Изкуственият подбор на съвършени американци (видео)

Антон Оруш Последна промяна на 26 септември 2015 в 13:07 10229 1

През 20-те и 30-те години САЩ стават флагман на идеята за "съвършена порода хора" и отстраняване на "наследствената дегенерация".

Публикуването на книгата на Чарлз Дарвин "Произход на видовете" през 1859 г. било посрещнато от с раздразнение от църковните среди. Но много учени приели новата теория с ентусиазъм и скоро започнали не само да обсъждат теорията, но и да правят изводи от нея.

Под влияние на Дарвин от еволюционизма се увлякъл и негов близък роднина, сър Френсис Галтън. През 1865 г. той публикувал статията "Наследственият талант и характерът“ (Hereditary Talent and Character), в която предложил прилагането по отношение на хората на изкуствени принципи на отбор – така, както това се прави с домашни животни – за да може след няколко години индивидът да има несравнимо по-добри качества. Вместо средата, която да определя кои индивиди ще продължат да се размножават и кои ще измрат, ролята на този фактор ще изпълнява човекът-селекционер. И, разбира се, един такъв процес ще се развива по-бързо от естествения му вариант.

Названието на този метод дал сам Галтън – "евгеника" от стгр. eù - "добре“ – и "gènos - "род“ - в своята книга "Проучвания на човешките способности и тяхното развитие" (Inquiries into Human Faculty and Its Development). В края на ХІХ и началото на ХХ век евгениката получила голямо разпространение в САЩ, Германия и Швеция. В стремежа да избавят своите народи от "генетическо замърсяване" и да изнамерят "чиста порода хора" в тези страни била въведена стерилизация на слабоумни, луди, епилептици, а понякога – и на хора с престъпни наклонности. 65 хиляди души били стерилизирани дори само в страната, първа започнала на практика да прилага евгеническите принципи – Съединените американски щати.

Емблема на Втория международен конгрес по евгеника, проведен през 1921 г. в Ню Йорк

Според Галтън и неговите съидейници с развитието си човешката раса е все повече заплашена от израждане. Хигиената и медициските постижения снижили до минимум смъртността, естественият отбор вече не действал толкова ефективно и не елиминира от поколенията "лошата наследственост". Той смятал, че само с промяна на социалната политика обществото може да се предпази от ,,реверсията към посредствеността“ или към средното качество на човешкия вид. През 1869 г. в "Наследствена гениалност“ (Hereditary Genius) Галтън започна да изследва проявленията на различните индивидуални качества в едно семейство и след това поколение. Според него, "гениалност" и "талант" са наследствени качества, като нито той, нито Дарвин имали работещо обяснение за този вид наследственост.
Галтън заявява, че забелязва по-малко интелигентни, но по-плодовити хора. Той обаче смятал, че хората трябва да се образоват, така че да разберат нуждата от изкуствен подбор.

Възгледи, близки до евгеническите, могат да се открият и в самата книга на Дарвин: "У диваците всички слаби телом или духом скоро умират, а индивидите, които оцеляват, обикновено са най-здравите. Ние, цивилизованите хора, напротив: правим всичко, каквото можем, за да предотвратим процеса на отпадане. Строим лечебни заведения за слабоумни, сакати, болни; пишем закони, защитаващи бедните; лекарите ни влагат цялото си изкуство, за да спасят живота на всеки. Има основания да мислим, че ваксинацията е спасила хиляди хора, които поради слабо телосложение, в друго време биха загинали. По такъв начин слабите същества могат да продължат съществуването си. Всеки, занимавал се с развъждане на домашни животни, няма да се усъмни нито за минута, че всичко гореизброено е във висша степен вредно за човешкия род. Удивително е, как отсъствието на грижи или прекомерното им изобилие направляват израждането на домашните породи..." (1871).

По това време болестите, причинени от лоша хигиена, били масово разпространени, и на добре облечените джентълмени им се струвало, че мръсните бедняци скоро ще залеят и техния свят и ще разкордират добре хармонизирания механизъм на "качествената наследственост". Масло в огъня наливали и няколко историци, които описвали връщането на цивилизацията към по-ранни етапи в развитието й или т.н. тъмни векове, последвали падането на Римската империя.
Привържениците на евгениката смятали израждането за неизбежно, ако самото общество не се заинтересува от този проблем и не спре собственото си наследствено падение, възпрепятствайки възпроизвеждането на "недостойната" част от обществото. Издание на Енциклопедия Британика от 1911 г. нарича евгениката "естествено средство за подобряване на човешката раса чрез умело прилагане на закона за наследствеността". Изобретателят Никола Тесла, фантастът Хърбърт Уелс, писателят Бърнард Шоу живо се интересували от евгеника, а също така и политиците Чърчил и Уудроу Уилсън. Евгениците обещавали съвсем нов свят, в който човечеството ще има коренно нови възможности – и физически, и умствени.

Илюстрация към брошурата ,,Евгениката за американски граждани. Цели на евгениката“.

В действителност, развитиено на науката, техниката и културата винаги се е определяло от ограничен брой, но изключително надарени хора – на всеки са известни имената на такива в различни области – Бетховен, Тесла, Гаус, Вунд, Мендел, Нютон, Айнщайн, Авогадро... Но такива блестящи личнвости са огромна рядкост, в обществото равнището на интелекта съответства на широко известното разпределение на Гаус.

То представлява непрекъснато разпределение на вероятност - опис на пробите, групиращи се около средна стойност. Например, височините на възрастните мъже в САЩ са приблизително нормално разпределени, със средна аритметична стойност около 70 инча (1.8 м). Повечето мъже имат височина около средната, въпреки че малък брой изключения имат височина, значително над или под средната аритметична стойност.

Твърдението в по-горния абзац по-късно еднозначно се потвърдило с появата на първите тестове за интелигентност, макар че може да се спори каква точно интелигентност отчитат те. Изхождайки от нормалното разпределение на интелекта в обществото, може да се забележи едно важно следствие. Даже неголямо намаляване на средната стойност на IQ води до рязко съкращение на числото "гении". Максималният брой точки на един IQ тест е 100. Ако средната стойност на IQ се понижи само с 5, то броят на хората с IQ над 100 ще падне повече от два пъти. Снижение на средната стойност с 10 точки ще намали "гениите" с цели 83 %. Тоест, даже бавното и плавно снижение на средната стойност на IQ сериозно застрашава прогреса.

Графика: Memorize.com

Така че не е удивително, че през 1896 г. по-голямата част от американските щати издали закони, забраняващи да се влиза в брак и да се имат деца от хора, страдащи от слабоумие, епилепсия и други умствени непълноценности. Но истинският пробив от теорията в живота дошъл през 1907, когато в Индиана бил приет закон основаващ се на представите за наследствения характер на всички социално значими типове.

"Изисква се от всички организации в щата, работещи с криминални типове, с умствено изостанали, насилници и т.н., да имат, в допълнение към общопрактикуващите лекари, не по-малко от двама опитни и авторитетни хирурзи, в чиито задължения ще бъде да извършват съвместна (заедно с останалите лекари) оценка на душевното и физическото здраве на своите подопечни. […] Ако с решение на медицинската комисия и на управителния съвет на лечебното заведение бъде сметнато за нежелателно такъв човек да стане баща, и ако не се намира средство за подобряване на състоянието му, законът предписва на хирурзите да извършат необходимите манипулации с цел да се предотврати възможно детеродство... " – гласи постановлението.

Корица на сп. ,,Евгеника“, излизало от 1928 до 1931 г.

Независимо, че по-късно законът бил отменен, той се смята за първия в човешката история официален документ, въвеждащ евгеническата тема в правното поле. Стерилизация на "непълноценните " наистина започнала – и често без уведомяване на самия пациент. Скоро след това тази практика се разпространила и по другите щати, и съответните закони се прилагали в течение на няколко десетилетия.

В тази обстановка в Ню Йорк започнала работа организацията Eugenics Record Office, която активно се застъпвала за "научен подход " към усъвършенстването на човешката природа – тоест принудителна стерилизация и ограничение на имиграцията на ,,непълноценни“ в САЩ. EGO също така спонсорирали фестивала "Подобрени семейства“ (Fitter Families) в много щати. На тези конкурси, подобно на изложба на качествени домати или плодовити петли, жури се произнасяло за "качеството на наследствеността" на участниците. Те попълвали анкетни карти със свои черти, проявени в брака, а колективът от лекари извършвал психологически и физически тестове над тях. Накрая всеки получавал своя лична оценка за "евгенично здраве".

Бездетни двойки се допускали до участие в конкурса, но не във всички щати. Както би могло и да се очаква, журито отразявало официалните стандарти за "евгенично здраве". Победителите били неизменно от бялата раса, без никакви расови примеси няколко поколения назад, а в най-добрия случай можели да бъдат потомци на преселници от Северна или Западна Европа.

Фестивалът Fitter Families в щата Джорджия

През 1924 г. евгениката в САЩ направила още един пробив. Щатът Вирджиния приел специален пакет закони, между които имало не само Акт за стерилизацията, но и Акт за расовата чистота, забраняващ браковете между бели и представители на другите раси. Разпространението на евгенически закони продължило до края на 30-те години. Няколко политици разглеждали законите за стерилизация на непълноценни като сериозно средство да се избавят от обременяващото "некачествено“ население и понижаване равнището на безработицата.

През септември 1924 г. настанената в психиатрична клиника във Вирджиния 18-годишна пациентка Кери Бък отказала да се подложи на стерилизационна процедура. Срещу нея било възбудено дело. Процесът стигнал до Върховния съд, който постановил, че ,,в името на всеобщото благо“ е по-разумно да я подложат на принудителна стерилизация, вместо да израстнат нови поколения умствено изостанали“. Процедурата била изпълнена не само с Кери Бък, но и с дъщеричката й Вивиан. Едва след това се изяснило, че Кери забременяла в резултат на насилие, извършено над нея от племенника на нейните приемни родители. Те дали девойката в болница само за да запазят семейната репутация. А тя не била нито болна, нито умствено изостанала.

Положението започнало малко да се променя едва към края на 30-те години. Евгениката била официално взета на въоръжение от националсоциалистическа Германия. Отгласи от вирджинския "Aкт за расовата чистота" се чували в нацисткия "Закон за расовата хигиена " (Die rassenmässige Hygiene -термин, изкован от лекаря Алфред Пльотц – основоположникът на евгениката в Третия райх). Когато на Нюрнбергския процес нацистките водачи седнали на подсъдимата скамейка, те заявили, че именно американската практика "вдъхновила" техните собствени мерки по стерилизация на "изродени" от населението – общо над 450 000 души в Третия райх.


Алфред Пльотц (1860-1940)

Чак през средата на 60-те г. евгеническите закони в САЩ били повсеместно отменени. Но това не било свързано с разпространението на нови и действително научни гледища към проблема. Съвременен пример за евгеническо схващане битува и сега у хората – че някои болести и обременителни черти на характера могат да се отстранят от общетвото чрез "правилен избор на партньор". И ако такъв подход се прилага доста рядко за премахване на склонноста на агресия (например), то знаем колко много се говори за борба с такива генетично наследими аномалии като наднормено тегло, диабет, хемофилия чрез "избирателно кръстосване ".

В годините на пика на евгенически изследвания някои "специалисти" заявявали, че за да се постигне максимално интелектуално и физическо развитие у потомството, децата на здрави мъже и привлекателни жени трябва да влязат в брак с успешни учени. Но за оргии на интелектуалци досега не е станало известно.

Неособено отдавна, през 1980 г., милионерът Робърт Кларк Греъм откри в Калифорния своя т.н. Репозиториум за ембрионален избор (Repository for Germinal Choice) – банка на сперма, специализирана в доставка на ДНК от "най-добрите сред най-добрите" донори. Вдъхновен от евгеническия бум в родината си петдесетина години назад, Греъм мечтаеше за хиляди новородени гении, които след време да вземат управление над "останалото население".

Репозиториумът работи 19 години, събираше сперма на Нобелови лауреати и олимпийски шампиони, знаменити учени и делови мъже – въобще от всички с изключително високо IQ и безупречно здраве. Независимо от стотиците скептични публикации от страна на самите учени, в Репозиториума буквално не достигаше генетичен материал за "обслужване" на жените, желаещи да "влязат в брак " със знаменитите хора.

Това удивително предприятие беше закрито едва след смъртта на Греъм през 1997 г. (на 90 г.). Различни сведения говорят различно, но от донорите са се появили на бял свят не по-малко от 215 деца. Доколко те са способни да управляват човечеството, само времето ще покаже.

Опитът на съвременната генетика не позволява нито една от чертите на човешкия характер да се обвърже с наследственост – примерно интелектът или умението да се решават спорове. Класическата евгеника е излязла от нашето общество и даже в най-изостаналите страни не могат да се чуят гласове за стерилизация на "непълноценните", макар и видимо носещи гените на наследствени заболявания.

И накрая, малко фантастика. В романа си ,,Ген“ (ориг. Next) Майкъл Крайтън описва невиждан разцвет на биотехнологиите и чудодейни методи за лечение, създадени благодарение на стволови клетки, цитокини и протеономици. Героят му - инвеститор в биотехнологически компании - заявява: ,,Някои хора предпочитат да застанат на пътя на човешкото самоусъвършенстване. Те не искат парализираните да проходят, раково болните да оздравеят, а парализираните деца да живеят и да играят като здравите си връстничета. Тези хора имат своите аргументи – религиозни, етически или дори ,,прагматични“. Но те са на страната на смъртта и няма да победят!“


Нима тези думи не показват нов вид разбиране за евгениката, нов вид разбиране за ,,подобряването на човешкия род“?
Можем да кажем, че евгениката в днешно време се е ,,превърнала“ в напълно разумна и съвсем не жестока практика на генетическо наблюдение. Някои медицински компании (напр. щатската 23andme - https://www.23andme.com/) дават съвети на младежи, девойки или семейства въз основа на анализ на личната им НДК. Гениални и напълно здрави деца никой не може да обещае, но от някои генетически заболявания можем да се предпазим.

Антон Оруш, Sandacite.net – www.sandacite.net

Източници:

Eugenics Record Office 
Eugenics: A Journal of Race Betterment (vol II:8), title page including Francis Galton's definition of eugenics and Fitter Families medal
Fitter Family Contests
Normal distribution 
Robert Klark Graham
Соединенные Штаты Евгеники

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

26.09 2015 в 17:01

Има поне два железени аргумента срещу евгениката:

- методите, които работят за добитъка лесно могат да превърнат човека в добитък. Обратното е по-трудната задача.
- за оцеляването на един вид е по-важно генетичното разнообразие отколкото пригодността на всички индивиди за конкретните условия. Евгениката набляга най-вече на "прочистването". А еднаквите имат еднакви уязвимости и лесно загазват от тях - вижте бананите и картофите.

Прочее, забрана за сключване на брак за някои категории люде има и в българския Семеен кодекс. В един по-неосъзнат вид евгениката се прилага от незапомнени времена - приблизително откакто има уговорени бракове.