Интелигентността на човечеството расте хилядолетия, но сега тръгна надолу. Защо?

Ваня Милева Последна промяна на 10 септември 2017 в 00:00 47864 1

Кредит Pixabay

Поумняваме или оглупяваме? Доскоро учените бяха единодушни - средно човечеството става все по-умно - със стабилните темпове на железен закон.

Но едно скорошно проучване, публикувано в Intelligence, открива белези на обрат в тази тенденция - от 2004 г. спадат средните резултати от IQ.

Този завой е все още спорен. Още по-спорни са някои от теориите, които го обясняват.

Някои приписват явлението на еволюционния ефект от това, че по-умните жени имат по-малко деца.

Друга хипотеза предполага, че интелигентността на населението може да спада, защото хората сега живеят по-дълго, а някои видове интелигентност намаляват с напредването на възрастта. 

Ефектът на Флин

Най-разпространеният начин за оценка на интелигентността е проверката на коефициента на интелигентност или IQ. В началото е бил стандартизиран като средната стойност на резултатите от теста да са 100 точки на базата на огромна група хора. Тестовете стават все по-трудни, но въпреки това днес средните оценки са значително над 100.

От началото на ХХ век или откакто има данни средните оценки на IQ се увеличават по стабилен и предвидим начин - с около 3 точки на 10 години. Това явление, наречено ефект на Флин (Flynn effect), за пръв път е забелязано през 40-те години на миналия век и носи името на професор Джеймс Робърт Флин от Нова Зеландия, който документира феномена и популяризира значението му.

Последиците от този ефект са парадоксални:

Средно един живеещ днес човек ще има коефициент на интелигентност 130 по стандартите на 1910 г., което го прави по-интелигентен от 98% от населението по това време. По същия начин, човек живял през 1910 г. ще има коефициент на интелигентност 70 по днешните стандарти, резултат, който е достатъчно нисък, за да се счита, че е с „умствена изостаналост“ в съвременния свят.

И тази тенденция се наблюдава в повечето страни по света. 

Тази схема е съставена от холандеца Юге Крейпин (Hugues Crepin). Еволюцията на човешката когнитивна способност през последните 14 хилядолетия е с форма на хокеен стик и сочи право нагоре поне до последните години.

Трудно е да се определи доколко са правдоподобни такива хипотези заради оскъдните и несигурни данни през вековете. "Голяма част от тях се опитват да сглобяват разнородни данни от миналото", коментира Стюарт Ричи (Stuart Ritchie) от Университета в Единбург, Великобритания. "Ние не сме наясно с историческите тенденции [на коефициентите на интелигентност]".

В най-всеобхватното проучване на ефекта Флин, Якоб Питшниг (Jakob Pietschnig) и Мартин Ворачек (Martin Voráček) от Виенския университет преглеждат 271 независими извадки, включващи 3 987 892 участници, обхващащи период от време от 105 години (1909-2013). Те предоставят доказателства в подкрепа на твърдението, че IQ се увеличава значително с течение на времето. Докладът разглежда няколко обяснения за наблюдаваните повишения на коефициентите на интелигентност на по-добрите социални условия на общественото образование и здравеопазване, както и на подобряването на изхранването на населението и използването на новите технологии.

Долната визуализация показва нарастването на IQ в различните региони на света като стартират от времето, откакто има на разположение данни за определения регион.

Източник: Our World in Data

Различни измервания на IQ - Pietschnig и Voráček . Различните измервания на коефициента на интелигентност, показани на фигурата горе, съответстват на различни типове интелигентност.

Fullscale IQ: цялостна интелигентност
Crystallized IQ: способността на индивида да развие умения, знания и опит, за да отговори на проблемите 
Fluid IQ: логически умения и способност за решаване на проблеми в нови ситуации, независимо от придобитите знания
Spatial IQ: способност за визуализиране на информация за решаване на проблемите

Важен и интересен въпрос е какво повишава интелигентността. Наред с естествените обяснения, касаещи по-доброто изхранване и здравеопазване, играе роля по-честата употреба на тестове за абстрактното мислене в образованието. В книгата си "Какво е интелигентност?: Отвъд ефекта на Флин" (What Is Intelligence?: Beyond the Flynn Effect)на Джеймс Флин установява, че голяма част от ръстът на IQ идва от тестовете за абстрактното мислене (като  прогресивните матрици на Рейвън - пример може да видите под абзаца). Само малка част от напредъка се дължи на повече информация и знания по математика и лексика. Това наблюдение подкрепя идеята, че коефициентът на интелигентност се повишава от променящия се начин, по който живеем.

Многократното преминаване на IQ тестовете подобрява резултата в IQ тестовете, но не увеличава интелигентността.

Генетика и интелигентност

Влиянието на генетиката при определяне на интелигентността е едновременно изключително важен и дискусионен въпрос. Основната причина за полемиките е връзката между раса, генетика и интелигентност, както и последиците за политиката за развитие и равенство. Докато съществува широк консенсус, че интелигентността зависи едновременно от генетиката и факторите на средата, то съотношението между тех е несигурно.

През 1994 г. Ричард Хернщайн и Чарлз Мъри публикуват "The Bell Curve", силно противоречива книга за интелигентността, която изследва различията в IQ при различните раси в Съединените щати. Убедеността, че IQ се влияе най-вече от наследствени фактори, кара авторите да дадат следните препоръки на политиците, за да се предотврати влошаването на интелигентността на американската нация:

• Правителството на САЩ трябва да премахне всякакви стимули бедните (с ниско IQ) жени да имат деца, тъй като по-богатите (с високо IQ) двойки имат по-малко деца.
• Финансирането на образователни програми, насочени към подкрепа на бедните и в неравностойно положение студенти трябва да се спре.
• Намаляване на имиграцията в САЩ.
• Премахване на преференциалните програми за определени недостатъчно представени расови групи.

Основните недостатъци в изследването на Хернщайн и Мъри са на базата на техните твърдения, че интелигентността е най-вече наследствена и затова е независима спрямо времето и средата. Това тяхно основно убеждение генерира причинно-следствена връзка между IQ и социално-икономически показатели, като например честото отпадане от училище, влизане в затвора, бедност.

Изследването на Turkheimer et al. (2003) за ефектите на средата върху интелигентността излага сериозни възражения срещу аргументите и изводите от книгата "The Bell Curve". Проучването на Търкхаймър показа, че относителният принос на генетиката и средата в коефициента на интелигентност в генетично идентични близнаци е свързан със социално-икономически статус. Те съобщават, че "в бедните семейства 60% от вариациите в IQ се дължат на средата, като приносът на гените е близо до нула, в богатите семейства, резултатът е почти точно обратен".

Глобални разлики в IQ

Сравненията на нивото на интелигентност между отделните държави показват големи различия между развитите и развиващите се страни. Ричард Лин (Richard Lynn) и Тату Ванханен (Tatu Vanhanen) изследват тази област като също са убедени, че коефициентът на интелигентност е предимно наследствен и твърдят, че ниският коефициент на интелигентност в тези страни е това, което спира развитието им. В подкрепа на това твърдение използват съотношенията между стандарта на живот и стойността на IQ. Този извод зависи от посоката на причинно-следствената връзка - ако слабото икономическо развитие задържа ефекта на Флин и възспира ръста на интелигентността, резултатите от проучването за неоснователни.

Карта, изобразяваща средните стойности на IQ, представени в книгата на Ричард Лин (Richard Lynn) и Тату Ванханен (Tatu Vanhanen) "IQ and the Wealth of Nations" (Коефициентът на интелигентност и богатството на народите).

Книгата съдържа таблица с данни за средният коефициент на интелигентност за 81 страни, които се основават на анализ на публикувани доклади на научни изследвания в тази област. Въз основа на анализа си авторите стигат до извода, че средният национален IQ пряко корелира с брутния вътрешен продукт на страната. 

В книгата си "IQ и глобалните неравенства" (IQ and Global Inequality) Лин и Ванханен представят и теорията си за причината за разликите между националните коефициенти на интелигентност. Те предлагат модел на взаимодействие между наследственост и среда, при което високото IQ води до по-добро хранене, образование и здравеопазване и по-нататъшно повишаване на IQ. Те също така предполагат, че националните коефициенти на интелигентност като цяло могат да бъдат предвидени от расовия състав на страните.

Оценка на средния коефициент на интелигентност в света според Лин и Ванханен:

СтранаОценка IQСтранаОценка IQСтранаОценка IQ
1 Знаме на Хонг Kong.svg Хонконг 107 28 Знаме на Argentina.svg Аржентина 96 55 Знаме на Fiji.svg Фиджи 84
2 Знаме на Южна Korea.svg Република Корея 106 29 Знаме на Slovakia.svg Словакия 96 56 Знаме на Iran.svg Иран 84
3 Знаме на Japan.svg Япония 105 30 Знаме на Uruguay.svg Уругвай 96 57 Знаме на Маршал Islands.svg МЗ 84
4 Знаме на Република China.svg  Китай 104 31 Знаме на Portugal.svg Португалия 95 58 Знаме на Пуерто Rico.svg Пуерто Рико 84
5 Знаме на Singapore.svg Сингапур 103 32 Знаме на Slovenia.svg Словения 95 59 Знаме на Egypt.svg Египет 83
6 Знаме на Austria.svg Австрия 102 33 Знаме на Israel.svg Израел 95 60 Знаме на India.svg Индия 82
7 Знаме на Germany.svg Германия 102 34 Знаме на Romania.svg Румъния 95 61 Знаме на Ecuador.svg Еквадор 80
8 Знаме на Italy.svg Италия 102 35 Знаме на Bulgaria.svg България 94 62 Знаме на Guatemala.svg Гватемала 79
9 Знаме на Netherlands.svg Холандия 102 36 Знаме на Ireland.svg Ирландия 94 63 Знаме на Barbados.svg Барбадос 78
10 Знаме на Sweden.svg Швеция 101 37 Знаме на Greece.svg Гърция 94 64 Знаме на Nepal.svg Непал 78
11 Знаме на Switzerland.svg Швейцария 101 38 Знаме на Malaysia.svg Малайзия 94 65 Знаме на Qatar.svg Катар 78
12 Флаг на Белгия (граждански) .svg Белгия 100 39 Знаме на Thailand.svg Тайланд 93 66 Знаме на Zambia.svg Замбия 77
13 Флаг на China.svg народна република Китай 100 40 Знаме на Croatia.svg Хърватия 92 67 Конституция на Народна република на Congo.svg Република Конго 73
14 Флаг на Нова Zealand.svg Нова Зеландия 100 41 Знаме на Перу (държава) .svg Перу 91 68 Знаме на Uganda.svg Уганда 73
15 Флаг на САЩ Kingdom.svg Великобритания 100 42 Знаме на Turkey.svg Турция 90 69 Знаме на Jamaica.svg Ямайка 72
16 Знаме на Hungary.svg Унгария 99 43 Знаме на Indonesia.svg Индонезия 90 70 Знаме на Kenya.svg Кения 72
17 Знаме на Poland.svg Полша 99 44 Знаме на Mexico.svg Мексико 89 71 Знаме на Южна Africa.svg YuAR 72
18 Знаме на Spain.svg Испания 99 45 Знаме на Suriname.svg Суринам 89 72 Знаме на Sudan.svg Судан 72
19 Знаме на Australia.svg Австралия 98 46 Знаме на Brazil.svg Бразилия 87 73 Знаме на Tanzania.svg Танзания 72
20 Знаме на Denmark.svg Дания 98 47 Знаме на Iraq.svg Ирак 87 74 Знаме на Ghana.svg Гана 71
21 Знаме на Australia.svg Австралия 98 48 Знаме на Colombia.svg Колумбия 87 75 Знаме на Nigeria.svg Нигерия 69
22 Знаме на France.svg Франция 98 49 Знаме на Somalia.svg Сомалия 87 76 Знаме на Guinea.svg Гвинея 69
23 Знаме на Canada.svg Канада 98 50 Знаме на Tonga.svg Тонга 87 77 Знаме на Zimbabwe.svg Зимбабве 68
24 Знаме на Чешката Republic.svg Чехия 97 51 Знаме на Lebanon.svg Ливан 86 78 Флаг на Демократична република Congo.svg Демократична република Конго 67
25 Знаме на Russia.svg Русия 97 52 Знаме на Philippines.svg Филипини 86 79 Флаг на Сиера Leone.svg Сиера Леоне 67
26 Знаме на Finland.svg Финландия 97 53 Знаме на Cuba.svg Куба 85 80 Знаме на Ethiopia.svg Етиопия 66
27 Флаг на САЩ States.svg САЩ 97 54 Знаме на Morocco.svg Мароко 85 81 Флаг на Екваториална Guinea.svg Екваториална Гвинея 66

Методологията на тези изследвания е подложена на сериозни критики, че няма последователни стандарти на IQ между отделните страни, както и за начина, по който са получени оценките. Така например, средният коефициент на интелигентност от страни без данни се отчитат като средна стойност на съседни или сравними страни. Освен това, начинът, по който извадките са били или включвани или изключвани от техния анализ не е систематичен и потенциално влияе резултатите от тях.

Томас Нечиба (Thomas Nechyba) в статия в Journal of Economic Literature по повод горното изследване посочва, че авторите нямат дори логично отношение към въпроса за степента на влияние на наследствеността върху IQ. Дори ако приемем, че 80% от IQ е наследствено, цялата наблюдаваната разлика в IQ може да се генерира от средата, а не от генетиката.

"Да разгледаме например сорт растение, чийто размер 80% зависи от наследствеността. Ако се отгледат генетично идентични семена на това растение в два парцела при едни и същи начални условия на почвата и след това да се тори само единия парцел, драматичните различия във височината на растенията, които се появяват, ще бъдат изцяло предизвикани от околната среда, независимо от големия дял на наследствения фактор за височината на растенията. Фактът, че някои страни имат ниски резултати на тестовете за интелигентност в сравнение с други, не може да каже нищо за степента, в която IQ резултатите са предварително генетично определени или степента, в която те ще се променят при различни обстоятелства. Развитите страни може просто да са като растенията, които са получили по-рано тор по причини, които нямат нищо общо с IQ" - отбелязва Нечиба.

"Безразборните твърдения, до които стигат авторите, се основават на доста слаби статистически доказателства и съмнителни предположения и в най-добрия случай изглеждат погрешни, а ако ги приемете сериозно, те могат да станат доста опасни" - заключва Томас Нечиба.

Ефектът на Флин се обръща

Група изследователи смята, че ефектът на Флин е достигнал точката на насищане и нови данни сочат, че интелигентността на населението спада, пише NewScientist.

От 2004 г. учените забелязват обрат в непрекъсната тенденция на повишаване в средните резултати от IQ. "Намалението е с около 7 до 10 точки на IQ на столетие", коментира Майкъл Уудли (Michael Woodley) от Свободния университет в Брюксел, Белгия.

Уудли и някои други предполагат, че по-образованите хора в западните страни имат по-малко деца от останалата част от населението, което намалява интелигентността поколение след поколение, тоест според него генетиката е определяща за когнитивните способности. 

Авторите на новото изследване, публикувано в Intelligence смятат, че тъй като хората сега живеят по-дълго, а някои видове интелигентност намаляват с напредването на възрастта, това ще снижи средното ниво на интелигентност.

Част от проблема е, че тестовете за интелигентност се променят с течение на времето.

Робин Морис (Robin Morris) от Кингс Колидж Лондон и колегите му са намерили начин да се справят с това, като разбият старите тестове за интелигентност на различни категории компоненти, които са по-лесни за сравнение.

Екипът на Морис разглежда повече от 1750 различни типове тестове за интелигентност от 1972 г. насам и ги разделят на два вида подтестове: такива, които измерват краткосрочната памет и такива, които оценяват работната памет на човека.

Работната памет е способността да се съхранява информация за обработка, мотивация и вземане на решения. За разлика от краткосрочната памет, тя е пространството, в което може да се манипулира информацията, а не само се съхранява и повтаря.

Когато учените проследяват как хората са правили такива тестове през годините, те забелязват ясен модел. Докато резултатите от краткосрочната памет са се повишавали в съответствие с ефекта на Флин, способността на работната памет намалява, което предполага, че този вид интелигентност може да е виновен за обрата в тенденцията на нивото на интелигентност.

Снимка: MercatorNet

Ефект на възрастта?

Припомнянето на нещо в краткосрочен план е по-лесно, отколкото да се запази в работната памет, което изисква по-сложни интелектуални инструменти на съхраняване, подчертава Морис.

Но екипът му отбелязва още една тенденция в старите тестове за интелигентност: увеличаване на дела на хората, които се явяват на тези тестове след 60-годишна възраст. Известно е, че работната памет намалява с възрастта, докато краткосрочната памет обикновено се запазва. В изследването си, екипът на Морис пише, че хората над 60-годишна възраст може отчасти да са отговорни за спада в оценките на работната памет в по-развитите страни.

"Идеята, че причината може да е застаряването на населението, е интересна и може да бъде алтернатива на често предлаганите, но слабо емпирично подкрепени хипотези на селективния модел на плодовитост", обяснява Якоб Питшниг. "Това е нова хипотеза, която изглежда правдоподобно и има смисъл".

Но и той, и Ричи, отбелязват, че са нужни още тестове на тази идея, като се разглеждат елементи на интелигентността, чийто упадък с възрастта е добре установен, като време за обработка и скорост на реакция.

Дотогава обаче Ричи предупреждава, че концепцията за обрата на коефициентите на интелигентност трябва да се третира със скептицизъм: "Това са спекулативни неща и всеки, който прави изводи от това, рискува".

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!