Проекти в сферата на устойчивата енергия и климат в подкрепа на гражданите

Климатека Последна промяна на 28 януари 2022 в 00:01 5820 0

Кредит: Unsplash

Гражданите, заинтересовани от енергийния преход, могат да открият подкрепа и допълнителни ползи чрез множество проекти, които се изпълняват в рамките на ЕС

В сферата на устойчивата енергия и минимизирането на негативните ефекти върху климата се изпълняват огромно количество проекти, финансирани основно по линия на европейските фондове, програми и механизми, но и от редица други източници в и извън Европа. Значението на тези проекти е огромно и осигурява провеждането на желаните от Европейския съюз (ЕС) политики на институционално равнище в България. Паралелно се разработват и редица проекти, чиято цел е да предоставят услуги и информация и на гражданите, за да могат те да бъдат по-лесно приобщени към енергийния преход, да разбират по-добре необходимостта му и да реализират допълнителни ползи. Поради това по-долу са събрани част от проектите в сферата на климата и енергията, свързани с гражданското общество. Голяма част от тези проекти имат сериозен принос за подобрението на качеството на живота на хората и участие за намалението на емисиите на парникови газове. Подобни проекти се реализират от редица неправителствени организации, енергийни агенции, асоциации и дори неформални сдружения на граждани.

Списъкът съдържа кратка информация за активните в момента проекти, организиран по 5 тематични направления и ще бъде допълван в бъдеще.  

1. Устойчиво потребление на енергия и използване на ВЕИ от домакинствата

По данни на Евростат за 2019 г. едва около 20% от енергията, използвана за отопление и охлаждане в Европа се произвежда от възобновяеми източници (Фиг. 1). Поради това дейности и проекти в тази посока са необходими, тъй като изчисленията сочат, че около 50% от крайното енергийно потребление в Европа се дължи на нуждата от отопление и охлаждане на сградите.

Фигура 1. Дял от възобновяемата енергия в Европа, която се използвана за отопление и охлаждане в Европа. Източник: Евростат

В тази посока активните проекти у нас са:

REPLACE

Фигура 2: Страницата на проектa REPLACE

REPLACE е проект, насочен към подмяна на отоплението в домакинствата. Проектът започва през 2019 г. и ще приключи през 2022 г. Целта му е да предостави достоверна информация, инструменти, добри практики и ръководство за подмяната на отоплението в дома. На сайта на проекта функционира и специален калкулатор за сравнителен анализ при подмяната с различен тип отоплителни системи, както и допълнителни полезни за потребителите материали.

„Дари енергия“

Дари енергия“ е кампания за осигуряване на пакети от енергоспестяващи мерки, обучения и нови уреди за отопление на уязвими домакинства в гр. Пловдив в рамките на проект Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление. Избраните домакинства получават безплатно специални пакети, включващи разклонител със защита, 4 енергоспестяващи LED лампи, 1 бр. водоспестяващ аератор, както и обучителни материали за оптимално разходване на енергията, брошура със съвети за енергоспестяване в дома. Оценката за потенциалните финансови ползи от тези мерки е в размер на 50 лв., генерирани от спестяване на енергия и вода. Инициативата спомага и за подобряването на информираността на гражданите за енергийната ефективност, спестяването на енергия и методите за това. Част от избраните домакинства, които доказано използват нерационално енергията си, ще бъдат сред получателите на нови уреди за отопление по проекта на Община Пловдив „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“. Изгарянето на въглища и дърва (с над 50% влагосъдържание) в печки с нисък коефициент на полезно действие, са основен фактор за замърсяването на въздуха в Пловдив.

ECO2 (Energy Conscious Consumers)

Фигура 3: Страницата на проектa ACT4ECO

ECO2 (Energy Conscious Consumers) e проект, финансиран от Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС – Хоризонт 2020. Целта на проекта е да допринесе за това домакинствата в Европа да повишат своята осведоменост относно количеството енергия, което потребяват и да подобрят енергийната ефективност на своите домове. Като част от проекта се разработва платформата ACT4ECO за електронно обучение с отворен достъп за европейските граждани, която има за цел да ги подкрепи в усилието да изпълняват конкретни действия за пестене на енергия и да направят дома си по-енергийно ефективен. Платформата съдържа подробно описание и обучение по 5 основни направления (мерки), които могат да бъдат прилагани в домакинствата, и те са: 

  1. производство на собствена енергия у дома; 
  2. управление на енергийното потребление; 
  3. енергийно обновяване на дома; 
  4. интелигентно енергийно потребление и 
  5. устойчиви навици за отговорно потребление на енергия. 

Инициативата дава един задълбочен преглед на различните опции за прилагането на устойчиви енергийни практики и модели за намаляване на въглеродния отпечатък.

2. Енергийни етикети – нови изисквания

През 2019 г. Европейската комисия прие окончателния формат и визуалното оформление на новите етикети за енергийна ефективност за 6 продуктови групи: 

  • съдомиялни машини; 
  • перални машини и перални машини със сушилня;
  • хладилници (вкл. хладилници за вино); 
  • лампи; 
  • електронни екрани (вкл. телевизионни монитори и цифрови информационни дисплеи).

Тези нови етикети се появяват физически в европейските магазини и в интернет от 1-ви март 2021 г.,като паралелно тече специална информационна кампания в целия ЕС (Фиг. 2). Нов елемент в тези етикети е кодът QR, с чиято помощ потребителите ще могат да получават допълнителна (нетърговска) информация, като сканират кода с обикновен смартфон. В зависимост от продукта енергийните етикети ще  показват не само консумацията на електроенергия, но и друга информация – както свързана, така и несвързана с енергията – с помощта на интуитивни пиктограми, за да се сравняват продуктите и да се осъществява по-добре информиран избор при закупуване на домакински уреди: информация за използваната във всеки цикъл на пране вода, капацитет за съхраняване, излъчвания шум и др. 

Фигура 4: Изображения на стария и новия енергиен етикет. Източник: Европейска комисия

В тази сфера активни проекти са:

LABEL 2020

Фигура 5: Станица на проекта LABEL 2020.

LABEL 2020 е проект, чиято основна цел е да достави качествена и пълна информация за новите енергийни етикети на електроуредите, като основна целева група са домакинствата. Проектът започва да работи в средата на 2019 г. и ще приключи през ноември 2022 г. Сайтът е на български и разполага с различни информационни материали по темата.

3. Енергийни общности

Създаването на енергийни общности присъства като необходимост в национални документи като Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г. (ИНПЕК) и изпратения от страна на България към Европейската комисия Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като в тях се очертават подробно намеренията и мерките за подкрепа при създаването и функционирането им у нас. Въпреки това България изостава в транспонирането на преразгледаната Директива за ВЕИ в българското законодателство и това продължава да създава пречки пред потенциалните желаещи да инвестират и да се кооперират в подобни обединения. 

Проекти в тази посока са:

Страница на статията : 0102
Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !