"Шпрингер" издаде за първи път научен труд на български геолози

Наука ОFFNews Последна промяна на 27 януари 2015 в 16:37 11336 1

През ноември 2014 г. едно от най-големите научни издателства в света Springer-Verlag Berlin Heidelberg, в момента на 17-та позиция в световната класация на издателствата (The World,s Largest Book Publishers, 2014) пусна в продажба за първи път монография на геоложка тематика, написана изцяло от български автори (официално с издателска година 2015).

Авторите на монографията са проф. дгн Стефан Шанов и доц. д-р Константин Костов от Геологическия институт при БАН.

В превод на български език заглавието на книгата е „Динамична тектоника и карст” (Shanov, S., K. Kostov, 2015. Dynamic Tectonics and Karst. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 123 p. ISBN 978-3-662-43991-3).

Монографията систематизира познанията върху връзката „тектоника – карст” и предлага оригинален комплексен методически апарат за нейното изследване, включващ геофизични, геоложки, сеизмоложки, палеосеизмоложки и геоморфоложки методи. Подземните карстови форми са уникална триизмерна среда за изследване на тектонските процеси. Деформациите, предизвикани от тектонска активност, се запазват относително ясно във времето, без да бъдат променени. А чрез прецизно изотопно датиране на карстовите седименти може да се определят минали земетресения, за които липсва историческа памет. В книгата са публикувани изследвания, извършени от авторите в карстови райони на България, Албания, Франция, Белгия и Куба.

В първа глава „Тектонски контрол върху еволюцията на карста” (автори С. Шанов и К. Костов) е направен детайлен обзор на тектонските изследвания в карста от XIX век до наши дни.

Във втора глава „Тектонски полета на напрежения и карст” с автор С. Шанов са представени фундаменталните научни аспекти и приложните методи за изследване на връзката „тектонски напрежения – напуканост – карст”. Показано е по какъв начин тектонските напрежения контролират дренажните пътища на подземните води и образуването на каверни и пещерни системи. Един от практическите аспекти на подобен тип изследвания е свързан с хидрогеологията и проблемите на водоснабдяването и на замърсяването на подземните води. Друго практическо приложение е свързано с това, че изследването на активните карстови системи (пещери с подземни водни потоци) дава информация за най-младото съвременно поле на тектонските напрежения в скалите и така може да се предложи едно интелигентно и не скъпо решение за планиране и контрол на изкуственото напукване на скалите в газовите и нефтени полета.

В третата глава „Съвременна геодинамика и карст” с автор К. Костов е представена комплексна методика за изследване на следи от предисторически земетресения в пещери. Методиката включва морфоложки и статистически анализ на пространствената ориентация на деформирани пещерни образувания, измерване на естествената честота и хоризонталното сеизмично ускорение на сталагмити, мониторинг на съвременни геодинамични процеси и методи за датировка. В редица пещери в България са открити следи от стари земетресения и в монографията са представени резултатите от проведените изследвания.
Практическите аспекти на палеосеизмоложките изследвания в пещерите са тясно свързани с проблемите на определянето на сеизмичната опасност. Записаните инструментално силни земетресения от сеизмоложките мрежи са сравнително малко на брой за райони с умерена сеизмичност, каквато е територията на България. За статистическото обезпечаване на данните за силни земетресения се прилагат методите на палеосеизмологията. Изследванията в пещерите, които са консервативна среда, запазваща следите от силни земетресения, дават уникална информация за оценката на сеизмичната опасност.

За първи път в света наличното познание по темата е систематизирано в монография. Освен въвеждане на стройна методика за тектонски изследвания в карстови терени, друг основен принос на книгата е, че се разглежда поведението на карстовите форми по време на дислоцирането на тектонските блокове от активни или способни да генерират сеизмично събитие разломи.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

15.02 2015 в 16:28

Българската наука трябва да е много западнала след като това е новина! Обаче като знам какво отношение имат някои професори към научните трудове- тип статии- вярно, че е постижение!