Създателката на „шоколадовата чушка” за откритието си и бъдещето на науката

Биология

Недялка Аценова Последна промяна на 07 април 2016 в 08:37 9571 4

доц. д-р Величка Тодорова

„ИЗК Калин” или т.нар. „шоколадова чушка” е нов сорт, създаден в Института по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица” от колектив с ръководител доц. д-р Величка Тодорова. Интригуващото му наименование идва от цвета на неговите плодове – шоколадовокафяви.

Величка Тодорова е доцент към отдел „Селекция, интродукция и сортоподдържане” в Институт по зеленчукови култури „Марица” в гр.Пловдив. Има докторска степен по „Селекция и семепроизводство на културните растения”. Участвала е в разработката на 6 международни и 21 национални конкурсни научни проекта, като е ръководила 2 от тях. Автор на сортовете пипер „ИЗК Калин, „Ясен”, „Калоян”, „Милкана” и съавтор на „ИЗК Рубин”, „Куртовска капия 1” и „Девен”. Самостоятелно и в съавторство има публикувани над 80 научни статии в чуждестранни и български списания и издания, 1 книга, 15 научно-популярни и популярни статии и 2 брошури. Научните ѝ интереси са в областите: Пипер, селекция, генетични ресурси, хетерозис, мъжка стерилност, устойчивост, болести, неприятели, абиотичен стрес, качество, адаптивност, биологично производство и др. Съавтор e и на методика за отбор на хетерозиготни фертилни аналози на базата на определени нива на прашниковата фертилност при пипера. Обучава и ръководи стажанти, специализанти и дипломанти от Аграрен университет-Пловдив и Тракийски университет-Стара Загора. Има над 150 цитирания в чуждестранни и български списания и издания.

За вдъхновението, новият сорт пипер, проблемите на учените в България разговарям с доц. Тодорова:

Как Ви хрумна идеята за шоколадовата чушка?

Този сорт е продължение на изследванията свързани с моя дисертационен труд. Създаването започна още през 1995 година, когато бяха направени различни кръстоски между разнообразни генотипи пипер с направление за производство на млян пипер. Оцениха се по комплекс фенологични, стопански, морфологични и технологични признаци и тази комбинация се представи много добре. Продължи включването комбинацията в конкурсни сортови опити за по-детайлно изпитване, където основните сортове за това производство, служеха за контроли. Тази изследователска работа се провеждаше паралелно с непрекъснат индивидуален и линеен отбор на растителния материал, а през 2005 – 2007 се провеждаха конкурсните сортови опити.

Какво Ви привлича в науката, защо се занимавате с нея?

Многостранната ѝ същност и необятност – колкото повече работиш, толкова повече осъзнаваш колко явления остават необясними и неразгадани. Желанието да експериментирам и да проследя резултатите от това. Всеки изследовател се радва, когато види създадените от него продукти, в частност сортове, да се внедряват в производството.

Жалкото е, че с всеки изминал ден, месец, година става все по-трудно да се занимаваш с наука. Проблемите, свързани с липсата на средства за материалното обезпечаване на изследванията, достойното заплащане на специалистите, експертите и изследователите, заети в тази научна област, а вероятно и не само в тази, водят след себе си до отлив на младите хора от науката и обезсърчаването на тези, които оставаме, въпреки всичко.

Върху какво работите в момента?

След ИЗК „Калин“ бяха признати от Патентното Ведомство на Република България след двугодишно изпитване в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и хибридните сортове Ясен и Милкана, а също така и сорт Калоян, който беше отличен като победител в конкурса за иновации на селскостопанската изложба АГРА 2015. Така че продължавам с моята основна дейност – създаване на нови високодобивни и висококачествени селекционни линии и сортове пипер с разнообразно направление на производство и насока на използване, а така също и с обогатяване, проучване и съхранение на генетичните ресурси от пипер в колекцията на ИЗК “Марица“. През последните години заедно с други мои колеги работим по оценка на български линии и сортове, изпитвани в условия на биологично производство и създаване на разнообразен изходен селекционен материал.

Има ли български чушки или само полски и холандски ядем?

Пиперът е традиционна и икономически значима зеленчукова култура за България. В нашата страна основното производство на пипер е от тип Капия (около 70%), което е свързано с традиционните предпочитания на българина. Поради тази причина, поне на този етап, в страната ни се отглеждат предимно сортове, създадени в нашия регион – България, Сърбия, Турция.

Трябва да се подчертае, че за получаването на високи добиви е необходимо производителите да закупуват висококачествени семена с доказан произход от съответната сортоподдържаща организация, да познават биологичните изисквания на културата, да спазват технологията за отглеждане в т.ч. да провеждат в срок растителнозащитните мероприятия с разрешените продукти от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за борба с вредителите.

Страница на статията : 0102
Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

4

09.04 2016 в 19:28

Няма да се отровите разбира се, но той е с по-дебел екзокарп, тънък перикарп и по-високо сухо вещество от сортовете, предназначени за салати, така че ще бъде по-груб като възприятие...

3

08.04 2016 в 18:07

А освен за млян пипер, за салата става ли?

2

07.04 2016 в 21:59

С пожелание за още много хубави сортове, Вили!

1

07.04 2016 в 19:31

Може би не разбрахте, че това е сорт, който се използва за производство на млян пипер и олеорезин.