Иновативни изследвания от полза за биомедицината ще извършват 37 млади изследователи

НаукаOFFNews Последна промяна на 24 октомври 2017 в 00:00 2031 0

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей на Българската академия на науките (ИЕМПАМ-БАН) спечели европейско финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Проектът е насочен към създаването на интердисциплинарен екип от млади изследователи с висок научен потенциал и възможности за интегриране в европейското научно пространство.

Това съобщи ръководителят на екипа за организация и управление на проекта проф. дбн Нина Атанасова на пресконференция, която се проведе в заседателната зала на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН.

Осигуряването на благоприятна среда за изследователска работа ще създаде условия за привличане и задържане на младите специалисти в сферата на науката в България. Целевата група включва 37 докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели, допълни проф. Атанасова. Проектът се изпълнява в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ – Биологически факултет и Факултет по химия и фармация. Договорът е на стойност 444 000.00 лв. и продължителност до 31.12.2018 г.

Разработени са 12 дейности – нови и такива с надграждащ ефект спрямо предходни проекти. Те осигуряват научна мобилност, подкрепа за участие в международни научни форуми и публикации в престижни международни научни издания, достъп до специализирана апаратура, благоприятни условия за провеждане на изследвания, иновативно интердисциплинарно обучение и с участието на утвърдени учени от чужбина, информираност и публичност, организация и управление на проекта.

Обучението на младите изследователи ще повиши техните способности за генериране на съвременни идеи в нова гранична област между биологията, химията и математиката. Предвиждат се три специализирани модула с обща продължителност 440 часа.

Обучението по Модул 1 осигурява компетентност в областта на дизайн и синтез на нови химични съединения и наноматериали, които се разработват за приложение в медицината за диагностични и терапевтични цели. Обучението по Модул 2 засилва връзката между биомедицината и математиката, като предоставя знания как се разработват нови математически модели в полза на решаване на конкретни проблеми в биомедицинските изследавния. Методите на 3D сканиране и 3D принтиране ще запознаят аудиторията с едно от най-новите направления в антропологията при реконструкциите на главата по черепа, което е от съществена полза за съдебната медицина и криминалистиката. Тези иновативни подходи се прилагат в палеоантропологията и ще допринесат за по-точно разбиране на генезиса на българите и мястото им в Европейския генофонд. Обучението по Модул 3 е продиктувано от нарастващия интерес и необходимост от иновации в биомедицинските изследвания.

Следвайки „Една посока – много възможности!” при изпълнението на проекта, ще се изгради интердисциплинарен екип от млади изследователи с висок научен потенциал и възможности за интегриране в европейското научно пространство.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките е бенефициент по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“. Проектът BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г. “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината” се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !