Българите сме само 30% арийци

Наука ОFFNews Последна промяна на 18 юни 2015 в 20:26 60752 13

Посоките на миграции, определени въз основа на анализа на геномите на хората от бронзовата епоха. Мащабната експанзия на чергари от причерноморско-каспийските степи, т.нар. ямна култура (Yamnaya), преди около 4500 г., положила началото на формирането в За
Посоките на миграции, определени въз основа на анализа на геномите на хората от бронзовата епоха. Мащабната експанзия на чергари от причерноморско-каспийските степи, т.нар. ямна култура (Yamnaya), преди около 4500 г., положила началото на формирането в Западната Европа на културата на шнуровата керамика (Corded Ware), се смята за източник на индоевропейските езици. В зелен цвят са показани съвременните области на разпространение на индоевропейски езици.

Само 31% са арийските гени на българите. В много по голяма степен ние сме наследници на земеделски народи, основали първите цивилизации на Шумер и Египет. 55% от генофонда ни е народи, дошли от Близкия Изток. Останалите  14% от гените си сме наследили от местни ловци кроманьонци, които арийците и земеделците са заварили по нашите земи.

Това сочи публикувано в списание Nature мащабно проучване на два големи международни екипа от генетици и археолози от Харвард, Университета на Аделаида, Колумбийския университет, учени от Дания, Германия, Швейцария, Полша, Русия, Канада и др.

Изследването включва представители на древното европейско и централноазиатско население, живели от неолита до началото на историческите времена. Общо двете групи проучват впечатляващо количество древни геноми - 170, които сравняват със геномите на съвременни хора, живеещи в различни части на Западна и Централна Евразия. 

Резултатите са публикувани в Nature преди седмица в поредица от три статии: 

1) Wolfgang Haak et al. Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe // Nature. V. 522. P. 207–211.
2) Morten E. Allentoft et al. Population genomics of Bronze Age Eurasia // Nature. V. 522. P. 167–172.
3) John Novembre. Human evolution: Ancient DNA steps into the language debate // Nature. V. 522. P. 164–165. - синопсис (обобщение)

Резултати от проучването на екипи на Дейвид Рейк и Сванте Паабо, представени от Йосиф Лазаридис (Харвард), са публикувани и в края на миналата година в изданието на Американската асоциация за човешка генетика.

До голяма степен изследванията изясняват ранните етапи на заселване на Евразия от хора от съвременен тип. 

Генофондът на съвременните европейци и в частност на българите, се оказва смес от три различни компонента, показани хронологично:

 • местни палеолитни ловци-събирачи, потомци на европейските кроманьонци;
 • неолитни земеделци от Близкия изток, мигрирали преди 8000-5000 години;
 • индо-европейски чергари (арийци), дошли от преди около 4500 години от причерноморско-каспийските степи. 

Съотношение на трите компонента в геномите на съвременните европейци. Първият компонент - гените на древните западноевропейски ловци-събирачи (Western European hunter-gatherer), наследници на кроманьонци е показан в синьо, вторият - гените на близкоизточните неолитни земеделци (Early Neolithic) - в оранжево и третият - гените на причерноморско-каспийските чергари арийци (Yamnaya) - в зелено. Схема: W. Haak et al. в Nature

Сравнения

От графиката се вижда, че в генома (съвкупността на гените) на съвременните българи преобладават гените на близкоизточните земеделци (55%), основали първите цивилизации на Шумер и Египет, следвани от гените на носителите на индоевропейските езици, причерноморските чергари (31%) и най-малък около 14% - на най-древното население, потомци на ловците кроманьонци. 

Интересно е, че съотношението на трите компонента при българите почти съвпадат с това при баските. Съседите ни от Балканския полуостров - гърци и албанци имат по-голям дял в гените си от цивилизованите, идващи от Близкия Изток земеделци, съответно 66% и 65% и долу-горе поравно от другите два компонента. Хърватите, другите представители на Балканите са със повече арийска "кръв" - 37%, близкоизточни земеделци - 45% и потомци на кроманьонците - 20%.

Балтийските народи литовци и естонци имат най-слабо влияние в гените си от неолитните земеделци, идващи от Близкия Изток. За сметка на това при тях е най-внушително генетично наследство от кроманьонците - 31% за литовци и 37% за естонци. на другия полюс са испанци и тосканци - наследството на кроманьонците напълно липсва в генофонда им.

"Сравнени с останалите европейци, ние сме все в средата, което учудва. И може би подсказва нещо - ние също сме се отклонили нанякъде, но спесименът, към който сме отклонени, не е един от горните три, у нас има четвърти компонент, който изследването просто не е изследвало. Говоря, разбира се, за прабългарите"- коментира в своя статия  Светослав Стамов, антрополог от Университетът в Дюк по повод резултатите.

Приносът в генофонда от арийските народи намалява плавно от север на юг, като е най-значителен в Северна и Източна Европа, определящ е при германски, балтийски и славянски племена. При южните народи най-силно изразено в населението е наследството на цивилизованите близкоизточни земеделци. В Сардиния и Испания  примесите на другите два компонента са минимални.

Най-важният извод, който са направили и двата изследователски екипи е, че през бронзовата епоха е имало големи миграции, които до голяма степен определят състава на генофонда на съвременните европейски народи. Още повече, че миграцията е пряко свързана с разпространението на индоевропейските езици.

Новите палеогенетични доказателства сочат, че родината на предците на индоевропейското езиково семейство е в причерноморско-каспийските степи, а не както се смяташе от някои експерти - в Мала Азия.

 Отговорите на антрополога Светослав Стамов:

 • Защо хората от Ямната култура* са се разселили из почти цяла Евразия и са успели да наложат езика и културата си над местните, а понякога са ги измествали физически? - Открили са колелото преди всичко останали, опитомили са коня първи и са създали бойната колесница пак първи, което им е дало изключително предимство за известно време, както и им е носело социален престиж, което е карало хората от останалите култури да ги копират това е все едно някой с Мерцедес да влезе в селище, където всички останали карат каруци. Всички ще поискат да оставят каруците и да си вземат мерцедеси – тези с мерцедесите ще има по-голям достъп до жени, ще могат да обират безнаказано стоката на останалите и да бягат с мерцедеса, без да могат каруците да го хванат и да им поискат сметка. Когато околните народи също са получили коне и колесници, индоевропейците са изгубили предимството си и разширението им се е забавило или спряло незабавно. В някои части на Сибир и въобще Азия, посоката на миграцията им се обърнала и дори са отстъпили мястото си на още по-добри конници и колесничари, а самите индоевропейци са изчезнали.
 • Наистина ли римляни, древни гърци, древни германци, тохари, древни северноиндийци, древни иранци, хети, траки и древни славяни някога са били един народ? -Да.
 • Къде е живял този народ? На територията на културата Ямна.
 • Кога е живял този народ? - Между 4000 и 2500 години преди новата ера.
 • Откъде са дошли римляните на италийския полуостров? От руската степ, културата Ямна.
 • Откъде са дошли древните елини в Елада? От руската степ, културата Ямна.
 • Откъде са дошли траките на Балканите? От там са дошли, от културата Ямна.
 • Откъде са мигрирали индоиранските племена по посока андроново и покъсно посока съвременна Индия и съвременен Иран? – От територията на културата Ямна.
 • От къде са се появили германците и славяните в Централна и Северна Европа? Дошли са от руската степ, от територията на културата Ямна.
 • И келтите ли? – И келтите.
 • Какво се е случило с населението, което са заварили в неолитна Европа? В Централна и Северна Европа е било почти изцяло унищожено, в Южна Европа се е сляло с пришълците индоевропейци.
 • Как е изглеждало прединдоевропейското население на Европа? Като съвременните сардинци. Сардинците са запазили близо 100% от генома му.
 • Кой е строил долмените и каменните храмове от мегалитната епоха, вкл. Беглик Таш в България, артефактите в Родопите, Варненския некропол и Селищата в Караново? Прединдоевропейското население, тоест ранните неолитни фермери на Европа.
 • Траките имат ли нещо общо с долмените и мегалитните храмове в България? Не, нямат, освен че са ги разрушили, изклали хората, които са ги строили, разрушили селищата им, но запазили живи жените им.
 • Какви са съвременните българи? Като останалите съвременни южноевропейци 2/3 индоевропейци и 1/3 прединдоевропейски фермери.
 • Какво се е случило с преиндоевропейските фермери в Централна и Северна Европа? Избити са почти изцяло от хората от културата на шнуровата керамика (Corded Ware).
 • На какъв език са говорили прединдоевропейските фермери? Някои от езиците им със сигурност са били сродни на баския.
 • Как са изглеждали древните римляни и древните гърци при навлизането им в италийския полуостров и респективно на балканите? Като съвременните източноевропейци и като реконструкциите от Ямна.
 • Русокоси и синеоки ли са били хората от Ямна? Всякакви.
 • Парадоксът е, че и двете групи, които се смесват на територията на Ямна, за да създадат протоиндоевропейците, са били мургави и воините-ловци от Сибир, и фермерите от Близкия Изток. Селекцията за по-бял цвят на кожата се е осъществила след сливането им; а при европейците е продължила и след установяването им в Европа. Белият цвят на кожата у съвременните европейци е наследство от ранните неолитни фермери – те носят същите генетични варианти за цвят на кожата, каквито носят и болшинството от съвременните европейци.

Физическа реконструкция (от 2013-та) на черепи от културата Ямна

 • Защо римската аристокрация е наричала себе си „конници“? Защото са потомци на войнишката каста от културата Ямна и успехът и експанзията на тази култура се дължи на предимството да са конници в свят от пешаци, което донесло висок социален статус на войниците-конници.
 • Защо Тракийският Херос е най-разпространеният култов предмет в тракийското общество? По същата причина.
 • Защо тракийската аристокрация е погребвана с коне и с бойни колесници? Пак за това.
 • Как са погребвани хората от културата Ямна? Войниците са погребвани с коне и колесници.
 • Как са погребвани хората от културата "Бойна брадва" в Европа? Войниците са погребвани с коне и колесници.
 • Свързани ли са римляни, германци, славяни и келти с културата бойна брадва? Да, изглежда са й наследници.
 • Значи ли това, че критяните и морските народи са били от фермери? А баските и етруските? Да, Минойския Крит изглежда е дело на тези хора - освен ако не е дело на самите базални евразийци; същото и за етруските; за баските има нещо по-особено; със сигурност са свързани с неолитните фермери, но у баските има изключително много оцелели гени и от европейските ловци събирачи, които са били изместени от фермерите; но да, тези неолитни фермери са били по-близо до съвременните баски, отколкото до угро-фините например.
 • Стоунхендж и варненския некропол пак ли са дело на тези фермери? Да, това доколкото разбирам е тяхно дело
 • Защо постоянно някакви хора идват в Европа? Там местно население няма ли? Кроманьонците се заселват в Европа преди 30 000 години. Какво става с тях? Местно население в Европа при идването на кроманьонците има - това са неандерталците. А какво става с кроманьонците? Ами нищо - просто чакат да отмине ледниковия период и да ги лъхне земеделската вълна от изток.

------------

*Ямната култура е археологическа култура от периода 3600–2300 г. пр.н.е., в района между реките Днестър и Буг, и планината Урал. Кургани от ямната култура могат да се видят и на територията на България в Добруджа около границата с Румъния. Името на културата (ямна — от яма) идва от специфичните ямовидни гробници (кургани), с които тя се характеризира. В тях мъртвите са били погребвани по гръб, с превити колене. Според курганната хипотеза на Мария Гимбутас за индоевропейския произход, ямната култура е свързана с древните индоевропейци.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

12005

13

Slavyan Stoyanov

09.07 2016 в 09:01

Ми това е доминанта бе юнаци юнаци, при това втората най голяма. Първата е на балканската група. Грубо казано прото балканската е близо 45 % и тази която се нарича Арийска е втората по големина. Еми ето те станаха 75 %. Останалите 25 % си ги делят 5-6 други групи. Кое му е САМО на арийската компонента?

12

11.04 2016 в 09:18

Като чета разните коментари установявам ей-така, че 1) на пръв поглед, че може би само 1-2 от десет кометгипряащи имат някаква представа за това, което коментират; 2) че науката се изражда все повече в търговска стока на аукцион - който даде повече, получава положителните резултати каквито му трябват! Дали не сме на път наистина да изчезнем като вид, общност и култура?! Такава деградация може да значи само едно - или човечеството си отива, или е изправено пред колосален прелом и ще продължи съществуването си (и евентуално по-нататъшното си развитие) по съвършено нов път?!?! Да се задействат астролозите и ясновидците!

12.03 2016 в 02:47

Няма никакви "арийски гени", нито пък "арийците" са открили колелото, г-да невежи. Стържете по струните на най-низшите страсти на народа с глупости и "Нейчър" (където също често публикуват глупости).

22.08 2015 в 10:33

Учените са си направили труда да изследват по региони населението на Европа, което е похвално...Това, че няма следи от прабългари и други подобни, означава че шайката им е била малобройна, макар и агресивна и жестока...Факт е, че са се претопили в местното население, което е оставило и културни следи по нашите земи...От прабългарите е останала само конска опашка и конски фъшкии...

20.06 2015 в 22:08

Не му звучи на дедо поп много научно тази статия.

20.06 2015 в 00:52

Не знам кой как е говорил и кой как е писал, но народ "точарианци" няма. Има "тохари" на български и Tocharians на английски... Народ с ирански произход от Централна Азия.

19.06 2015 в 14:26

Koya e haplogrupata na pra Balgarite, koia na slavinite, koia na Trakite i koia na mesnoto naselenie?

19.06 2015 в 13:34

Няправо се потресох от толкова ненаучно представяне на едно доста ограничено изследване.
А като прочетох за това как римската аристокрация се е наричала "конници" направо ми иде да се гръмна.
Точно новобогаташите извън аристокрацията се наричат "конници" по много причини, но най-вече защото са имали пари за кон, нещо което обикновените плебеи не са можели да си позволят. Цицерон е конник. Спрете с глупотевините.

19.06 2015 в 10:07

Неоспорими научи резултати и глупав коментар , особено по отношение на сравненията ....Авторе , авторе . И как така този с Мерцедеса ще има предимство пред онзи с каруцата по отношение на разплода , след като първият има по правило по едно дете , в някои случаи - от две - три жени , а другия - по десетина .... И за това циганите се множат , а "мерцедесовата" култура загива . Вземи за справка дори родината на Мерцедеса ...!!!

19.06 2015 в 03:10

Bulgaricus, разбира се, че сме по-близки до Южноевропейските народи, а пък "братушките" са братушки на германците, скандинавците и Централноевропейските славяни, и кво искаше да кажеш...? Че не сме руснаци...? Е, и Европейци не сме... ;)