Как влияят климатичните промени върху африканския слон, пеперудата монарх и тигъра

Климатека Последна промяна на 09 януари 2021 в 00:01 8791 0

Как влияят промените в климата върху фауната

Публикацията е втора от поредицата за въздействието на климатичните промени върху животните, като в тази част са разгледани африканският слон, тигърът и пеперудата монарх.

Отрицателното въздействие на климатичните промени върху животните е безспорно. Фауната е един от природните компоненти, които са сред най-уязвимите на промени в средата. Редица фактори оказват негативно влияние, като сред тях може да откроим повишението на температурите и зачестяването на засушаванията. Човешкият фактор е движеща сила за тези отрицателни промени, като може да се твърди, че нашата дейност е пагубна за някои от тях. Ценността им за нас се изразява и в множеството екосистемни стоки и услуги, които ни предоставят те (като опрашването, напр.), като повече информация може да получите в статията ни Климатичните промени и материалните екосистемните услуги.

Във втората част от поредицата, свързана с влиянието на климатичните промени върху представителите на фауната, разглеждаме още три всеизвестни примера. Тези животни, подобно на техните събратя по участ – полярната мечка, гепарда и азиатския слон, които разгледахме в първата част от поредицата, са принудени да устояват на натиска върху техните местообитания, причинен от измененията в климата. Печалните герои в тази част са африканският слон, тигърът и пеперудата монарх, които също обитават силно изменяща се среда.

Африканският слон

Африканският слон (Loxodonta africana) е един от податливите видове към климатичните промени. Освен, че е много уязвим към различни болести, той е и особено чувствителен към повишаване на температурите. Подобно на поколението при други едри бозайници и това на слона се нуждае от дълго време за съзряване, което в допълнение с факта, че слоновете не дават многобройно поколение, го прави още по-чувствителен към промените в средата. Самите намалени функции на възпроизводството водят до ограничаване на генетичния фонд на вида и съответно на неговата способност да се адаптира в по-дългосрочна перспектива. Само за пример – африканският слон има необходимост от над 150 литра питейна вода всеки ден. Как тези нужди кореспондират с постоянно намаляващите водни запаси в неговото местообитание?

Африкански слон (Loxodonta africana) Източник: Wikimedia; автор: Bernard Dupont

Пеперудата монарх

Пеперудата монарх (Danaus plexippus) е по-известна с огромните разстояния от хиляди километри, които е способна да измине по време на миграциите си. Тази способност, подкрепена от високата продуктивност предполага, че е издръжлив и адаптивен вид, който не се поддава лесно на промени в средата. Въпреки това всяко едно изменение в температурите може да доведе до влошаване на възпроизводството на вида. Освен това зачестяването на интензитета на засушаванията и бурите също му влияе отрицателно. Като цяло, промените в средата за определени видове, които са с тясна екологична пластичност по отношение на определен фактор на средата може да доведат до крайно негативни последици за тях, включително и до изчезването му. Пеперудата монарх е силно зависима и от многогодишните растения от род Асклепиас, за който въпреки че е представен от стотици видове, е известно, че се наблюдава ограничаване на ареала му в екосистемите, където се среща пеперудата.

Пеперуда монарх (Danaus plexippus); Източник: Wikimedia; автор: LyWashu

Тигърът

Последният вид е тигърът (Panthera tigris). Това е най-едрият представител от семейството на котките, който включва няколко подвида, сред които има и изчезнали. Въпреки впечатляващите му размери, той е силно уязвим към измененията в местообитанието му, защото е зависим от определени фактори на средата, от наличието на скривалища и хранителни ресурси. Още по-голям проблем е бавният цикъл на възпроизводство, което личи и от крайно ограничената му популация. Счита се, че са останали малко над 3000 екземпляра, което е критично нисък брой, за да може да бъде гарантирано естественото му оцеляване. Всяка една промяна в хабитата, породена включително и от промените в климата, представлява заплаха за съществуването му.

Тигър (Panthera tigris) (Източник: wikimedia.; aвтор: Monika Betley)

Втората статия от поредицата представи още три известни по целия свят вида, които са застрашени от измененията в климата. Въпреки че и трите представителя са далечни за българската флора, това не означава, че не би следвало да обръщаме на проблемите, свързани с тях, защото те представляват неразривен елемент от цялостната екосистема. Всички сме чували за ефекта на Лоренц, по-известен като „ефект на пеперудата“, който може да бъде употребен метафорично и тук. Всяка една промяна в биоразнообразието, дори на другия край на света, достига и нас под една или друга форма.

Източник: Климатичните промени и животните (Част 2), Климатека

Авторът Борислав Григоров е главен асистент съм в ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Завършил съм бакалавър „География и биология“ към Биологическия факултет на СУ, магистърската програма „Физическа география и ландшафтна екология“ и докторантура в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в СУ. Автор и съавтор съм в над 20 научни статии, публикувани в български и международни издания и съм представял доклади в страната и в чужбина.

Най-важното
Всички новини