Д-р Жизел Бейкър: Биомаркерите при преминалите на бездимни продукти са сходни с отказа от цигари

Директорът по научни въпроси във Филип Морис Интернешънъл коментира резултатите от последните проучвания на компанията

Ивайла Сопотенска Последна промяна на 20 юли 2020 в 13:58 10727 0

Кредит ФМИ

Д-р Жизел Бейкър, директор по научните въпроси във ФМИ.

На международна онлайн медийна среща компанията "Филип Морис Интернешънъл" наскоро представи последни данни от своите проучвания върху бездимните алтернативи на цигарите, които разработва. 

Срещата се проведе преди знаковото решение на Агенцията по храни и лекарства в САЩ (FDA) по отношение на системата за нагряване на тютюн IQOS. На 7-ми юли американският регулатор издаде разрешение за предлагането на устройството IQOS заедно с тютюневите стикове на американския пазар като продукт в категорията „тютюневи изделия с модифициран риск“ (ТИМР). Агенцията констатира, че при употребата на продукта има намалено излагане на вредните вещества и че това може да доведе до опазване и подобряване на общественото здраве.

Д-р Жизел Бейкър е глобален директор по научните въпроси на компанията. Тя ръководи стратегиите за връзки с научната общност и отговаря за представянето на научните изследвания на Филип Морис Интернешънъл за продуктите с намален риск пред експертите по обществено здраве и регулаторните органи. Д-р Бейкър има докторска степен по биометрия и епидемиология от Медицинския университет на Южна Каролина.

Д-р Бейкър отговори на въпроси на НаукаOFFNews за резултатите от последните три клинични проучвания, проведени от компанията - „Проучване за реакция на излагане“„Ефекти от употребата на системата за нагряване на тютюн за увеличаване на теглото“ и „Ефекти от пушенето на цигари, употребата на системата за нагряване на тютюн и спирането на пушене във връзка с кашлицата“.

Д-р Бейкър, резултатите - поотделно и в съчетание - от Проучването за реакция на излагане (ПРИ) и Проучването за отказ от пушене (ПОП) дават интересен поглед и сравнение на бездимните продукти, които създавате. В ПРИ сте избрали да направите сравнение между пушачи на цигари и група хора, преминали към система с нагряване на тютюн (СНТ) на повече от 70%. Защо не изследвахте популация, преминала напълно към вашия продукт?

Когато създавахме това изследване, основната цел беше то да отговаря на изискванията на регулаторите. И когато разглеждаме приложението на системата с нагряване на тютюн (СНТ), изискването е да са изследвани така, както хората наистина ги използват. В първите ни изследвания за излагането на вредни вещества анализирахме хора, които напълно са преминали към продукта и си отговорихме как влияе това върху излагането. Но знаейки, че на хората им отнема малко време, в което използват едновременно системата за нагряване на тютюна и цигари, преди да преминат напълно към системата, искахме да сме сигурни, че разполагаме с научните данни, така че да можем да отговорим на тези въпроси. Ако не използват само СНТ, дали все пак е по-добре от тютюнопушенето? Затова проучването беше създадено по такъв начин, че да сме сигурни, че имаме отговорите на въпросите, които Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) ще ни зададе, за да разрешат продажбата на продукта.

Кредит: ФМИ

Можете ли да ни разкажете повече за промяната на биомаркерите за потенциална вреда в ПРИ и по-специално за двата фактора с най-голямо изменение? 

В това изследване имаме две популации – тези хора, които са преминали на 70% към употребата на СНТ, и тези, които са преминали напълно към нашия продукт. За целта изследвахме и различни биомакери и, както виждате в групата на преминалите напълно към СНТ, стойностите на всички биомаркери са променени до голяма степен в желаната посока. Функцията на белия дроб и холестеролът с висока плътност (HDLН) са двата фактора, които се променят значително дори когато има комбинирана употреба на системата и цигари. Това са два важни рискови фактора от медицинска гледна точка, защото са свързани със заболяванията.

Ако разгледаме друг фактор, например експираторния резервен обем (ЕРО), той сам по себе си е диагностичен показател за функцията на белия дроб. За нас беше важно да определим как се изменя той, тъй като е известно, че ЕРО намалява с възрастта и при здрави непушачи, но пушенето му влияе още повече, тъй като еластичността на белия дроб намалява. Така че когато изследваме хората, преминали към СНТ, ние не очакваме този показател да се повиши, но да се забави намалението му, така че да прилича повече на тенденцията при непушачите. Точно това и видяхме в това изследване - дори при сравнение с хората, престанали да пушат, се наблюдава намаление на функцията на белия дроб - и това намаление почти напълно съвпада и с групата, преминали изцяло към СНТ.

Ние знаем, че нивата на биомаркерите се променят при отказване от тютюнопушене, което, разбира се, е най-добрият възможен вариант и е търсеният резултат. В сравнение виждаме, че промяната на тези 8 фактора при хората, преминали към поне 70% употреба на СНТ, е отново в същата посока, както при отказването, като при 5 от показателите и промяната е статистически значима. Според мен това може да послужи и като допълнителна мотивация за хората, които не са преминали напълно, защото са постигнали ефект, но той може да бъде още по-голям, ако се откажат напълно от употребата на цигари.

Системата за нагряване на тютюна IQOS, разработена от Филип Морис Интернешънъл. Кредит: ФМИ 

Резултатите от проучването, свързано с оценката на кашлицата, показва интересна тенденция в полза на СНТ за сметка на обикновените цигари. Как подбрахте хората в извадката за това проучване?

Да, наистина тези резултати са интересни. Известно е, че когато хората спрат да пушат цигари, всъщност започват да кашлят повече. Някои от клетките в белия дроб имат власинки, които помагат за изхвърлянето на прах и други замърсявания. При пушачите всички вдишани и натрупани токсични вещества блокират този процес. Затова наблюдаваме, както при отказа от тютюнопушене, така и при употребата на СНТ, че този процес се възобновява. Затова в началото, след като спрат да пушат или преминат към IQOS, хората забелязват, че кашлят повече - белият дроб започва да се изчиства от натрупаните вещества. След това, с течение на времето и изчистването, хората вече не изпитват тази пушаческа кашлица. Разбира се тук идва въпросът с индивидуалната оценка на кашлицата и нейната сила и честота. За двама души силната кашлица е различно понятие, но всеки от участниците сравнява собствените си показатели, така че щом има подобрение, то се забелязва. Затова началните оценки при различните популации и демография са много различни, но важното е, че тенденцията за подобрение е една и съща.

В такъв случай планирате ли да проведете проучване с медицинска оценка на кашлицата и състоянието на белия дроб по обективни показатели?

В случая ние използвахме популация, която твърди, че кашля и помолихме сами да оценят субективното си състояние. Разработваме проучвания, в които се изследват хора с доказана кашлица, на които да се проведат анализи на функцията на белия дроб, изхвърлянето на секрети и др., но заради ситуацията на пандемията е по-трудно това да се случи, а ние искаме да сме сигурни, че провеждаме изследванията в подходящите условия. Виждам, че не само при нашите изследвания, но всички клинични проучвания са затруднени, а нашата цел е да получим отговори по правилния начин.

Как ще коментирате резултатите от изследването, свързано с увеличаването на теглото? Прави впечатление, че повишението на теглото при групата, преминала към СНТ е по-малко в сравнение с отказа от тютюнопушене. От къде идва този ефект? 

Известно е, че повишението на теглото е един от факторите при сърдечно-съдови заболявания и при голяма част от хората, които се отказват от тютюнопушене това е страничен ефект. Това е и причина много от отказалите се да се върнат към цигарите. Така че не можем да пренебрегнем този фактор, но трябва да разгледаме цялостната картина.

Отказът от тютюнопушене е най-доброто, ако успеете да го постигнете, дори ако качите няколко килограма, 4-5 в рамките на година. Всеки може да потвърди, че 4-5 килограма при намаление на възпаленията, намаление на оксидативния стрес, подобрение на функцията на белия дроб, са нещо, което може да се приеме и регулира и по друг начин. Но ако качването на 4-5 килограма ви върнат към пушенето, освен допълнителните килограми, отново имате и излагането на токсични вещества. Това е може би най-лошият възможен резултат. Така че трябва да разгледаме всеки пациент индивидуално с всички рискови фактори. 

При хората, които преминават към системата за нагряване на тютюн, наблюдаваме минимално повишение на теглото до 1 кг, което е допълнителен фактор към намалението на риска от сърдечно-съдови заболявания, който трябва да изследваме.

Кредит: ФМИ

И накрая един въпрос по горещата тема на годината - пандемията от COVID-19 отразява ли се по някакъв начин на употребата на вашите продукти, с повишение или понижение на продажбите?

Всичко това зависи от политиката на различните страни към продукта. В страните, където пандемията не е наложила ограничение на достъпа, не наблюдаваме промяна при хората, които вече са преминали към IQOS. Очакваме да получим данните страна по страна. Все още не съм ги виждала, но ще направим анализ какво е влиянието и как то се променя в различните страни. За мен по-притеснително беше дали хората, преминали към употреба на IQOS, ще имат достъп до продуктите, или ще се върнат обратно към пушенето и добрите новини са, че потребителите са запазили възможността си да използват продуктите.

Смятате ли, че нови потребители са преминали към бездимните алтернативи на цигарите поради факта, че хората бяха принудени да останат вкъщи дълго време? Тази принудителна изолация промени ли поведението на потребителите на тютюневи изделия?

Надявам се, че да. Например разгледахме данните от Франция и това са техните национални данни, не наши данни, те отчитат намаление на продажбите на цигари в последните години след повишение на данъците върху изделията. Но с налагането на принудителната изолация и затварянето на границите, хората вече не могат да пътуват в съседните страни, за да си купят цигари. Оказва се, че може би намалението в продажбите не е било чак толкова успешно, защото при затварянето на границите продажбите отново се покачиха.

Така че смятам, че всичко това е оказало влияние и трябва внимателно да проучим данните, дали има привлечени нови потребители, защото са затворени вкъщи в изолация и са по-мотивирани да направят нещо различно. Разбира се, за всеки човек това е различно, но бихме могли да измерим продажбите на продуктите и ще е важно да разгледаме различните страни и различните ограничения във всяка страна и така да опитаме да разберем какво мотивира най-много хората да преминат към бездимна алтернатива като системата за нагряване на тютюн IQOS.

Интервюто е публикувано с подкрепата на Филип Морис България.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !