Програма на форума "Физиката вечно млада наука"

НаукаOFFNews Последна промяна на 26 октомври 2017 в 13:04 4924 0

От 27 до 29 октомври 2017 г. във Варна (СОК Камчия – хотелски комплекс „Лонгоз”) ще се проведе Национален форум по физика „ФИЗИКАТА - ВЕЧНО МЛАДА НАУКА”. Събитието цели да повиши интереса към физиката, който в последните години е доста занижен. Това води до липса на кадри в различните сфери и най-вече в образованието.

Форумът е организиран от Съюза на физиците в България, Министерството на образованието и науката, Община Варна, Технически университет - Варна, Териториална организация на Научно – техническите съюзи, АЕЦ Козлодуй, Агенцията за ядрено регулиране и е под патронажа на Министъра на образованието и науката. Медийни партньори са Национално издателство „Аз- Буки“ и интернет сайтът „Наука OFF News“.

Акцент на Форума е партньорството в науката и образованието с младите хора за привличането им към обучението, откривателството и научните изследвания в областта на физиката. Чрез представените съвместни разработки (преподавател от ВУЗ/ научен работник – докторант/и, студент/и или млад учен, учител – ученик/ученици,) всеки от участниците ще обогати личностното си и професионално портфолио. За учителите, преподаващи физика и астрономия, това ще доказва активното им участие в реализиране политиката на училището, професионалните им изяви, професионалното усъвършенстване и кариерно израстване.

На събитието ще участват над 200 физици – преподаватели, млади учени, докторанти, студенти и ученици от 26 населени места, които ще представят своите разработки по модерни направления на физиката: нови материали и енергийни източници; нанотехнологии; фотоника; иновации и технологии; физика на храните; здраве и екология; педагогически идеи, разработки, практики и др. Ще бъдат представени над 100 устни и постерни доклада в две секции - Партньорство в науката и Партньорство в обучението.

По време на форума ще се проведе Мастер клас, на който ще се представят възможности за създаване на креативна, мотивираща среда в обучението по физика чрез метода на неформалното обучение, обучение чрез преживяване, чрез проектно-базирано обучение. Театралната постановка „Ресторант на края на Вселената” ще представи възможностите за обучение чрез изкуство.

На заключителното събитие ще проведем дискусия „Настояще и бъдеще на обучението по физика” на следните теми:
I. БАЗА И КАДРИ
- Материална база – кабинети и лаборатории
- Слаба подготовка от средното към висшето училище
- Липса на интерес към учителската професия
- Квалификация на учителите и на вузовските преподаватели
- Недостатъчна специализирана квалификация на учителите по преподавани предмети в частност физика – експеримент, решаване на задачи …
II. МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
- Иновативни методи в обучението
- Бинарни уроци
- Проектно – базирано обучение
- Геймификация на обучението по физика
- Огледалното обучение
- Мотивация и обучение чрез съпреживяване
- Запознаване със спецификата на възприемането на света от съвременното поколение
III. ДРУГИ
- Неефективно обучение по физика – 1 час седмично

Представяме ви програмата тридневния форум:

27.10.2017 – петък

10:00 – 17:30 Регистрация – фоайе на к-с „Лонгоз“ Зала Атриум
15:00 – 15:30 Откриване
15:30 – 16:30 Мастер клас
16:30 – 17:30 Кафе пауза
17:30 – 18:45 Мастер клас
19:30 – 20:15 „Ресторант на края на Вселената“ – театрална постановка (обучение чрез театър)
20.30 – Официална вечеря,

28.10.2017 събота

08:00 – 09:00 Закуска
09:00 – 17:30 Щандове – Представяне на издателства, фирми с уреди и др.
09:00 – 10:30 Работа по секции

Секция А – Партньорство в науката – Учебна зала 1

Председател – доц. Веселка Радева

Час

Заглавие/Тема

Автор/и

Учебно заведение

 

9:00

Д1

Международна астрономическа  програма за търсене на астероиди – сътрудничество между учени,  студенти и ученици

 

Веселка Радева

 

ВВМУ

„Н.Й.Вапцаров“

 

9:15

Д2

 

Проблеми при обучението по физика във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Антонина Христова, Георги Вангелов, Иван Ташев, Мариян Димидов

 

ВВМУ

„Н.Й.Вапцаров“

 

9:30

Д3

 

Използване на социалните медии  (You Tube) в обучението по физика

Желязка Райкова, Наталия Монева, Нели Комсалова, Георги  Вулджев

 

ПУ „Паисий Хилендарски“

 

 

9:45

Д4

 

Aнтиоксидантната активност на  екстракт от листа на маслина в  капсулна и насипна форма

Вера Хаджимитова, Юго Сен-Жам Гергана Бекова, Жанина Губеркова, Надя Христова-Авакумова, Лилия Атанасова

 

 

МУ – София

 

10:00

Д5

Провеждане на състезание по приложна електроника в НВУ „Васил  Левски“ и неговото развитие и  влияние върху обучаемите

 

Николай Долчинков

 

НВУ „Васил Левски“

 

10:15

Д6

Провеждане на фотоконкурси и  конкурси за постери в НВУ „Васил Левски“ и добрата съвместна работа с други университети и  широк кръг училища

 

 

Николай Долчинков

 

 

НВУ „Васил Левски“

Секция Б – Партньорство в обучението – Зала Москва

Председател – доц. Евгения Бенова

Час

Заглавие/ Тема

Автор/и

Учебно заведение

9:00

Д1

Интердисциплинарните уроци –  предизвикателство за учениците  и учителите по природни науки

Юлиана Белчева, Радостина Захариева

СУ „Свети Патриарх Евтимий“ – Пловдив

9:15

Д2

 

Оптични явления в природата

 

Теодора Ганчева

ОУ „Свети Климент Охридски“ – Видин

 

 

9:30

Д3

 

 

 

Изследователски практикум

Ивелина Димитро-  ва, Гошо Гоев, Савина Георгиева, Йоанна Цонева, Цвета Цанова, Любомира Иванова, Борислав Георгиев

 

 

СУ „Св. Климент Охридски, Физически факултет

9:45

Д4

Магията на творчеството като път на естествено учене в  учебния процес

Гергана Добрева, Жаклин Жекова, Михаела Чонос

СУ „Пейо Крачолов Яворов“– Чирпан

 

 

10:00

Д5

Физичният експеримент в не формалното образование: ранното запознаване с физичните явления в детската градина, начало  на формиране на интерес към  природата

 

 

Стефка Иванова

 

ПЕГ „Д-р Иван Богоров“, Димитровград

10:15

Д6

Как да учим по-лесно по при родни науки?

Виолета Стоянова

СУ „Св. Климент Охридски“, Варна

10:30 – 11:10 Кафе пауза

11:10 – 12:10 Работа по секции

Секция А – Партньорство в науката – Учебна зала 1

Председател – доц. д-р Вера Хаджимитова

Час

Заглавие/ Тема

Автор/и

Учебно заведение

 

11:10

Д7

 

Иновации в борбата с туморни  образувания лечение чрез брахитерапия

Георги Върбанов,  Радостин Михайлов,  Деница Симеонова, Йорданка

Енева

 

 

МУ – Варна

 

11:25

Д8

Хемилуминесцентно и фото метрично изследване на  антиоксидантната активност на пашкули порода Daizo

Лилия Атанасова, Яна Евтимова, Веселина Михайлова, Надя Христова-Авакумова, Вера Хаджимитова

 

 

МУ – София

11:40

Д9

Влияние на гингивалните тъкани  върху измереното ниво на сатура ция на кръвта в пулпата

Димитър Костурков,

Цонко Узунов, Пепа Узунова

 

МУ – София

 

11:55

Д10

 

Лазерна микроперфорация и  области на приложение

Христина Денева, Любомир Лазов, Едмундс Терумниекс

ПТГ „Д-р Никола Василиади“, Габрово, Rezekne Academy of Technologies, Latvia

Секция Б – Партньорство в обучението – Зала Москва

Председател – доц. Нели Димитрова

Час

Заглавие/ Тема

Автор/и

Учебно заведение

 

11:10

Д7

Интерактивните методи и еколо гичното образование на учениците в обучението по човекът и при родата в 5. и 6. клас

Нели Димитрова

Даниела Димова

СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ, БФ

11:25

Д8

 

Здраве и екология

Кадрие Шукри Светлана Великова Едис Мехмед

СУ „В. Левски“ – Дулово

11:40

Д9

 

Три идеи за ефективно обучение

Гергана Карафезиева

СУ „Свети Климент Охридски“ – Ракитово

11:55

Д10

 

Игра на домино в час по физика

Росица  Кичукова Ценка Маринова

СУ „Христо Ботев“ – Тутракан

12:10 – 14:00 Обяд

14:00 – 15:00 Работа по секции

Секция А – Партньорство в науката – Учебна зала 1

Председател – проф. дтн Сашка Александрова

Час

Заглавие/ Тема

Автор/и

Учебно заведение

 

14:00

Д11

 

Приложение на дендримерите в  нанофармакологията

Станислав Разми-  ров,

Мария Трайкова, Трайко Трайков

 

МУ – София

14:15

Д12

Роля на оксидативния стрес в  хирургичната практика

Божидар Чифчиев, Мария Трайкова, Трайко Трайков

 

МУ – София

14:30

Д13

Процесът дифузия основа на диализата

Берна Сабит, Джеми-  ле Дервиш, Мая Никова, Йорданка Енева

 

МУ – Варна

14:45

Д14

Радиоактивни елементи в питей ната вода

Наташа Иванова, Бистра Манушева

МУ – Варна, РЗИ – Варна

Секция Б – Партньорство в обучението – Зала Москва

Председател – доц. Евгения Бенова

Час

Заглавие/ Тема

Автор/и

Учебно заведение

14:00

Д11

Извънкласни форми на работа по  астрономия

Радка Костадинова

СУ „Иван Вазов“ –

Вършец

14:15

Д12

Ученическа космическа агенция  образователна програма по астрономия и космонавтика

 

Веселка Радева

 

ВВМУ, ШУ

14:30

Д13

Закономерности между слънчевите петна и изригвания

Йордан Митев, Надя Кискинова

ГПЧЕ, НАОП –

Ст. Загора

14:45

Д14

 

Наблюдение на метеорни потоци

Силвия Петрова, Надя Кискинова, Деана Тенева

ППМГ, НАОП –

Ст. Загора

15.00 – 15.30 Кафе пауза

15.30 – 16.40 Работа по секции

Секция А – Партньорство в науката – Учебна зала 1

Председател – проф. дфн Евгения Вълчева

Час

Заглавие/ Тема

Автор/и

Учебно заведение

15:30

Д15

Polycarbonate recycling via electro spray method for textile and paper  protective coatings

Радослав Ангелов, Биляна Георгиева, Даниела Карашанова

Институт по оптически материали и технологии, БАН

 

15:45

Д16

Parametric interaction of optical  pulses in nonlinear dielectric medium

Анелия Дакова, В. Славчев, Д. Дакова, Л. Ковачев

ПУ „Паисий Хилендарски“, Институт по електроника, БАН, МУ – Пловдив

16:00

Д17

Изследване на полимерни мате риали с помощта на електроа кустичен и вихровотоков метод

Радостин Касъров,

Самуил Динев

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас

16:15

Д18

A general solution of the geodesics  equations in bondi-gold-hoyl uni verse model

Пламена Марчева, Диана Дакова, Стоил Иванов

ПУ „Паисий Хилендарски“

 

 

16:30

Д19

Експеримент с мобилна станция и  дисперсионно моделиране в  търсене на отговор на въпроса  трафикът ли е източникът на пи-  ковите обгазявания с азотни окси ди на Стара Загора

 

 

Николай Такучев, Янка Стоянова

 

 

Тракийски университет, Стара Загора

Секция Б – Партньорство в обучението – Зала Москва Председател – доц. Нели Димитрова

Час

Заглавие/ Тема

Автор/и

Учебно заведение

 

15:30

Д15

Модел на изучаване на механични  трептения и вълни в средното  училище (9-ти клас) с прилагане  на изследователски подход

 

Костадина Кацарова, Желязка Райкова

ЕГ – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“

15:44

Д16

Извънкласни дейности в училище

Петя Николаева

ОУ „В. Левски“ – Разград

15:58

Д17

Младите таланти – еликсир за  вечната младост на науката

Жана Кюркчиева

НПМГ „Акад. Л. Ча-

калов“ – София

 

 

16:12

Д18

Семинар-практикумът в не формалното обучение –  възможност и развитие на умения  и творчество през призмата на физиката

Асен Пашов, Снежана Йорданова-Дюлгерова, Бонка Караиванова-Долчинкова,  Руска Драганова-  Христова

СУ „Св. Климент Охридски“ – София, РУО – В. Търново, ОУ „Бачо Киро“

 

 

16:26

Д19

 

 

 

Молекулите на удоволствието

Веселина Янкова, Снежина Демирева, Христо Желев, Цветанка Митева, Димитър Георгиев, Габриела Стоянова, Явор Князов

 

 

ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, Варна

15.30 – 16.40 Работа по секции

 

Секция А – Партньорство в науката – Учебна зала 1

 Председател – проф. дфн Евгения Вълчева

Час

Заглавие/ Тема

Автор/и

Учебно заведение

15:30

Д15

Polycarbonate recycling via electro spray method for textile and paper  protective coatings

Радослав Ангелов, Биляна Георгиева, Даниела Карашанова

Институт по оптически материали и технологии, БАН

 

15:45

Д16

Parametric interaction of optical  pulses in nonlinear dielectric medium

Анелия Дакова, В. Славчев, Д. Дакова, Л. Ковачев

ПУ „Паисий Хилендарски“, Институт по електроника, БАН, МУ – Пловдив

16:00

Д17

Изследване на полимерни мате риали с помощта на електроа кустичен и вихровотоков метод

Радостин Касъров,

Самуил Динев

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас

16:15

Д18

A general solution of the geodesics  equations in bondi-gold-hoyl uni verse model

Пламена Марчева, Диана Дакова, Стоил Иванов

ПУ „Паисий Хилендарски“

 

 

16:30

Д19

Експеримент с мобилна станция и  дисперсионно моделиране в  търсене на отговор на въпроса  трафикът ли е източникът на пи-  ковите обгазявания с азотни окси ди на Стара Загора

 

 

Николай Такучев, Янка Стоянова

 

 

Тракийски университет, Стара Загора

 

Секция Б – Партньорство в обучението – Зала Москва,

Председател – доц. Нели Димитрова

Час

Заглавие/ Тема

Автор/и

Учебно заведение

 

15:30

Д15

Модел на изучаване на механични  трептения и вълни в средното  училище (9-ти клас) с прилагане  на изследователски подход

 

Костадина Кацарова, Желязка Райкова

ЕГ – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“

15:44

Д16

Извънкласни дейности в училище

Петя Николаева

ОУ „В. Левски“ – Разград

15:58

Д17

Младите таланти – еликсир за  вечната младост на науката

Жана Кюркчиева

НПМГ „Акад. Л. Ча-

калов“ – София

 

 

16:12

Д18

Семинар-практикумът в не формалното обучение –  възможност и развитие на умения  и творчество през призмата на физиката

Асен Пашов, Снежана Йорданова-Дюлгерова, Бонка Караиванова-Долчинкова,  Руска Драганова-  Христова

СУ „Св. Климент Охридски“ – София, РУО – В. Търново, ОУ „Бачо Киро“

 

 

16:26

Д19

 

 

 

Молекулите на удоволствието

Веселина Янкова, Снежина Демирева, Христо Желев, Цветанка Митева, Димитър Георгиев, Габриела Стоянова, Явор Князов

 

 

ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, Варна

16.40 – 17.40 Постерна сесия – Фоайе на к-с „Лонгоз“

Постерна сесия – секция А, Партньорство в науката

П1. Действие на гама-лъчите върху дезоксирибонуклеиновата киселина, Мирела Вачева, Хари Стефанов, Йоана Гвоздейкова, Йорданка Енева, МУ – Варна

П2. Сравнителен анализ на съдържащите се естествени радионуклиди в невен и лайка, Сияна Димова, Цветелина Стефанова, Йорданка Енева, МУ – Варна, Нина Архангелова, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

П3. Радиационна защита, Наташа Иванова, МУ – Варна, Бистра Манушева, РЗИ – Варна

П4. Some physical factors influencing the azobenzene polymers properties, Детелина Илиева, МУ – Варна

П5. Влияние на природата на катодната подложка върху свойствата на електролитно  отложени Cr-Co покрития, Детелина Милева, Росица Манчева, Деница Кираджийска, МУ – Пловдив

П6. Стабилност на емулсии от типа масло/вода с конюнгирана киселина, Милкова-Томова Ил., Д. Бухалова, Кръстена Николова, Й. Алексиева, И. Минчев, Г. Рунтолев, МУ – Варна

П7. Оптични свойства и биоактивни компоненти на избрани масла от семена Стефка Минкова, Кръстена Николова, Георги Бошев, Еркан Фаридин, Нурал Джанбазов, МУ – Варна

П8. The effect of extra virgin olive oil on the human body and quality control by using optical  methods, Carsten Tottmann, Valentin Hedderich, Поли Радушева, Кръстена Николова, МУ – Варна

П9. Лечение със синя светлина на неонатална жълтеница, Емил Терзиев, Йорданка Енева, МУ – Варна

П10. Инфрачервена термография за диагностика на фокална инфекция, Рая ГроздановаУзунова, Тодор Узунов, Пепа Узунова, МУ – София

П11. Емпирични бейсовски оценки на експлоатационна надеждност, свързани с  електронни изделия с медицинско предназначение, Юлия Гарипова, Антон Георгиев, ТУ – Варна, Пенка Георгиева, БСУ

П12. Необходимост от формиране на научна грамотност в изучаването на „Физика и  астрономия“ в VIII клас, Красимир Витларов, ПГАСГ „Арх. К. Петков“, Пловдив, Желязка Райкова, ПУ „Паисий Хилендарски“

П13. Експериментът по приложна физика и неговата роля при усвояването на  практико-приложните знания от курсантите и студентите, Николай Долчинков, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново

П14. Обработка на резултати от лабораторни упражнения по физика на C#, Йордан Пенев, Александра Маринова, Николай Ангелов, ТУ – Габрово

П15. Електрични свойства на композитни филми от полимлечна киселина, Ася Виранева, Иван Бодуров, Теменужка Йовчева, ПУ „Паисий Хилендарски“

П16. Имобилизиране на фруктозилтрансфераза върху композитни филми от по лимлечна киселина, ксантан и хитозан, Илия Илиев, Тотка Василева, Веселин Биволарски, Ася Виранева, Иван Бодуров, Мария Мадурова, Теменужка Йовчева, ПУ „Паисий Хилендарски“

П17. Electrical impedance spectroscopy of graphene-E7 liquid-crystal nanocomposite, Тодор Влахов, Й. Г. Маринов, Г. Б. Хаджихристов, П. Рафаилов, А. Г. Петров ИФТТ-БАН

П18. Синтез на PEO-b-PCL-b-PEO блоков полимер чрез “click“ реакция и получаване  на наночастици с потенциално биомедицинско приложение, Мария Гаралова, МУ – София, Георги Грънчаров, Петър Петров, Институт по полимери, БАН

П19. Surface photovoltage spectroscopy characterization of GaAsSbN layers grown by liquid phase epitaxy, Стефан Георгиев, Веселин Дончев, СУ „Св. Климент Охридски“, М. Миланова, ЦЛПФ, Пловдив

П20. On the possibility to analyze ambient noise recorded by a mobile device through the H/V  spectral ratio technique, Драгомир Господинов, Делко Златански, ПУ „Паисий Хилендарски“

П21. Elaboration of a lab exercise to analyze the characteristics of photovoltaic panels  through a V-I electronic unit, Драгомир Господинов, Сотир Сотиров, Делко Златански, ПУ „Паисий Хилендарски“

П22. Реологични свойства на тесто за безглутенов хляб, Габор Живанович, Дида Исерлийска, Мария Момчилова, Кристина Иванова, Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, Мария Мадурова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Росен Чочков, УХТ

П23. Влияние на добавени хидроколоиди върху качеството на безглутенов кекс, Габор Живанович, Дида Исерлийска, Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, Мария Марудова, ПУ „Паисий Хилендарски“

П24. Reliability assessment of resonant and non-resonant full bridge inverter, Димитър Златев, Технически университет – Варна

П25. Получаване на полиелектролитни комплекси от хитозан и казеин, Антоанета Маринова, Теменужка Йовчева, Ася Виранева Иван Бодуров, Мария Мадурова, ПУ „Паисий Хилендарски“

П26. Отлагане на сребро в порести анодни филми за целите на медицинската практика, Деница Кираджийска, Росица Манчева, Детелина Милева, МУ – Пловдив, Кристиян Гиргинов, ХТМУ-София

П27. Полиелектролитни комплекси между хитозан и алгинат, получени чрез смесване  при инжекторно разпрашаване, Мария Марудова, Сотир Сотиров, ПУ „П. Хилендарски“, Бисера Пиличева, МУ – Пловдив

П28. Разпространение на Лембови вълни от висши модове в AlScN резонаторни  структури, Борис Недялков, Евгения Вълчева, СУ „Св. Климент Охридски“

П29. Зависимост на контаста от скоростта при лазерно маркиране на стомана 20mn5,

Николай Ангелов, Йордан Пенев, Александра Маринова, ТУ – Габрово

П30. Зависимост на контраста от честотата при лазерно маркиране на стомана 28mn6,

Николай Ангелов, Георги Стоянов, ТУ – Габрово

П31. Влияние на коефициента на отражение върху процеса лазерно маркиране на сто мана C45, Николай Ангелов, Георги Стоянов, ТУ – Габрово

П32. Пречистване на водата с лазерно лъчение, Любомир К. Лазов, Rezekne Academy of Technologies, Latvia, Христина Денева, ПТГ „Д-р Никола Василиади“, Габрово, Галя Генчева, ПГТ „Пенчо Семов“, Габрово

 

Постерна сесия – секция Б, Партньорство в обучението

П1. Определяне на земното ускорение g (експериментална задача), Мариана Анастасова, ППМГ „Академик Никола Обрешков“, Бургас

П2. Въглеродът в нанотехнологииите, Ангел-Райан Балев, Александър Георгиев, Боянка Бойчева, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна

П3. Физиката – науката на бъдещето, Пенка Василева, Весела Костова, СУ „Хаджи Мина Пашов“ – Сливен

П4. Физика, екология, здраве, Надежда Вълева, ГПЧЕ – Плевен

П5. Науката в класната стая, Таня Ганева, СУ „Л. Каравелов“, Димитровград

П6. Визуализация в обучението по физика и астрономия, Антоанета Димитрова, СУ „Саво Савов“, Пирдоп

П7. Модели на проектно базирано обучение по физика в условията на изследователски  дейности, Юлия Илчева, Мария Дюлгерова, ЧСУЧП „Абрахам Линкълн“, София

П8. Ретроспекция на физични експерименти в съответствие с фундаментални теории  като дидактични единици на обучение, Юлия Илчева, Мария Дюлгерова, Калоян Божилов, Ида Мейн, ЧСУЧП „Абрахам Линкълн“, София

П9. Възможностите на програмата Beginnings of electronics за формиране на познавате лен интерес и експериментални умения по физика, Юлия Илчева, Мария Дюлгерова, ЧСУЧП „Абрахам Линкълн“, София

П10. Нанотехнологиите в живота, Правдомир Костов, Пенка Ненкова, Ивайло Белчев, Ивалин Чобанов, МГ „д-р Петър Берон“, Варна

П11. Физиката – навсякъде около нас, Весела Костова, Пенка Василева, СУ „Хаджи Мина Пашов“, Сливен

П12. Земята наш дом, Галина Михова, Пресиана Стоянова, СУ „Л. Каравелов“, Добрич  П13. Физиката, Човекът и природата и децата на новото време, Роза Рангелова, СУ „Отец

Паисий“ – Стамболийски, Милена Маврова, ОУ „Васил Петлешков“ – Пловдив

П14. Роботика за начинаещи ентусиасти, Даниела Узунова, Димитър Колев, Илко Симеонов, Борис Велковски, Владислав Шабански, МГ, Плевен

П15. Визуални и фотографски наблюдения на метеори с ученици в народна астрономи ческа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ – Варна, Иванка ГецоваМомчева, НАОП-Варна

 

 

17:45 – 19:00 Посещение на Музей на Кристалите, Музей на Космонавтиката и Планетариум

20:00 – Вечеря

 

29.10.2017 – неделя

08:00 – 09:00 Закуска

09:00 – 10:00 – Работа по секции

 

Секция Б – Партньорство в обучението – Зала Москва Председател – Маргарита Димитрова

Час

Заглавие/ Тема

Автор/и

Учебно заведение

 

9:00

Д20

 

 

Земляните заплашват Космоса

Росица Недева, Валентин Цветанов, Йоана Русева, Иванина Господинова, Надежда Панайотова

 

ОУ „Хр. Ботев“ – Варна

9:15

Д21

Вдъхновени от науката

Стойна Илиева

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна

9:30

Д22

Тъмната материя в класната стая

Симона Стоянова, Анета Маринова

ПГПЧЕ „Никола Вапцаров“ – Шумен

9:45

Д23

Споделяне на опит или още една  гледна точка за училищна  общност

 

Станимира Савова

ОУ „Петко Р. Славейков“ – Варна

 

Зала Атриум

10:05 – 11:15 Заключителна сесия

Председател: доц. Веселка Радева

Организаторите запазват правото си на промени в програмата!

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !