Д-р Жизел Бейкър: Бездимните продукти са доказано по-малко вредна алтернатива на цигарите

Директорът по научни въпроси във Филип Морис Интернешънъл д-р Жизел Бейкър представи в България научните данни за продуктите с нагряване на тютюн, изнесени пред FDA

Ивайла Сопотенска Последна промяна на 12 декември 2019 в 16:51 9162 0

Кредит PMI

Какъв е ефектът от употребата на бездимните продукти върху преминалите на тях пушачи? По-добра алтернатива ли са устройствата за нагряване на тютюн в сравнение с цигарите? На тези въпроси отговари д-р Жизел Бейкър, директор по научните въпроси на Филип Морис Интернешънъл, която запозна български журналисти с последните научни данни за бездимните продукти, разработвани от компанията, и представени пред Агенцията по храни и лекарства в САЩ (FDA).

В своята презентация д-р Бейкър представи последните проучвания за бездимните продукти, данни за тяхната употреба, както и популационен модел, демонстриращ въздействието от употребата на бездимните алтернативи върху населението като цяло, представян пред специална комисия (Tobacco Products Scientific Advisory Committee) на Американската агенция по храни и лекарства (FDA), която разреши продажбата на IQOS в САЩ през май.
 

Кредит: PMI

Д-р Жизел Бейкър ръководи стратегиите за връзки с научната общност и отговаря за представянето на научните изследвания на Филип Морис Интернешънъл за продуктите с намален риск пред експертите по обществено здраве и регулаторните органи. Д-р Бейкър има докторска степен по биометрия и епидемиология от Медицинския университет на Южна Каролина. Тя ръководи проект по разработване и изпълнение на програма за намаляване на риска от заболявания с оглед научно обосноваване и количествено измерване на риска при продуктите с намален риск в следпазарни условия. Преди това ръководи екипите по биостатистика, управление на клинични данни и моделиране на здравето на населението, които генерират и анализират данни от клинични и следпазарни проучвания, наблюдение на безопасността на продукта и оценка на въздействието върху здравето на населението.

След презентацията си тя отговори на въпроси на НаукаOFFNews, свързани с проучванията, провеждани от компанията и данните за намаления риск за здравето в сравнение с конвенционалните цигари, които те представят.

Д-р Бейкър, изтъкнахте, че сте направили пълен анализ на състава на аерозола, получен при употреба на IQOS, вместо да търсите в него конкретни вещества. Какви са резултатите от този анализ? Откриват ли се във вашия продукт други вещества, които не присъстват в цигарения дим и може да носят потенциална опасност?

При този анализ сравнихме дима от конвенционална референтна цигара и аерозола образуван при употреба на IQOS. Открихме, че в цигарения дим се откриват 4330 вещества със съдържание над 100 ng в цигара. В аерозола, образуван при употреба на нашия продукт се откриват 529 различни вещества, които при последващ скрийнинг бяха засечени в 753 пика, тъй като при някои от тях 2 пика показват вариации на едно и също вещество. От тези отчетени 753 пика на вещества, 700 се срещат в много по-голяма концентрация в цигарения дим, а 53 са или по-концентрирани (50), или уникални (3) за аерозола на бездимния продукт.

Проведохме токсикологичен анализ на всички 53 вещества, за да разберем дали има токсикологични притеснения или потенциални токсикологични притеснения, които биха могли да дойдат от някое от тези вещества. В крайна сметка установихме, че и четирите не представляват токсикологичен риск при нивата на излагане, които идват от нашите продукти.

FDA също проведоха собствени изследвания по този въпрос и излязоха със становище, че в аерозола се съдържат някои вещества, които не се съдържат в референтната цигара. Но имайки предвид колко ниски са нивата им и колко значително е намалението на доказаните канцерогени и вредните вещества в аерозола от IQOS в сравнение с цигарения дим, FDA разреши продажбата на IQOS в САЩ.

Кредит: PMI

Провеждате ли или планирате ли да провеждате изследвания върху намаления риск за здравето за по-дълъг период от време, за да можете да съберете повече данни и да направите по-значими сравнения?

Сега, когато IQOS е на повече от 50 пазара, включително и САЩ, сме на това ниво, на което има достатъчно много потребители, за да може да се провеждат подобни изследвания. Много е важно да ги планираме правилно, да получим правилните научни данни и това очевидно е сложна задача, когато говорим за проучване с 20-годишен срок например. Знаем, че технологията и науката се променят толкова бързо, че нямаме идея дали след 20 години тези продукти все още ще са предпочитани продукти на пазара. Така че е много важно да проектираме проучванията така, че дори продуктите да се променят с времето, все още науката ни да доказва намален риск за здравето в сравнение с цигарите.

Така че в момента сме на етап на планиране на подобни дългосрочни изследвания и искаме да ги започнем в съвсем близко бъдеще, но все още работим по конкретните детайли на всяко от тях, за да сме сигурни, че ще имаме стабилно достоверно проучване, което е научно вярно и ни дава отговори на основните въпроси, които търсим.

Разкажете ни повече за независимите проучвания върху бездимните продукти за нагряване на тютюн, проведени от организации като FDA и BFR (Федералният институт за оценка на риска в Германия). До каква степен техните резултати съвпадат с вашите? Потребителите често са скептично настроени към проучвания, финансирани от компанията, която им предлага продукт, затова независимите изследвания са толкова важни за тях.

За мен процесът прилича много на създаването на лекарства. Докато продуктът все още не се продава на пазара, всички научни изследвания за него са финансирани от компанията-производител, защото тя има необходимия достъп до продукта и средствата за това, а и от него се изисква, в случая на лекарствата, да докаже, че продуктът е безопасен и ефикасен преди да бъде пуснат на пазара.

В нашия случай изследваме какъв е ефектът от преминаването към нашата бездимна алтернатива от пълнолетните пушачи, които иначе биха продължили да пушат, и трябваше да докажем пред FDA, че това би изиграло роля в опазването на общественото здраве. Така че регулаторните изисквания, които имаме, за да пуснем на пазара продукта, са различни, но концепцията е същата - няма как да започнеш продажбата на своя продукт, без да имаш задълбочени научни изследвания върху него.

Вече имаме и 7 доклада от регулаторни агенции, при които много от организациите взеха продукта и изследваха аерозола от IQOS в своите собствени лаборатории. Окуражаващо е, че повечето от тях напълно потвърдиха нашите резултати.

По време на проверката на FDA например, те направиха тестове на тютюневите стикове и на устройството за нагряване и ги изследваха сами в своята лаборатория във Флорида.

Федералният институт BFR в Германия също изследва продукта и стигна до сходни резултати, Националният институт за обществено здраве и околна среда RIVM в Холандия тестваха продукта, лаборатория по тютюна в Япония също. Много от тези лаборатории са част от глобална мрежа лаборатории за изследване на тютюневи изделия към Световната здравна организация. И основната част от резултатите потвърждават нашите данни. Разбира се, в зависимост от метода, някой резултат може да бъде по-висок или по-нисък, но общата тенденция потвърждава нашите данни и резултати.  

Кредит: НаукаOFFNews

Независимите проучвания се провеждат отново и отново, постоянно се публикуват нови резултати, защото провеждането на подобни проучвания отнема време. От това, което виждаме до момента, обаче, основната част от проучванията потвърждават и нашите собствени резултати.

Разбира се, някои може да не са съгласни, но смятам, че в общия случай е важно за какво сравнение говорим. Нашите продукти не са без риск и са предназначени само за пълнолетни пушачи, които иначе биха продължили да пушат и нашите заключения се основават на сравнението с цигарения дим. Важно е да се уточни, че най-доброто за пушачите е пълният отказ от употребата на тютюн и продукти, съдържащи никотин. Но за онези, които не могат да се откажат и биха продължили да се излагат на цигарен дим за следващите n-броя години, е по-добре да преминат на бездимните продукти, при които наблюдаваме значително намаление на токсичните вещества.

Много от вашите публикации са в реферирани научни списания. Но за обикновения потребител, който не е задължително запознат с процеса на рецензиране и публикуване, голяма част от научната информация остава далечна. Къде виждате мястото на комуникацията на науката, в процеса на представяне на вашите продукти, така че да убедите потребителите, че бездимните алтернативи са по-добър вариант за пълнолетните пушачи, които не желаят да се откажат от употребата на никотин?

Смятам, че именно затова съществува моята работа, защото аз съм учен в конкретна научна дисциплина и се присъединих към екипа на компанията в екипа по научна и развойна дейност, който провежда клиничните изследвания. И докато се подготвяхме за представянето пред научната комисия на FDA научихме едно нещо и то е, че науката не може да говори сама за себе си. Много учени го разбират, но наистина трябва да се търсят начините науката да се комуникира ясно, така че хората да могат да я разберат.


Кредит: НаукаOFFNews

За да бъде наистина успешно намаляването на вредата за здравето на пушачите с употребата на бездимните продукти, трябва да се излезе извън представянето на информация от самите компании - производители. Някои здравни агенции и регулатори по света вече са осъзнали това, като Здравната служба на Англия (Public Health of England)и други държавни агенции, които говорят по темата.

Когато търсим наистина глобално намаляване на вредата от употребата на тютюн, искаме възможно най-голяма част от общността, ангажирана с общественото здраве, да говори и изнася точни научни данни и факти, не свързани с конкретен продукт, а с концепцията за намаляване на вредата като цяло.

Смятам, че в момента много от информацията е смесена и объркана. Като пример мога да дам електронните цигари, за които един ден чуваме, че са по-вредни от конвенционалните, а на следващия ден, че носят намален риск от заболявания. Това може да е объркващо за потребителите, особено ако не могат да отсеят сами научната информация.

Затова смятам, че е важно до потребителите да достига вярна, коректна и точна научна информация и че като общност, която наистина се бори за опазването на общественото здраве, трябва да дадем едновременно и рисковете и ползите.

Необходимо е хората да разбират, че IQOS не е електронна цигара, както и да знаят, че при употребата му се отделя никотин, който води до пристрастяване, както и, че е предназначен само за пълнолетни пушачи, които иначе биха продължили да пушат.

Най-добрият избор е потребителите да се откажат от употребата на тютюневи изделия. Ако искаме да намалим максимално вредата от тютюнопушенето за пълнолетните пушачи, които все пак искат да продължат да пушат, ще искаме възможно най-много хора да преминат към бездимни алтернативи.

Но за да се случи това, възможно най-много хора трябва да разбират продукта, за да направят промяна е нужно да бъдат мотивирани, а взимането на информирано решение не винаги е лесно. Затова е особено важно да има широк достъп до вярна, научно точна и неподвеждаща информация.

Интервюто е публикувано с подкрепата на Филип Морис България.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !