е изиграла важна роля в ЕС и извън него по отношение на осигуряването на надеждни, рентабилни, 24/7 устойчиво електричество за последните 40+ години и това ще бъде от решаващо значение за изграждането на устойчиво утре", добавя Билбао и Леон.

Справка:

Technical assessment of nuclear energy with respect to the ‘do no significant harm’ criteria of Regulation (EU) 2020/852 (‘Taxonomy Regulation’),  European Union

Източници:

EU Taxonomy can move forward with nuclear, JRC finds, World Nuclear News

Greenpeace warns European Commission on nuclear energy classification, The Irish Times

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

1806

1

Nick Ivanov

11.04 2021 в 13:12

Т.нар.водородна енергетика и бляновете за някакви зелени сделки са опасна химера, която ще удари най-напред индустриалните държави като Германия, и ще сведе конкурентноспособността им до нула. Без атомна енергетика всякакви "нулеви емисии" са немислими. Водородът като гориво в големи количества не е реално нито да се съхранява, нито да се транспортира, да не говорим и за какви инвестиции в оборудване става дума. Самото му производство става по 2 начина, като вторичен продукт в газовата индустрия (ЕС няма големи залежи природен газ), и чрез електролиза от вода, с използването на електроенергия от ВЕИ (която също е невероятно скъпа).