Център за върхови постижения ще обедини 5 български университета

НаукаOFFNews Последна промяна на 21 март 2018 в 00:01 15894 0

Кредит Pexels

Пет български университета ще си партнират в проекта „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“.

Това са университети с високи компетентности, които работят в допълващи се области на математиката и компютърните науки - Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Технически университет София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Проектът получи най-висока комплексна оценка и ще получи финансиране от близо 30 млн. лв. за изграждане на Център за върхови постижения (ЦВП) в приоритетна област "Информатика и Информационни и комуникационни технологии" (ИИКТ) на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). 

75% от средствата ще бъдат изразходени за изграждане на научната инфраструктура - сгради и помещения, апаратура, разработване на уникален софтуер, техническо оборудване и др. Предвижда се да бъде изграден изцяло нов научно изследователски комплекс в кампус Лозенец на Софийския университет, както и да бъдат съществено реконструирани и превърнати в модерни научни комплекси съществуващите сгради на останалите университети, участващи в проекта. 

Проектът ще бъде реализиран съвместно от университетите-партньори до края на 2023 г.Основната цел на проекта "УНИТе" е да се изгради и развие център за върхови постижения, който да бъде конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс с модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания.

Съпътстващи цели на проекта са подобряването на възможностите за сътрудничество помежду университетите, а също и с партньори от целия свят, включително и чрез работа в центъра за върхови постижения на УНИТе .

Важна цел на проекта е значителното повишаване на научната осигуреност на бизнеса в съответните региони от страната чрез предоставяне на достъп до висококачествена разпределена научна инфраструктура и специализирани консултации за бизнеса като приоритет се дава на малките и средните предприятия.

Широкото покритие на 5 от 6-те географски района в страната от партньорските университети и техните филиали дава възможност да се осъществи реално връзката университети-бизнес.

За целта ще бъде осигурена и надеждна високоскоростна информационна връзка между участниците в УНИТе, която ще позволи споделяне не само на информация, но и на изчислителни ресурси.

Географско покритие на партньорските университети и техните филиали

Научно-изследователските дейности, които ще се осъществяват в проекта УНИТе, са обособени в 9 научни работни пакета в областта Информатика и Информационни и комуникационни технологии, които работят по следните предизвикателства:

• създаване на „интелигентни и устойчиви градове“, използващи ИКТ за управление на транспортната мрежа, енергийната консумация, градското планиране и за интелигентна жизнена среда;
• създаване на фабрики на бъдещето (Factories of the Future) и преход към Индустрия 4.0, изискваща повсеместно използване на дигитални технологии в предприятията и оптимизиране на техните работни процеси с помощта на съвременни информационни и комуникационни технологии;
• развитие на кибер-физични системи, позволяващи на потребителите по-добър контрол и взаимодействие с физическия свят около тях;
• проверка чрез експериментиране в реални среди на технологиите, продуктите и услугите на Бъдещия Интернет с оглед на тяхното приложение.

Част от научните дейности касаят всички области на икономиката и обществото, в които се ползват информационни и комуникационни технологии. Те се стремят да решат предизвикателствата пред науката и практиката за:

• Пълноценно използване на наличните Big Data и улесняване на тяхната употреба от всички заинтересовани субекти (индустрия, правителство, наука, граждани и др.);
• Осигуряване на непрекъсната, надеждна и сигурна свързаност на нарастващия брой устройства в интелигентните среди;
• Улесняване на виртуализацията на системи в реално време;
• Подпомагане дигитализацията, визуализацията и пресъздаването на обекти, местоположения и събития.
•  Изграждане на предпоставки за следваща генерация материали и компоненти.
•  Развитие на нови математически и статистически методи и алгоритми, подкрепящи обработката и анализа на Big Data.

В проекта УНИТе е предвидено създаване на Дигитален иновационен център, който да подпомага комуникацията и обмена на знания, както между партньорите, така и с външни заинтересовани страни. За тази цел ще бъдат създадени следните услуги:

• дигитална зона като платформа за сътрудничество и обмен на знания в иновационната верига;
• специализирани услуги за малките и средните предприятия и млади предприемачи;
• онлайн достъп до отворени бази данни от научни изследвания, провеждани в Центъра за върхови постижения УНИТе, материали за е-обучение и др.;
• виртуален достъп до разпределената научна инфраструктура на проекта, а в последствие и на Центъра за върхови постижения на УНИТе и специализирани услуги за нейното използване.

За международното признание на научната работа на изграждащия се Център за върхови постижения УНИТе ще съдейства Консултативният съвет (Advisory Board) на проекта, състоящ се от петима световно известни учени, върхови специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии както и представител на бизнеса, използващ европейски инфраструктури от същия тип.

Интерес за сътрудничество със Центъра за върхови постижения УНИТе са декларирали учени от Албания, Германия, Великобритания, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Корея, Латвия, Македония, Полша, Португалия, Румъния, Франция, Швейцария.

Повишаването на научния капацитет на университетите партньори по естествен начин ще повиши качеството в обучението на водещи специалисти в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии в България.

Изграждането и утвърждаването на Центъра за върхови постижения УНИТе ще даде нови възможности за високообразованите млади хора да изберат перспективата за успешна кариера като учени или иноватори в България, в една стратегическа за развитието на страната и отделните региони област.

Научната програма на проекта и научно-изследователската инфраструктура, която предстои да бъде изградена, ще подпомогнат навлизането на „Интернет на нещата”, като се фокусират върху неговия жизнен цикъл – планиране, внедряване и функциониране.

Очаква се след приключване на Проекта УНИТе в края на 2023 година пълноценно да функционира Центърът за върхови постижения на УНИТе като тип разпределена научна инфраструктура в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии, който да е разпознаваем като високо конкурентен и международно признат изследователски комплекс с перспектива за устойчиво развитие.

Устойчивостта на Центъра ще се гарантира от вписването му в международни научни инициативи и програми. Присъединяването на Република България към Декларацията EuroHPC също дава възможности за успешно развитие.

Страница на статията : 0102
Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !