Форум "Здраве и дълголетие на Балканите" ще се проведе в София

НаукаOFFNews Последна промяна на 05 октомври 2017 в 00:04 6340 0

От 6 до 8 октомври в София ще се проведе XXI-та Сесия на Балканските медицински дни. Темата на форума е: „Здраве и дълголетие на Балканите”.

Конгресът е организиран по егидата на БАН и Медицинския Университет - София.

Откриването е на 6 октомври от 14 часа в Аулата на БАН.

Конгресът ще допринесе за укрепване на имиджа на българската медицинска наука, за устойчивост на добросъседските отношения на Балканите, както и за утвърждаване на БАН като символ на интелектуалния потенциал на нацията. Този форум ще продължи традицията, заложена далеч във времето на обмяна на опит и знания сред медицинските общности от балканските държави.

Балканският Медицински Съюз е създаден през 1932г., който успешно удържа своето съществуване до наши дни, независимо от развитието на историческите събития – войни и държавни политически различия. На всеки две години са се провеждали Балкански Медицински Седмици, които в началото са били съпроводени от показни хирургични операции и интересни клинични случаи, с посещения в различни болници и клиники. Днес между Балканските седмици се провеждат и Балкански Медицински Дни, посветени на актуални за региона и медицинската наука теми, така че ежегодно се организират балкански научни форуми, последователно във всяка балканска държава, член на БМС.

Силата и устойчивоста на БМС се дължат на участието на най-видните професионалисти и личности от различните медицински общества от балканските страни. Сред българските президенти на Националната секция на БМС могат да бъдат изредени плеада от учени, лекари и доказали се личности , сред които се открояват имената на проф.Хаджиолов, акад. Ташев, проф. Саев, проф. Странски, акад. Ч.Начев, проф. Баев и много други, дали своя принос за развитието на българтската медицинска наука и добрите отношения между балканските народи.

Основният девиз на БМС е „ Мир, Здраве, Приятелство”.

Научна програма

Петък 06 октомври 2017 - Тържествена зала на БАН.

12.00-14.00 - Регистрация

14:00 - Церемония по откриването

14:00-14:30 - Поздравления

14:30-15:00 - проф. Лъчезар Трайков,  член-кореспондент на БАН

15:00-15:20 –

15:30 -16:00 - Връзката на затлъстяването и тютюнопушенето с рака: актуализация 2017 - Niki J. Agnantis , Emer. Professor of Pathology, Academician Honorary Member of BMU & Honorary President of the Hellenic BMU

16:00-16:20 -

16:30 - 17:00 - Трета пленарна лекция

17:00 - парти за добре дошли в Ботаническата градина.

Събота 07 октомври 2017 г. - Фармацевтичен факултет, МУ - София.

Първа аудитория "Проф. Асен Златаров"

Секция " ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - част 1 " 9:30-12:00

9:30-9:40 - Малки клетъчни лимфоми и ролята на биопсията на костния мозък в диагностиката, постановката и лечението. Tzoras E, P Korkolopoulou

9:40-9:50 - Хормоните на щитовидната жлеза и инфаркт на миокарда: Интересни корелация. Altis D, E Tzoras, Xydakis А

9:50- 10 :00 - Варицела зостер вирус при имуносупресирани пациенти. Dedes N, Altis D, Karamanou М, А Tsaraklis

10:00-10:10 - Кожни прояви на лупус еритематозус. Dimoula A., Tsaraklis A., Karamanou М., Vaiopoulos G

10:10-10:20 - Скоростта на пулсовата вълна като независим маркер на сърдечносъдовия риск. Kyriakopoulou D, Папайоану TG

10:20-10:30 - Синдрон на Коен: Преглед и честота на гръцкия остров Тимена. Axioti AM, Douzis I

10:30-10:40 - Ендемична за Балканите нефропатия: Въздействие върху здравето и дълголетието на засегнатите балкански популации. Drogosis A

10:40-10:50 - Въздействие на глада и нарастването на пострандиалната кръвна глюкоза върху атеросклерозата чрез мастния състав и оксидативен стрес при пациенти със захарен диабет тип 2 и коронарна болест на сърцето. Djindjic B, Milenkovic J, Milojkovic M, Stojanovic D, Bojanic N, Stojanovic M, Mladenovic S, Dunjic O, Krstic N, Lazovic M, Bojanic V

10:50-11:00 - RATE OF INPATIENT ADMISSIONS IN MOLDOVIAN MYOSITIS COHORT. Loghin-Oprea Н., Vetrila S., Mazur-Nicorici L., Mazur М.

11:00-11:10 - Хипертония след бъбречна трансплантация: Клинично значение и терапевтични аспекти. Severova G, Trajceska L, Nikolov I, Danilovska I, Sikole A,Sidovska B, Ivanovski N

11:20-11:30 - Нецеребрален риск от тромбоемболия при пароксизмално неклапно предсърдно мъждене. Balaceanu А.

11:40-11:50 - LES NEOPLASMES MALIGNES ‐ DE NOVO APRES LA TRANSPLANTATION RENALE – EXPERIENCE D’UN CENTRE DE GREFFE UNIQUE. K. Cakalaroski , Z. Popov, O. Stankov , O Ivanovski, D Petrovski, G. Severova, N Ivanovski

11:50-12:00 - Безопасност на антидиабетните лекарства при пациенти със сърдечна недостатъчност Diaconu C.C., Dediu G.N., Paraschiv B., Arsene A., Dragoi C., Nicolae A.

Втора аудитория

Секция "Невронауки" 9:30 - 12:00

Модератор: проф. Лъчезар Трайков

9:30-9:45 – Честотата на разпространението и клиничните форми на цереброваскуларни болести в региона на Стара Загора. Manolova T, Mancheva-Ganeva V, Naidenov K, Manchev I

9:4 5 -10:00 - Транскраниална Доплерова сонография в постреверсивен синдром на енцефалопатия. Krasteva M., Muradian N., Yurukova N., Konstantinov D., Vasilev V., Vassileva E.

10:00 -10:15 - Невропсихологични ефекти на коморбидност при пациенти с множествена склероза. Drenska K., Dimitrov I., Drenski T., Ivanov B., Kaprelyan A

10:15-10:30 -Лезии на кортикалното и бялото вещество довели до отделни когнитивни патерни на дисфункция при множествена склероза. Kunchev T., Fileva N., Petrova M., Zlatareva D., Traykov L.

10:30-10:45 - Полиненаситените мастни киселини и аспиринът като модификатори при заболявания на централната нервна система. Malchev M, Nikolova I.

10:45-11:00 - Въздействието на антихолинергичните медикаменти върху остаряването на мозъка. Giannouli E-K, Nikolova I.

11:00-11:15 - Срещащи се по време или след инсулт когнитивни разстройства при български пациенти: Двугодишно проспективно проучване. Petrova N., Меhrabian S., Raycheva M., Traykov L.

11:15-11:25 - Дефицитите в обработката на емоциите корелират с поведенчески увреждане при пациенти с невродегенеративни разстройства. Popivanov I.D., Mehrabian S., Stoyanova K., Raycheva M., Janyan A., Todorova G., Thonberg H., Graff C., Winblad B., Traykov L.

11:25-11:40 - Клинична картина и CSF биомаркери на пациент с бета-пропелер протеин, свързан с невродегенеративни заболявания - първият доказан случай в България. Belezhanska D, Mehrabian S, Dimova P, Todorov T, Tournev I, Todorova A, Traykov L

11:40-11:50 - Образни маркери при васкуларна деменция след исхемичен мозъчен инсулт. Petrova N., Меhrabian S., Raycheva M., Traykov L.

11:50-12:00 - Ранно васкуларно стареене и леки когнитивни увреждания.Teodora Yaneva‐Sirakova, Latchezar Traykov, Julia Petrova, Dobrin Vassilev

12:00-13:00 - Постерна сесия - част 1 - (Р1-P35)

13:00-14:00 - Обяд

Първа аудитория "Проф. Асен Златаров"

Секция "Фармация и фармакология" 14:00 - 17:30

Модератор: проф. Валентина Петкова

14:00-14:15 - ΟN ANOSOLOGY: FROM THEΌPHRASTOS (c. 371 – c. 287 BC) TO ALEXANDRE MIKHAILOVICH BESREDKA (1870 – 1940). Gritzalis K.

14:15 -14:30 - Социално значение на модела здравно осигуряване в България. Pavlova G., Sidjimova D.

14 :30-14:45 - Съображения относно вредните ефекти на ендокринни разрушители. Balan H., Angelescu G., Costache C

14:45-15:00 - Значението на качеството на живот в управление на хроничната патология. Costache C., Angelescu G., Balan H.

15:00-15:15 - Фактори, влияещи върху спазването на изискванията при лечение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания. Costache C., Popescu E., Balaceanu A., Diaconu C.

15:15-15:30 - GREAT ROMANIAN EXPRIENCES IN VACCINOLOGY. Baran D.

15:30 -16:00 - кафе пауза

16:00-16:15 - Влияние на участието на фармацевта при съобщения на пациенти при отчитане на нежелани лекарствени реакции в България. Emil Hristov, Sava Ognianov, Tzvetomir Deliiski, Kalina Andreevska, Xristo Burgazliev, Zlatka Dimitrova

16:15-16:30 - Анализ на пазара на колагеновите продукти в подкрепа на общото здравословно състояние. Kalina Andreevska, Valentina Petkova, Lili Karamancheva, Daniela Kafalova-Grekova, Anna Todorova, Antoaneta Tsvetkova

16:3 0-16:40 - Ролята на витамин D и пола в колаген-индуцирания артрит при мишки. Marinov L, Nikolova I, Danchev N

16:40-16:50 – Нива на физическа активност при пациенти с астма в детска възраст. Anna Todorova, Antoaneta Tsvetkova, Valentina Petkova, Kalina Andreevska, Daniela Kafalova‐Grekova

16:50-17:00 - Тестване на антимикробната активност на екстракт на Morus nigra в сравнение с гентамицин. Miljkovic V., Nikolic G., Nikolic Lj., Mihajlov‐Krstev T., Tasic‐Kostov M., Bojanic N

17:00-17:10 - Човешки микробиом: Кой е там? Voinicu I.B., Arsene A.L.

17:10-17:20 - Минало и бъдеще на биооръжията. Halime A. A., Dan M,. Arsene A. L.

17:20-17:30 - Дискусия

Втора аудитория

Секция "Гастроентерология и хранене" 14:00 - 17:30

Модератор: проф. Фани Рибарова

14:00-14:20 - Диета, старческа обща атрофия и вредна кахексия: фактори за дълголетие и смърт в гръцката античност, от Хипократ до Евагрий Понтийски. Tsoucalas G.

14:20-14:40 – Връзка на серум 25 (OH) - витамин D с метаболитни параметри при затлъстяването. Nikolova M., Boyanov M., Penkov A.

14:40-15:00 - Затлъстяване - циркадни и генетични влияния. Balan H., Costache C., Angelescu G.H.

15:00-15:20 - Бариатричната хирургия - истинска надежда или просто фалшива новина? Balan H., Costache C., Angelescu G., Popescu L

15:30-16:00 - кафе пауза

16:00-16:30 - Храните от традиционната българска кухня  - антиоксидантен капацитет и биологията на стареенето. Hristov D., Vodenicharov V., Ribarova F

16:30-16:50 - Съображения относно вредните ефекти на ендокринните разрушители. Balan H., Angelescu G., Costache C.

16:50-17:10 - Инфекциозни механизми на прион невротоксичността.  Balica M., Birman Ş., Răşină A., Arsene A. L..

17:10-17:30 - Дискусия

Неделя 08 октомври 2017 г. - Фармацевтичен факултет, МУ - София, ул. Дунав 2.

Първа аудитория "Проф. Асен Златаров"

Секция "Сборна" 09:30 - 12:3 0

9:30-9:40 - Известният и ексцентричен лекар Чарлз-Едуард Браун Сегар (1817-1894) и неговият еликсир на живота. Tzanni М., Geropeppa М., Geramani Е, Karamanou М, Androutsos G

9:40-9:50 - Серж Вороноф (1866-1951): Обсъждане на метода за подмладяване . Geropeppa М, Apostolakis I, Dimoula А, Tsoucalas G, М Karamanou

9:50-10:00 - Гаспар Талиакоци (1545-1599): Бащата на пластичната хирургия и назалната реконструкция. Apostolakis I, Dedes N, Tzanni М, М Karamanou

10:00-10:10 - От обикновените брадавици до HPV ваксината: Исторически преглед. Geramani Е, Axioti AM, Karamanou М

10:10-10:20 - Инфекция Yersinia Pestis: Повратна точка в медицината. Nikolakakis I

10:20-10:30 - Влиянието на архитектурата върху здравето и дълголетието на балканското население. Prof.Dr.Viorica E.Ungureanu

10:30-10:40 - Сравнителен анализ на продължителността на живота в балканските страни (1970 - 2015) Georgieva S., Kamburova M.,

10:40-10:50 - Лапароскопска адреналектомия: Първи single-center изпитания на Балканите. Popov Z, Stankov O, Stavridis S Saidi S,, Banev S, Ivanovski O, Dimitrovski C.

10:50-11:00 - Бели престилки и емпатия: вродени или придобити умения?  Constantinescu Elena – Codruta

11:00-11:30 - кафе пауза / Постерна сесия - част 2 (P36-Р71)

11:30-11:15 - Епигенетични механизми поддържащи здравето и дълголетието. Dragotoiu R.M.

11:15-11:30 - Въвеждане на междупрофесионално здравно образование при студенти по информатика в Сърбия. Bojanic Vladmila, Chukic‐Cosic Danijela, Arsic Ivana, Dijana Stojanovic, Bojanic Novica, Kitic Tamara, Ljiljana Tasic

11:30-11:45 -  Мащаби на инсулта в оценката и разпознаването на инсулта. Ciobanu Gh

11:45-12:00 - Лапароскопска комбинирана колоректална и чернодробна резекция на метастазирал колоректален карцином. Takorov I., Lukanova Ts., Vasilevski I., Mihaylov V., Iakova M., Trichkov Ts., Kostadinov R., Odisseeva E, Vladov N.

12:00-12:15 - Ролята на васкуларната резекция при лечение на рак на панкреаса. Vladov N., Takorov I., Vasilevski I., Mihaylov V., Lukanova Ts., Odisseeva E.

12:15-12:30 - Теоретична лапароскопска дясна хепатоктомия с използване на предварителен подход на метастазирал рак на гърдата. Vladov N., Trichkov Ts., Takorov I., Odisseeva E

12:30-12:45 - Познания и отношение на академичния състав в сръбските медицински/здравни научни школи към междупрофесионалното образование.  Chukic‐Cosic D, Bojanic V, Simin D, Milutinovic D, Komazec Z, Tihacek‐Cojic Lj, Jovanovic T, Jakovljevic V, Tasic Lj

12:45-13:00 - Дали повторната операция на тироидната жлеза е по-рискована процедура от рецидив на увеличение на тироидната жлеза. Nikolay Katev

13:00-13:15 - Лапароскопска холецистектомия при пациенти в напреднала възраст - опит в окръжна болница. Cotirlet A.1, Gavril L.2, Popa E.3

13:15-13:30 - Дискусия


Втора аудитория

Секция "Свързани с възрастта разстройства" 9:30 - 12:00

9:30-9:45 - TOTAL, HEALTHY AND NON-HEALTHY LIFE EXPECTANCY AT AGE OF 65 IN BULGARIA – ARE THEY DEPENDENT OF ECONOMIC FACTORS? Naseva E., Shtereva-Tzouni D., Gugutkov D.

9:45-10:00 - История на дълголетието: между науката, вярата и суеверието. Karamanou M

10:00-10:15 - LA PRATIQUE DE LA CHIMIOEMBOLISATION DU CANCER DU FOIE. Anghelici Gh., Nicorici O, Ciobanu Gh, Gr. Popusoi

10:15-10:30 - Хранителна алергия при новородени в Плевенска област. Nedkova‐Milanova V., Valentinova Tsv., Najdenova D., Gadjelova L., Balashkova M.

10:30-10:45 - Някои медико-исторически и културни обекти в геронтологията. Baran D.

10:45-11:00 - Дискусия

11:00-11:30 - кафе пауза / 11:30-12:00 - Постерна сесия - част 2 (P36-Р71)

Секция "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - част 2 " 11 :30 - 13:30

11:30- 11:45 - Диуретично лечение при хронична сърдечна недостатъчност. Diaconu C.C., Dediu G.N., Paraschiv B, Arsene A., Dragoi C., Nicolae A.

11:45-12:00 - Ползи от лечението на обструктивна сънна апнея при пациенти със сърдечна недостатъчност. Dediu G.N., Balaceanu A., Iancu M.A., Diaconu C.C.

12:00-12:15 - Хронична обструктивна белодробна болест при пациенти със сърдечна недостатъчност. Paraschiv B., Stroescu C., Diaconu C.C.

12:15-12:30 - Периоперативно управление на хипертонията. Diaconu C.C., Arsene A., Dragoi C., Nicolae A.

12:30-12:45 - LA MALADIE ARTERIALE PÉRIPHÉRIQUE: EST-T-ELLE DIFFÉRENTE CHEZ LES FEMMES? Diaconu C.C.1, Arsene A.2, Dragoi C.2, Nicolae A.2

12:45-13:00 - Акрохордони: патогенезата и свързани заболявания. Cristea A.E., Aștefanei S.M., Găman M.A., Nedelcu R.

13:00-13:10 - MALIGNANT MELANOMA RELAPSE: A RARE SITE OF METASTASIS Salmen T., Diaconu C.C., Strambu I.

13:10-13:20 - Сърдечносъдовия риск при пациенти със системна склероза, оценявано с POPMÉTRE® Tarhini M., Salmen T., Oneata R., Gheorghiu A.M., Mihai C.M., Diaconu C.C.

13:20-13:30 - A COMPLICATED CASE OF PYONEPHROSIS RESULTING FROM NEPHROLITHIASIS Tarhini M.1, Bobic S.2
с Кристеа AE, Aştefanei SM, Găman MA, Nedelcu R.

13:45 – 15:30 – туристическа обиколка на София

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !