ООН предупреждава: Остарелите язовири са нарастваща заплаха

По-голямата част от човечеството е изложена на риск

Ваня Милева Последна промяна на 25 януари 2021 в 00:00 7109 0

Кредит Wikimedia Commons

Сред проучванията на доклада: язовир Кариба в Африка, най-големият изкуствен резервоар в света, завиряващ 181 км³ вода. През 2014 г. са отпуснати почти 300 милиона долара за ремонт на язовира, като завършването му се очаква до 2023 г. В доклада се казва: „Язовири като Кариба вероятно ще продължат да работят много по-дълго с редовни инвестиции в ремонти въпреки напредналата си възраст, тъй като са твърде големи, рискови, и скъпо за премахване. 

До 2050 г. голяма част от човечеството ще живее на територии надолу по течението на десетки хиляди големи язовири, построени през 20-ти век. Все по-скъпи за поддръжка, експертите предвиждат тенденция към извеждане от експлоатация на язовирите.

Много от тях вече работят в края на своя експлоатационен живот или след него според анализ на Университета на ООН (UNU).

Докладът „Остарялата водна инфраструктура: нововъзникващ глобален риск“ от базирания в Канада Институт за водите, околната среда и здравето на UNU отбелязва, че повечето от 58 700 големи язовири по света са построени между 1930 и 1970 г. с проектна продължителност на експлоатация от 50 до 100 години, добавяйки, че след 50 години работа всеки голям бетонен язовир „най-вероятно ще започне да показва признаци на стареене“.

Признаците на остаряване включват нарастващи случаи на аварии на язовирите, прогресивно увеличаващи се разходи за ремонт и поддръжка, увеличаване на мъртвия обем и загуба на ефективност на язовира, се казва в публикацията.

В доклада се съобщава, че язовирите, които са добре проектирани, изградени и поддържани, могат лесно да достигнат 100 години експлоатация, но прогнозира увеличаване на „извежданията от експлоатация“ - явление, което набира скорост в САЩ и Европа - тъй като икономическите и практическите ограничения пречат на модернизацията на остарелите язовири или ако тяхната първоначална употреба вече е остаряла.

Засега относително малък брой държави се сблъскват с проблема на остаряването на големите язовири - 93% от всички големи язовири в света са разположени само в 25 държави, най-вече в Китай и САЩ. Кредит: UNU-INWEH

В световен мащаб обемът вода, съхраняван в големи язовири, се оценява на 7000 до 8300 кубически километра - достатъчно, за да покрие с пласт от около 80см вода цялата площ на Европа или със 75 метра площта на България.

Докладът предоставя обзор на остаряването на язовирите по региони на света и основна функция - водоснабдяване, напояване, контрол на наводненията, хидроенергетика и отдих.

Той също така подробно описва нарастващия риск при по-старите язовири, нарастващите разходи за поддръжка, намаляващия полеен обем заради утайките, ползите от възстановяването или препроектирането на естествената среда и социалните въздействия - за и против - които трябва да бъдат преценени от политиците, които решават какво да се направи. По-специално, „естеството на тези въздействия варира значително в страните с ниски и високи доходи.“

Анализът също така включва казуси за извеждане от експлоатация.

Изменението на климата ще ускори процеса на стареене на язовирите

„Настоящият доклад има за цел да привлече глобално вниманието на хората към пълзящия проблем на застаряващата инфраструктура на водоемите и да стимулира международните усилия за справяне с този възникващ, нарастващ риск“, коментира съавторът Владимир Смахтин (Vladimir Smakhtin), директор на UNU-INWEH.

„Подчертан е фактът, че нарастващата честота и тежест на наводненията и други екстремни екологични събития могат да надвишат проектните ограничния на даден язовир и да ускорят процеса на стареене на язовира. Следователно решенията за извеждане от експлоатация трябва да се вземат в контекста на променящия се климат".

„С проблема на остаряването на големите язовири днес се сблъскват относително малък брой държави - 93% от всички големи язовири в света са разположени само в 25 държави“, отбелязва Думинда Перера (Duminda Perera), водещ автор и старши изследовател в UNU-INWEH.

„Строителството на големи язовири нарасна в средата на 20-ти век и достигна своя връх през 60-те - 70-те години, особено в Азия, Европа и Северна Америка, докато в Африка пикът настъпи през 80-те години. Броят на новопостроените големи язовири след това непрекъснато и постепенно намалява", коментира Перера.

Корица на доклада на UNU-INWEH. Кредит: UNU-INWEH

Според доклада едва ли светът ще преживее отново революция като тази в средата на 20-ти век в изграждането на язовири, но построените тогава язовири неизбежно ще остареят.

Китай има 23 841 големи язовира (40% от всички по целия свят). И 32 716 големи язовира (55% от общия брой по света) са открити само в четири азиатски държави: Китай, Индия, Япония и Република Корея - по-голямата част от които ще достигнат 50-годишната си сравнително скоро. Същото важи и за много от големите язовири в Африка, Южна Америка и Източна Европа.

Темпът на изграждане на големи язовири драстично е спаднал през последните четири десетилетия и продължава да намалява отчасти, защото „най-добрите места за такива язовири в световен мащаб постепенно намаляват, тъй като близо 50% от общия обем на реките вече е фрагментиран или регулиран от язовири“ се казва в доклада.

Освен това има сериозни опасения по отношение на екологичите и социалните последствия на големите язовири, както и на възникващите идеи и практики относно алтернативните видове на съхранение на водата, природни решения и видове производство на енергия извън хидроенергетиката.

Извеждане от експлоатация на големите язовири

Обществената безопасност, нарастващите разходи за поддръжка, утаяването в чашата на язовира и възстановяването на естествената речна екосистема са сред причините за извеждане от експлоатация на язовирите.

Повечето премахнати до момента язовири обаче са малки. Извеждането от експлоатация на големи язовири (дефинирани от ICOLD (International Commission on Large Dams - Международна комисия за големите язовири) като 15 или повече метра от най-ниския фундамент до короната или повече от 3 милиона кубически метра) е „все още в начален стадий, само с няколко известни случая през последното десетилетие“.

„Няколкото случая на извеждане от експлоатация на големи остарели язовири илюстрират сложността и продължителността на процеса, който често е необходим за безопасното организиране на премахването на язовира“, добавя съавторът професор в UNU-INWEH Алън Къри (Allen Curry).

„Дори премахването на малък язовир изисква години (често десетилетия) на непрекъснато участие на експерти и дълги регулаторни проверки. Тъй като масовото стареене на язовирите вече е в ход, е важно да се разработи рамка от протоколи, които да насочват и ускоряват процеса на премахване на язовирите".

Извеждането от експлоатация също ще има различни положителни и отрицателни икономически, социални и екологични въздействия, които да бъдат разгледани в местен и регионален социален, икономически и географски контекст, „от решаващо значение за защита на по-широките, устойчиви цели за развитие на региона“, се казва в доклада.

„Като цяло извеждането от експлоатация на язовири трябва да се разглежда като също толкова важно, колкото и изграждането на язовири в цялостния процес на планиране на развитието на инфраструктурата на водоемите“.

„В крайна сметка преценките за стойността ще определят съдбата на много от тези големи структури а. Това не е лесен процес и следователно анализът на уроците и споделянето на опита за извеждане от експлоатация на язовири трябва да бъде обща глобална цел. Липсата на такива знания и липсата на отражение в съответните регионални и национални политики и практики може постепенно и неблагоприятно да повлияе на способността за правилно управление на инфраструктурата на остарелите язовири".

Какви са числата

Общо

 • 58 700: големи язовири, регистрирани в базата данни на Международната комисия за големи язовири (ICOLD), голям язовир се определя като 15+ метра височина, измерена от най-ниския фундамент до гребена, или 5 до 15 метра висок задържащ повече от 3 милиона кубически метра ( 0,003 km3). В рамките на общо 58 700 големи язовира, приблизително един на всеки осем има капацитет от 100 милиона кубически метра (0,1 km3)
 • 7000 до 8300 км3: обем на водата, съхраняван във всички големи язовири по света - около една шеста от цялото водно количество на реките в света всяка година. Достатъчно, за да покрие с пласт от около 80см вода цялата площ на Европа или със 75 метра площта на България.
 • 50 до 100 години: проектният живот на язовирите, построени между 1930 и 1970 г. (когато са построени повечето съществуващи големи язовири). Среден експлоатационен живот: 50 години
 • ~ 16 000: големи язовири на възраст от 50 до 100 години в Северна Америка и Азия
 • ~ 2300: големи язовири на възраст над 100 години в Северна Америка и Азия

САЩ / Канада

 • 56: средна възраст от 90 580 американски язовири (всякакви размери)
 • 85% +: Язовирите в САЩ през 2020 г. работят на или над очакваната продължителност на живота си
 • 75%: Аварии в САЩ на язовири, настъпили след 50-годишна възраст
 • 64 милиарда щатски долара: приблизителни разходи за обновяване на язовирите в САЩ
 • 1275: премахнати язовири в 21 щати на САЩ през последните 30 години; 80 отстранени само през 2017 г.
 • 50% +: големи язовири в Канада на възраст над 50 години

Азия / Тихия океан

Китай

 • 56%: делът на големите язовири в света, разположени в Китай и САЩ (топ 25 държави представляват над ~ 93%)
 • 23 841: големи язовири в Китай (повече от всяка друга страна и 40% от общия брой на света
 • 60%: дял от големите язовири в света в Азия
 • 55%: делът на големите язовири в света само в четири държави - Китай, Индия, Япония и Република Корея - по-голямата част от които скоро ще навършат 50 години

Индия

 • 1 115+: големи язовири в Индия, които ще бъдат на около 50 години през 2025 г.
 • 4 250+: големи язовири в Индия, които ще бъдат на възраст над 50 години през 2050 г.
 • 64: големи язовири в Индия, които ще бъдат на възраст над 150 години през 2050 г.
 • 3,5 милиона: приблизителният брой на хората в риск, ако индийският язовир Mullaperiyar, построен преди повече от 100 години, аварира. Язовирът, в сеизмично активен район, показва значителни структурни недостатъци и управлението му е спорен въпрос между щатите Керала и Тамил Наду

Япония

 • 100+ години: средна възраст на големите язовири в Япония

Австралия

 • 650: големи язовири в Австралия, половината от тях на възраст над 50 години; 50+ са в експлоатация от 100+ години. Част от производството на електроенергия в Австралия от хидроенергия: 65%

Великобритания / Европа

 • 100+ години: средна възраст на големите язовири във Великобритания
 • ~ 10%: големи язовири в Европа на възраст над 100 години

Африка

 • 2000: големи язовири в Африка (¼ от тях в Южна Африка), най-малко от всеки друг континент; използва се предимно за напояване

България

 • 95 или 44% от всички големи язовири у нас са построени през 60-те години на миналия век, което означава, че са на повече от 50 години.

Справка: Ageing Water Storage Infrastructure: An Emerging Global Risk
Duminda Perera, Vladimir Smakhtin, Spencer Williams, Taylor North, Allen Curryhttps://inweh.unu.edu/wp-content/uploads/2021/01/Ageing-Water-Storage-Infrastructure-An-Emerging-Global-Risk.pdf

Източник: UN Warns: Aging Dams Pose Growing Threat – Most of Humanity Could Be at Risk, Scitech Daily

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !