Във Финландия децата учат по-малко, а знаят повече

"Умни ученици може да бъдат обучавани и от глупави учители"

Наука ОFFNews Последна промяна на 23 май 2015 в 00:19 35612 2

Кредит smithsonianmag.com

През последните десетилетия Финландия неизменно е в челните места според международните изследвания за грамотност PISA. Какво отличава финландската система на образование от нашата?

 • 93% от финландците завършат средно образование.
 • 66% от ученици се приемат в университетите (най-висок процент в Европа).
 • Въпреки високите резултати, финландските ученици прекарват най-малко време за учене.
 • Междучасията в началното училище са цели 75 минути.
 • Всички деца, умни или не, се обучават в едни и същи класни стаи. Разликата между слаби и силни ученици тук е най-малка в света.
 • 30% от деца получават допълнителна доброволна помощ от учителите -"частните уроци" са забранени.
 • Рядко се дават домашни, няма класни и контролни, само при завършване на средното образование има стандартизиран тест
 • Няма елитни или посредствени училища - всички имат еднакво оборудване и пропорционално финансиране.
 • Държавата гарантира 100% безплатно образование. Това включва обучение, учебници, тетрадки, пособия, храна и транспорт до училище. Всякакво събиране на допълнителни средства от родителите за каквито и да са цели, са забранени.
 • Всички учители в Финландия трябва да имат магистърска степен, която се субсидира от държавата.
 • Учителите се подбират от 10%-те най-добри от завършилите.
 • През 2010 г. 6600 кандидати са се борили за 660 места в начални училища
 • Учителите сключват само едногодишни договори, с възможност за удължаване. Заплатата им е около 5 000 евро.
 • Преподавател с 15 години стаж получава 102% от средната заплата на други специалисти с висше образование. Социалният статус на учителите е като на лекар и адвокат.
 • Учителите прекарват в класните стаи само 4 часа на ден. 2 часа на седмица отдават за професионално си развитие. 

Реформата на образователната система на финландците започна преди около 45 години, като основен двигател в плана за икономическото възстановяване на страната. Никой не е предполагал, че ще е толкова успешна, до 2000 г., когато първите резултати от стандартизирания тест на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) сред 15-годишните в повече от 40 страни по света, определят финландските деца като най-добрите читатели в света. В следващите години излизат напред и по математика и природни науки. До 2006 г. Финландия е първата от 57 страни в областта на науката, през 2009 по научна грамотност отстъпва само на Шанхай, а по математика заема 6-то място в света сред почти половин милион ученици от цял свят.


Ученици от началните класове на училището Хийденкиви, Хелзинки. Снимка: finland.fi

7-те принципа на финландското образование

1. Равенство

Училищата. Няма елитни или посредствени училища - всички имат еднакво оборудване и пропорционално финансиране. Доскоро на финландците е било забранено да избират училище, сега забраната е премахната, но повечето родители пак си дават децата в най-близкото училище, защото всички училища са еднакво добри.

Учебните предмети. Не се допуска по-задълбочено изучаване на едни предмети за сметка на други. Всички са еднакво важни, а учителите имат пълната свобода да преподават материала както сметнат за добре

Родителите. Учителите нямат право да разпитват родителите за професия или социален статус.

Ученици. Финландците не делят учениците в класове в зависимост от способностите им или кариерните им предпочитания. Забранено е да се сравняват учениците един с друг. Разликата между слаби и силни ученици тук е най-малка в света.

Равенство на правата на учители и деца. Във Финландия наричат ​​това принцип на "зачитане на ученика". Още от първи клас на децата се обясняват права им, включително и правото да се оплакват на социален работник. Това насърчава финландските родители да разберат, че тяхното дете е самостоятелна личност, която е забранено да се обижда или наранява.

Учителите. Всички учители сключват договор само за една учебна година, с възможност за удължаване, което заедно с приличната заплата от 2 500 евро за помощник-учител и 5000евро за учителите по предметите, кара финландските преподаватели да имат много внимателно отношение към възпитаниците си.

Снимка: Stuart Conway

2. 100% безплатно образование

Освен самото обучение, безплатни са:

 • обяд, закуска;
 • екскурзии, посещения на музеи и всички извънкласни дейности;
 • транспортът, ако училището е по-далече от 2км, училищен автобус взема и връща детето;
 • учебниците, всички канцеларски принадлежности, калкулатори и дори лаптопи и таблети.

Всякакво събиране на допълнителни средства от родителите за каквито и да са цели, са забранени.

3. Индивидуален подход

За всяко дете се съставя индивидуален план за обучение и развитие. Персонализирането засяга съдържанието на използваните учебници, упражненията, броят на класните и домашните задачи и времето отделено за тях, както и преподавания материал.

Децата в един и същи клас изпълняват упражнения с различни нива на трудност. И се оценяват според персоналното си ниво. Ако ученикът се справи отлично, утре ще му се даде по-сложна задача - ако не успее - няма проблем, следващия път отново ще получи проста задача.

Ако един метод не успее, учителите се консултират с колегите си и опитват нещо друго. Те дори се наслаждават на предизвикателствата.

"Деца от заможни семейства с добро образование могат да се обучават и от глупави учители", казва един финландски учител. 

Във финландските училища има две допълнителни разновидности на образователния процес:

 • Подпомагащо обучение за по-слабите ученици - това в България се прави с частни уроци. Във Финландия няма частни уроци, учителите доброволно се занимават допълнително по време на урока или след него;
 • Коригиращо обучение - свързано е с устойчиви общи проблеми в усвояването на учебния материал. Коригиращото обучение се провежда в малки групи или индивидуално.

4. Практичност - "Или ще се подготвят за живота, или - за изпити. Ние избираме първото."

Финландците казват: "Или ще се подготвят за живота, или - за изпити. Ние избираме първото." Затова изпити във финландските училища няма. Контролни и тестове - само по преценка на учителя. Има само един задължителен стандартен на тест в края на средното образование, но учителите не се отчитат пред никой за резултатите от теста и децата не се готвят специално за него - каквото стане.

В училището се преподава само това, което може да потрябва в живота. Изхвърлено е от учебната програма всичко излишно. Но финландските деца от малки знаят какво е договор, портфолио, банкова карта. Те знаят как да изчислят данък наследство или ДОД, да създадат сайт-визитка.

5. Доверие

Доверие към учителите. Няма проверки на учителите, няма инспектори. Има единна образователна програма, но тя съдържа само общи насоки, а всеки учител използва такъв метод на преподаване, който смята за подходящ.

Доверие към децата. В класната стая, учениците могат да избират с какво да се занимават. Например, ако в урока е включен образователен филм, но не е интересен на ученика, той може да си отвори книга. Смята се, че ученикът може сам да прецени какво е по-полезно за него.

Снимка:Smithsonian

6. Ученето е доброволно

Учи се този, който иска да се учи. Учителите се опитват да привлекат вниманието на ученика, но ако той няма абсолютно никакъв интерес или способност да се учи, детето се ориентира към практически полезна за бъдещето му не особено сложна професия и няма да го стресират с двойки. Не всеки ще стане ядрен физик, някой ще трябва да кара и автобуса.

Финландците смятат, че една от задачите на гимназията е да се определи дали за младежа е необходимо да продължи образованието си в лицей или му е достатъчно и по-полезно да отиде в професионално училище. И двата избора еднакво се ценят.

За да се определи склонността на всяко дете към някаква професия чрез тестове и беседи, има към всяко училище щатен специалист - т.н. "учител за бъдещето".

Образователният процес във финландското училище е мек и деликатен, но това не означава, че може да "кръшкате" от училище. Контролът е строг. Всички пропуснати уроци се вземат допълнително. Ако ученикът не изпълнява заданията на учителя и не работи - никой няма да вика родителите му, нито да го заплашва или обижда. Ако родителите не са загрижени за образованието на детето си, то просто няма да премине в по-горния клас. Да повтаряш класа във Финландия не е позорно, особено след 9-ти клас.

7. Самостоятелност

Финландците вярват, че училището трябва да се научи детето на най-важното - самостоятелен бъдещ успешен живот. Затова тук ги учат да мислят и сами да придобиват знания. Теми учителят не разказва - всичко има в книгите. Важни са не наизустените формули, а умението да се използват справочници, текстове, интернет, компютри, способността да се намират необходимите ресурси за решаване на текущия проблем.

Също така,  учителите не се месят в конфликтите между учениците, предоставяйки им по този начин възможност да се подготвят за житейските ситуации и да развият способност да отстояват себе си. 

Оценките

От 1-ви до 3-ти клас няма никакви оценки, но до 7-ми клас се прилага десетобална система - 10 - "почти недостижим" 4 - "по-лошо от всякога" Има и оценка за поведението - оценява се способността да се работи в колектив и самостоятелно, маниери, желание да се влияе на другите за добро.

Всички училища са свързани с държавната електронна система "Wilma", която е нещо като електронен учителски дневник, към които родителите получават персонален код за достъп. Учителите поставят оценки, записват пропуски, оставят информация училищният психолог, социален работник, "учител за бъдещето", фелдшер. 

Оценките във финландските училища нямат този зловещ отенък и са нужни само за мотивация на детето и проверка, която си е за него - ако желае, да подобри знанията си. Те не влияят на репутацията на учителя или училището.

Дреболии от училищния живот

 • Училищните дворове не са оградени, нямат охрана на входа.
 • Децата не са длъжни да седят на чинове, а могат да седят на пода (върху килим). Някои училища, класните стаи са обзаведени с дивани, кресла. В началните училища са пострани с мокет и килими.. 
 • Няма униформи и каквито и да са изисквания за облеклото, можете да отидете на училище дори и по пижама. Изискват се други обувки вътре в училище, но малките предпочитат да тичат по чорапи. 
 • В топло време, уроците често се провеждат на открито. просто на тревата или на пейки специално разположени амфитеатрално до училището.
 • Домашни рядко се дават. Децата имат нужда от почивка. И родителите не трябва да бъдат ангажирани с уроците на децата си, учителите препоръчват вместо домашни, семейно посещение на музей, сред природата или на басейн. 
 • Изпит "на дъската" не се използва, децата не се извикват да преразказват материала. Учителят накратко представя урока, след това тръгва между учениците, като им помага и контролира изпълнението на задачите. С това се занимава и помощник-учителят

Това са общо взето принципите и особеностите на началното и средното образование във Финландия. 

Възможно е, финландската образователна система да не е най-добрата. Но децата на Финландия не мразят училището, не мечтаят колкото се може по-бързо да се отърват от него, не страдат от нервно пренапрежение за следващия изпит. Те са спокойни, внимателни и щастливи, четат книги, играят компютърни игри, обичат природата, забавляват се и се радват на живота. И учат.

Снмка: Plugi/ finland.fi

Източници:

7 принципов финского образования

Школьное образование в Финляндии по оценке PISA, Анна Лиукко

Why Are Finland's Schools Successful?, LynNell Hancock, Smithsonian

26 Amazing Facts About Finland's Unorthodox Education System, ADAM TAYLOR

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

12005

2

Daniel Yordanov

21.04 2016 в 08:20

Всичко звучи не просто хубаво, а направо идеално. Аз лично не си падам по идеали защото водят до крайности. Тук явно се спазват приоритетни политики без компромис, с голямо социалноосигурително подпомагане от по-големи данъци заради по-голяма икономика и има приемственост. Понеже всичко в статията е написано и изглежда против всички БГ практики, бих се радвал ако може да споделите светли наши примери за път в тази посока, независимо колко лошо изглежда за някой положението. На държавни училища които се опитват да развиват подобни или неконвенционални за страната ни практики у нас. Иначе след подобен текст човек се чувства повече обезкуражен отколкото мотивиран да тръгне да имплементира такива практики в ежедневието на българските деца. Всичко добро и ни палете и поддържайте, моля! :)

21.11 2015 в 13:42

Уникално! От 29 години съм учител, чел съм доста работи на няколко езика, твърдя, че съм сравнително добър педагог, но каква бе радостта и удовлетворението ми, когато прочетох за финландската образователна система и последвалите успехи...Та аз през изминалите години много често/ понякога и тайно/ съм правил доста от работите, които финландските колеги препоръчват....Знаех си, че съм нестандартен, но нормата в България бе толкова силна и подтискаща, че понякога те задушава...Доволен съм от себе си и от своя вътрешен усет за ситуация. Дано не прозвучи много претенциозно, но това си е истината за самия мен...