Проф. Норберт Пиетрала е удостоен с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Софийския университет

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Последна промяна на 17 юни 2019 в 12:00 5116 0

На тържествена церемония, която се състоя на 17 юни 2019 г. в Аулата на Университета, проф. Норберт Пиетрала бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Норберт Пиетрала произнесе академично слово на тема: „Probing the Structure of Atomic Nuclei“ („Изследване структурата на атомните ядра“).

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Физическия факултет и е за приноса на проф. Норберт Пиетрала за високи научни постижения в областта на експерименталната ядрената физика, за дългогодишната съвместна научна работа с изследователи от Физическия факултет на Алма матер и реалното съдействие със апаратура и материали, както и подкрепа за развитието на млади учени и студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Норберт Пиетрала е роден през 1967 г. Научната си кариера започва през 90-те години в групата на проф. Петер фон Брентано, по чието ръководство защитава докторска дисертация през 1996 г. В периода 1996-2003 г. провежда научни изследвания в университетите на Кьолн (Германия) и Йейл (САЩ), като след 1999 г. научната му дейност се осъществява в рамките на специализираната програма на Германския научен фонд (DFG) за подкрепа на обещаващи млади изследователи „Еми Ньотер“. Д-р Пиетрала се хабилитира през 2003 г., а в периода 2003-2006 г. е последователно асистент и доцент в Университета на Стони Брук (САЩ). През 2006 г. се завръща в Германия като доцент в Университета на Кьолн, а малко по-късно е избран за професор в Техническия университет на Дармщат. От 2008 г. е директор на Институт по ядрена физика към ТУ Дармщат.

Научните интереси на проф. Пиетрала са свързани с фундаментални изследвания в областта на експерименталната ядрена физика, по-специално със спектроскопични изследвания на структурата на атомното ядро. Интересът към тази почти класическа научна област се усилва през последните години, благодарение най-вече на новите експериментални възможности, които дават международните лабораториите с ускорители за радиоактивни снопове като ISOLDE (CERN) и FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research, Дармщат). Изследванията на проф. Пиетрала определят някои от темите в научните програми на тези големи лаборатории, по които ще се работи през следващите години. По специално, проф. Пиетрала има значителни приноси и се явява водещ световен учен в експерименталните изследвания на изовекторните състояния във вибрационни ядра, така наречените състояния със смесена протон-неутронна симетрия.

Едни от най-значимите постижения на проф. Пиетрала са свързани с изследвания на състояния със смесена симетрия чрез снопове от γ лъчи. С помощта на този метод за първи път са експериментално наблюдавани и изследвани пълния набор от състояния със смесена симетрия в ядрото 94Мо. В последствие проф. Пиетрала предлага уникално развитие на горния метод, което се базира на използването на квази-монохроматични поляризирани γ-снопове за селективно възбуждане на ядрени състояния. Този метод за изследване на ядрената структура получава световно признание, като ясен пример за това е, че значима част от европейската лаборатория Extreme Light Infrastructure (ELI) в Мъгуреле, Румъния, е предназначена за експерименти, базирани именно на този метод.

Проф. Пиетрала има значими приноси и в изследвания, свързани с възникването и еволюцията на ядрената колективност, възникването и проявата на динамични симетрии в квантови многочастични системи и в разработването и приложенията на ядрени колективни (геометрични) модели. Едно от най-значимите открития на проф. Пиетрала е експерименталното наблюдаване на конкурентния двоен γ разпад, включващо измерване на относителната вероятност спрямо доминиращия процес. Това е ефект, които демонстрира фундаменталните закономерности за електромагнитни преходи в квантови системи.

От методологична гледна точка трябва да се споменат и приносите му в разработване и усъвършенстване на експериментални методи, водещи до цялостната спектроскопия в рамките на един експеримент, което е от изключително значение за експериментите с радиоактивни снопове, както и уникалния метод за (e,e’γ) в режим на e’-γ съвпадения, демонстриран за първи път на електронния ускорител S-DALINC в Института по ядрена физика в Техническия университет Дармщат. Всички тези научни приноси са получили световно признание.

Проф. Пиетрала е автор на повече от 400 научни публикации в най-реномираните международни списания за ядрена физика. Член е на множество международни научни и технически съвети към големи лаборатории и/или колаборации. Сред тях трябва да се отбележи участието му в комитетите на ELI-NP, Румъния (ELI-ISTAC и ISAB) и в управителните органи към FAIR (говорител на NuStar.de, координатор на LOEWE Center “Helmholtz International Center for FAIR”).

Сътрудничеството на проф. Пиетрала с изследователи от катедра „Атомна физика“ на Физически факултет датира от 2003 г. и е доста ползотворно като към момента е довело да повече от 45 съвместни публикации в международни списания с импакт фактор. От 2008 г. до момента трима щатни преподаватели от Физически факултет са провеждали изследвания в Института по ядрена физика в Дармщат. За същия период петима студенти от Физическия факултет (двама докторанти, двама магистри и един бакалавър) са работили в групата на проф. Пиетрала по изследователски задачи, свързани с техните дисертации и/или дипломни работи. Тези визити са финансирани основно от немските фондации „Александър фон Хумболд“ и ДААД, но в някои случай са подпомагани и директно от Института по ядрена физика в ТУ Дармщат.

През 2016 г. със активното съдействие на проф. Пиетрала беше подписано споразумение за сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Техническия университет Дармщат в рамките на програмата Еразъм+. Към момента, магистър от програмата по „Физика на атомното ядро и елементарни частици“ работи в групата на проф. Пиетрала в рамките на тази програма по анализ на данни от общ експеримент, проведен на установката ISOLDE, ЦЕРН.

Сътрудничеството на проф. Пиетрала с учени от Софийския университет се явява естествено продължение на връзките между български и немски учени в областта на фундаменталните ядрени изследвания, установени в средата на 70-те години на миналия век, благодарение на които тази област на научното познание в България се разви на световно ниво.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !