Обширен анализ на 152 държави разкрива обществените фактори, определящи щастието

Ваня Милева Последна промяна на 09 октомври 2023 в 07:33 2614 0

Кредит Pixabay

Ново изследване предоставя доказателства, че решаващите обществени фактори, влияещи върху щастието, включват щедрост, особено в богатите страни, постоянна социална подкрепа във всички групи по доходи и лична свобода.

Резултатите, публикувани в Social Psychological and Personality Science, дават представа за многостранната връзка между обществените условия и индивидуалното щастие, като подчертават значението на неикономическите фактори

Проучването, ръководено от Сатоши Араки (Satoshi Araki), асистент в Университета на Хонконг, има за цел да отговори на някои важни въпроси за щастието.

По-конкретно иска да проучи как различните обществени условия влияят на нашето щастие и дали тези ефекти се различават в различните групи по доход. Целта е да се постигне по-различно разбиране на сложната динамика, която допринася за цялостното ни удовлетворение от живота и добро емоционално състояние.

"Като социолог се чудех как условията на обществено ниво влияят на нашето щастие и нещастие", заявява пред PsyPost изследователят. "Не е ли прекрасно, ако можем да отговорим на този въпрос и да развием общество, в което повече хора да благоденстват, като същевременно се намали нещастието?"

Проучването на Араки включва обширен анализ на данни от 152 държави за период от 15 години, като по този начин е създаден изчерпателен набор от данни. Този набор от данни включва информация за БВП на глава от населението, социална подкрепа, продължителност на живота в добро здраве, свобода на избора, щедрост, усещане за корупцията и няколко показателя за щастие и нещастие.

Араки използва надежден статистически метод, известен като регресия с фиксирани ефекти на държавата (регресионен анализ за контрол на ненаблюдаваната хетерогенност между страните и във времето), за да изследва промените в рамките на държавата с течение на времето.

Този подход му позволява да контролира ненаблюдаваните специфични за страната характеристики и да даде по-точна оценка на връзките между обществените условия и щастието.

Противно на очакванията, проучването установява, че връзката между икономическия растеж, измерен чрез БВП на глава от населението, и удовлетворението от живота отслабва с нарастването на богатството на страните. С други думи, след достигането на определен икономически праг допълнителното богатство не увеличава значително щастието.

Щедростта се оказва решаващ фактор, свързан с по-високата удовлетвореност от живота, особено в икономически напредналите страни. Това предполага, че щедростта допринася значително за щастието, след като основните икономически нужди са задоволени.

Социалната подкрепа е последователно свързана с по-високи нива на щастие и по-ниски нива на нещастие във всички подоходни групи. Наличието на силни социални връзки и мрежи за взаимопомощ влияе положително върху цялостното благосъстояние на хората.

"Наистина е интересно да се потвърдят съществено положителните връзки между неикономическите условия (например социалната подкрепа и щедростта) и щастието, въпреки че структурата им варира в зависимост от макроикономическите стандарти", коментира Араки пред PsyPost.

Свободата на избор е друг значим фактор за предсказване на щастието. Хората в общества с по-голяма лична свобода съобщават за по-висока удовлетвореност от живота и повече положителни емоции, и по-малко страдащи хора.

Въпреки че по-голямата продължителност на живота обикновено се разглежда като нещо положително, проучването разкрива нюансирана картина. По-голямата продължителност на живота се свързва с по-висока честота на отрицателните емоции, като тревога, тъга и гняв. Това предполага необходимостта от системи за подкрепа, които да се занимават с психологическото състояние на застаряващото население.

"Нашето (не)щастие е в значителна степен свързано с фактори на обществено ниво, вариращи от икономическото развитие и свободата до взаимната подкрепа и щедростта", посочва Араки. "Ето защо при преследването на щастието е важно да се обръща голямо внимание не само на поведението на индивидуално ниво, но и на условията на макроравнище и техните взаимодействия."

Както при всяко изследване, важно е да се признаят някои ограничения. Изследването на Араки е фокусирано върху обществените условия на макроравнище и тяхното въздействие върху щастието, което дава ценни сведения, но не обхваща индивидуалните преживявания. Бъдещите изследвания биха могли да се задълбочат в данните на индивидуално ниво, за да се разбере по-добре как различните хора са засегнати от тези обществени фактори.

Освен това в изследването на Араки се подчертава значението на щедростта в развитите икономики, но не се установява причинно-следствена връзка. Необходими са допълнителни изследвания, за да се определи дали щедростта води пряко до повишена удовлетвореност от живота или има други основни механизми.

"Това изследване показва средните ефекти на обществените условия, но би трябвало да има случаи, които не могат да се обяснят с показаните от мен модели", обяснява изследователят.

"Важно е да се хвърли светлина върху такива случаи и да се изяснят техните механизми, а не просто да се оценяват като отклонения. Освен това в изследването се използват единствено показатели на макроравнище. Както се твърди в статията, бъдещите изследвания трябва да включват данни както на индивидуално, така и на обществено ниво, за да се проучи чие щастие се подобрява, запазва и нарушава в процеса на обществените трансформации."

Изследването на Араки оспорва някои общоприети убеждения за щастието и предлага по-различно разбиране на факторите, които допринасят за нашето благополучие. То подчертава значението на социалната подкрепа, личната свобода и щедростта като фактори за щастие, независимо от нивото на доходите в дадена страна. Освен това се обръща внимание на необходимостта от системи за подкрепа на населението, свързана със застаряването и увеличаването на продължителността на живота.

"Надявам се, че този труд ще послужи като основа за популяризиране на социално-икономическата теория за (не)щастието в посока на човешкото процъфтяване", отбелязва Араки.

Справка: Araki, S. (2023). The Societal Determinants of Happiness and Unhappiness: Evidence From 152 Countries Over 15 Years. Social Psychological and Personality Science, 0(0). https://doi.org/10.1177/19485506231197803 

Източник: Extensive analysis of 152 countries uncovers societal determinants of happiness, Eric W. Dolan, PsyPost

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !