Добри новини от Южна Африка: Малко са тежките случаи с варианта Омикрон

Ранни данни

Ваня Милева Последна промяна на 06 декември 2021 в 00:01 9459 0

През последните четири седмици има значително увеличение на новите инфекции със SARS-CoV-2 в южноафриканската провинция Гаутенг, където се намират Йоханесбург и столицата Претория. Според специалистите този скок на случаите се дължи на новия вариант на Омикрон, обявен на 24 ноември 2021 г.

Първите случаи на Омикрон са открити в окръг Тсване и съвпадат с рязкото нарастване на новите инфекции, което предвещава началото на четвъртата вълна в Гаутенг, съобщава Южноафриканският съвет за медицински изследвания (SAMRC).

Изследователската организация представя интересни клинични наблюдения, които показват нисък дял на тежките случаи в сравнение с предишните вълни. Показателен е фактът, че 76% от пациентите на здравното заведение са "случайни", т.е. са приети в болницата по други медицински причини - хирургични или акушерски заради болничната политика, изискваща тестване на всички пациенти за приемане в болницата.

Това означава, че тези пациенти не са имали COVID симптоми.

Засега Омикрон рядко причинява тежко заболяване. И все пак това са ранни данни.

Тсване е глобалният епицентър на епидемията в Омикрон и четвъртата вълна в провинция Гаутенг, като седмичният брой на случаите нараства експоненциално в продължение на няколко седмици.

Южноафриканската изследователска организация SAMRC докладва за ранния си опит за профила на приетите пациенти в болничния комплекс "Стив Бико" (SBAH/TDH) в Претория, в сърцето на окръг Тсване.

Фигура 1. Ежедневни нови случаи на SARS-CoV-2 29 ноември – 3 декември 2021 г. (sacronavirus.co.za)

В съответствие със статистическите данни, представени от Министерството на здравеопазването на Гаутенг на 2 декември 2021 г. за провинцията като цяло, и с приема във всички държавни и частни болници в окръг Тсване, се наблюдава рязък ръст на приема в комплекса Steve Biko със 166 нови приема между 14 и 29 ноември 2021 г. Това съставлява 45% от всички приеми в окръг Тсване в публичния сектор и 26% от всички приема в публичния и частния сектор за същия период.

От SAMRC признават, че информацията за пациентите, представена тук, представлява само първите две седмици от вълната Омикрон в Тсване. Клиничният профил на приетите пациенти може да се промени значително през следващите две седмици, като до този момент може да се направи заключения за тежестта на заболяването с по-голяма точност.

Въпреки че Националния институт по заразни болести на Южна Африка NICD потвърждава, че почти всички случаи на SARS-CоV-2 в Тсване се дължат на новия вариант, все пак това не означава, че всеки случай е причинен от варианта Омикрон, това е "разумно предположение", както се изразява Южноафриканският съвет за медицински изследвания (SAMRC).

Основното наблюдение, направено през последните две седмици, е, че по-голямата част от пациентите в COVID отделенията не са били зависими от кислород. SARS-CoV-2 е случайна находка при пациенти, които са били приети в болницата по други медицински причини.

Тип отделение
Пациенти #
В стая с непроменен въздух от околната среда
Отделение 1 мъжко
17 (4 на кислород)
14
Отделение 3 женско
16 (5 на кислород)
11
Stoltz HC
4 (3 на NIV)
1
Stoltz ICU
1 (интубиран)
0
Stoltz Paeds
4 (1 е на HFNO)
3
Общо
42
29
Пациенти на кислород
13 (31%)
29 (69%)
Пациенти на кислород за COVID
9 (21%)
 

Таблица 1. Моментна снимка на профила на приетите пациенти на 2 декември 2021 г. Пояснения: NIV (Non-invasive ventilation) - неинвазивна вентилация; HFNO (High-flow nasal oxygen) - подаване на кислород с висок поток през носа.

Моментната снимка на 42 пациенти в отделението на 2 декември 2021 г. разкрива, че 29 (70%) не са зависими от кислород. Тези пациенти имат добра сатурация при стаен въздух и нямат никакви респираторни симптоми. Това са пациентите, наречени „случайно приети с COVID“, след като са имали друга медицинска или хирургична причина за приемане. Тринадесет (13) пациенти са зависими от допълнителен кислород, от които девет (21%) имат диагноза COVID-19 пневмония въз основа на комбинация от симптоми, клинични признаци, рентгенова снимка на гръдния кош и възпалителни маркери. На всички им се предписват стероиди като основа на терапията. Останалите 4 пациенти са на кислород по други медицински причини (2 преди това на домашен кислород, 1 заради сърдечна недостатъчност и 1 с потвърдена диагноза пневмоцистна пневмония).

Това е картина, невиждана в предишни вълни.

Има само 4 пациенти в здравни грижи и един в интензивното отделение. При предишните вълни е забележимо по-висок броят на пациентите на HFNO (High-flow nasal oxygen - подаване на кислород с висок поток през носа) или на неинвазивна вентилация (NIV). Това може да е случайно, но се потвърждава от много клиницисти, които преди това са работили в COVID отделенията в болничния комплекс.

От 38 възрастни в отделенията за COVID на 2 декември 2021 г. 6 са ваксинирани, 24 са неваксинирани и 8 са с неизвестен ваксинационен статус. От 9 пациенти с COVID-пневмония 8 са неваксинирани, 1 е дете. Само един пациент на кислород е бил напълно ваксиниран, но причината за кислорода е хронична обструктивна белодробна болест.

Отделение
Ваксиниран
Неваксиниран
Неизвестен
Отделение 1
2
13
2
Отделение 3
3
8
5
Stoltz High Care
1
3
0
Stoltz ICU
0
0
1
Щолц Педс
N/A
N/A
N/A
Общо
6
24
8
На кислород
1
10
1

Таблица 2. Статус на ваксинация на пациенти със SARS-CoV-2 по тип отделение на 2 декември 2021 г.

Анализ на 166 пациенти, приети в комплекса SBAH/TDH в периода 14-29 ноември 2021 г., разкрива, че възрастовият профил се различава значително от предходните 18 месеца. През последните две седмици не по-малко от 80% от приеманите са на възраст под 50 години. Това е в съответствие с възрастовия профил на приема във всички държавни и частни болници в Тсване и в цялата провинция Гаутенг през последните две седмици, както се съобщава от NICD и правителството на провинция Гаутенг. Деветнадесет процента са деца на възраст 0-9 години и най-голям брой приема е във възрастовата група 30-39 години, което представлява 28 процента от общия брой.

Фигура 2. Разбивка на приема по възраст през последните две седмици (DATCOV)

Ключов въпрос относно новото огнище на Омикрон е дали тежестта на заболяването е подобна, по-лека или по-тежка, отколкото при другите варианти, предвид големия брой мутации на Омикрон.

Най-добрият индикатор за тежестта на заболяването се измерва чрез болничната смъртност. 10 са смъртните случая в кохортата SBAH/TDH през последните две седмици, което представлява 6,6% от 166-те постъпили. Четири смъртни случая са на пациенти на възраст 26 – 36 години и пет (5) смъртни случая са при възрастни над 60 години. Една смърт е при дете, при което причината за смъртта не е свързана с COVID. Няма смъртни случаи, свързани с COVID сред 34 постъпили в педиатричните COVID отделения през последните две седмици. Това е благоприятно в сравнение с дела на смъртните случаи в комплекса през последните 18 месеца, който е бил 17%. Тенденцията през следващите две седмици ще бъде изяснена, тъй като броят на смъртните случаи в момента е нисък и ще е изтекло достатъчно време за развитието на по-тежко протичане заболяването и може да се очаква броят на смъртните случаи да се увеличи.

Засега смъртността през последните две седмици

Фигура 3 по-долу показва липсата на значително увеличение на смъртните случаи в болниците във връзка с драматичното нарастване на процента на случаите за провинция Гаутенг като цяло. Това може да се дължи на обичайното изоставане между положителните случаи и смъртните и тенденцията ще стане по-ясна през следващите няколко седмици.

Фигура 3. Нови случаи на SARS-CoV-2 и смъртност от COVID-19 за провинция Гаутенг  (плътна червена линия показва датата на започване на  ваксинацията). Кредит: Professor Jonny Myers, UCT

Други груби показатели за тежестта на заболяването включват нивото на грижите, необходими в болницата (интензивно отделение, интензивни грижи, общо отделение), нуждите от кислород (назално, маска, високопоточна терапия, неинвазивна или инвазивна механична вентилация) и продължителност на престоя в болницата.

Фигура 4. Ниво на грижи за пациентите през последните две седмици

През последните 14 дни в интензивното отделение на COVID има само 2 пациенти, като нито един от тях няма първична диагноза COVID пневмония.

Шестдесет и трима пациенти са били приети за медицински грижи, но информацията е, че по-голямата част от постъпилите с нужда от интензивни грижи са били за диагноза, различна от COVID.

В моментната снимка в приложената Таблица 1 по-горе, се вижда, че 3 от 4-те пациенти в отделението за интензивна терапия са имали първична диагноза тежка COVID пневмония, така че може да се окаже, че профилът се променя към по-тежко COVID заболяване. В момента се провежда по-подробен анализ на пациентите с нужда от интензивни грижи, който може да покаже повече.

По-точните измервания на тежестта на заболяването при хоспитализирани лица изискват преглед на резултатите от рентгенография на гръдния кош или компютърна томография на белия дроб (процент на белодробните полета, показващи промени), измервания на артериален кръвен газ (ABG), кръвни биомаркери и ефекта на съпътстващите заболявания върху състоянието на пациента. Подробни проучвания както на грубите, така и на по-точните измервания на тежестта на заболяването се извършват на местно ниво от няколко екипа от изследователи и екипът на "Стив Било" участва в тези проучвания.

Важна констатация в този ранен анализ е много по-кратката средна продължителност на престоя от 2,8 дни на позитивни за SARS-CoV-2 пациенти, приети в COVID отделенията през последните две седмици, в сравнение със средната продължителност на престоя от 8,5 дни за последните 18 месеца. Националният институт по заразни болести на Южна Африка NICD отчита подобна по-кратка продължителност на престоя за всички болници в Тсване в своя седмичен доклад. Той също така е по-малък от средната продължителност на престоя за Гаутенг или на национално ниво, докладван от NICD в предишни вълни.

В обобщение, първото впечатление от прегледа на 166 пациенти, приети след появата на варианта Омикрон, заедно с моментната снимка на клиничния профил на 42 пациенти, които в момента са в COVID отделенията в комплекса SBAH/TDH, е, че по-голямата част от болниците приемът е за диагнози, които не са свързани с COVID-19. Позитивността за SARS-CoV-2 е случайна находка при тези пациенти и до голяма степен се ръководи от болничната политика, изискваща тестване на всички пациенти за приемане в болницата.

Използвайки дела на пациентите в неинтензивни отделения като маркер за случайна хоспитализаци с COVID, за разлика от тежка форма на COVID (пневмония), 76% от пациентите в комплекса SBAH/TDH са случайна хоспитализаца на хора с COVID. Тази много необичайна картина се среща и в други болници в Гаутенг. На 3 декември болница "Хелън Джоузеф" има 37 пациенти в отделенията COVID, от които 31 са без кислородна терапия (83%); и академичната болница "д-р Джордж Мухари" има 80 пациенти, от които 14 са на допълнителен кислород и 1 на вентилация (81% без кислородна терапия).

Експоненциалното увеличение на процента на положителни проби при тези пациенти е отражение на бързо нарастващия процент на случаи в Тсване, но изглежда не е свързан със съпътстващо увеличаване на процента на приема за тежък COVID (пневмония) въз основа на високия дял на пациентите, които не се нуждаят от допълнителен кислород.

Сравнително ниският брой хоспитализации с пневмония заради COVID-19 в обикновените отделения и интензивното отделение представлява много различна картина в сравнение с началото на предишни вълни. Все още се извършва подробен анализ, сравняващ текущата картина с предишни вълни. Това може да е свързано с ранния подем на четвъртата вълна, възможно е по-класическият модел да стане очевиден през следващите две седмици. Ясно е обаче, че възрастовият профил е различен от предишните вълни. Може да се окаже, че това е ефект от ваксинацията, тъй като 57 % от хората на възраст над 50 години са били ваксинирани в провинцията в сравнение с 34 % в групата от 18 до 49 години.

Високият дял на инцидентните случаи на възрастни пациенти с COVID и увеличеният брой на приеманията с положителен резултат от SARS-CoV-2 сред деца на възраст 0-9 години може да отразяват по-високи нива на предаване в общността в сравнение с предишни вълни (варианти), което не се изразява в по-висок процент на приемане с първична диагноза COVID-19. Необходимо е повече време, за да се отговори напълно на въпросите за тежестта на COVID-19, причинена от новия вариант Омикрон.

Източник: Tshwane District Omicron Variant Patient Profile - Early Features, SAMRC

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !