Откриване на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие

Александър Драйшу Последна промяна на 17 октомври 2022 в 15:05 1758 0

Откриването на обявената от ООН 2022 г. за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие ще се състои на 20.10.2022 г., 10 часа, аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

На пленарната сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН), състояла се на 02.12.2021 г. в Ню Йорк, с консенсус е приета Резолюция 76/A/L.12 за обявяване на 2022 г. за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие – МГФНУР (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development – IYBSSD2022).

С тази резолюция Общото събрание на ООН „приканва всички държави членки, организации от системата на ООН и други глобални, регионални и субрегионални организации, както и други заинтересовани страни, включително академичните среди, гражданското общество, международни и национални неправителствени организации и др. да повишават осведомеността за значението на фундаменталните науки за устойчивото развитие в съответствие с националните приоритети“.

Общото събрание на ООН мотивира решението си с „високата стойност за човечеството на фундаменталните науките“, както и с факта, че „повишената глобална осведоменост и повишеното образование в областта на фундаменталните науки“ е от жизненоважно значение за постигане на устойчиво развитие и за подобряване на качеството на живот на хората по целия свят.

Общото събрание на ООН също така подчертава, че „фундаменталните науки и нововъзникващите технологии отговарят на нуждите на човечеството, като осигуряват достъп до информация и повишават здравето и благосъстоянието на хората, общностите и обществата“.

Фундаменталните науки имат съществен принос за осигуряването на основните средства за справяне с решаващите предизвикателства пред човечеството днес. Те са формулирани като 17 цели за устойчиво развитие (sustainable development goals), към които трябва да се стремим заедно.

Всъщност всички цели за устойчиво развитие подчертават приноса на науката и технологиите и особено:

1. Здраве и благополучие (Цел 3)
2. Качествено образование (Цел 4)
3. Чиста вода и и санитарно-хигиенни условия (Цел 6)
4. Достъпна и чиста енергия (Цел 7)
5. Сигурна работа и икономически растеж (Цел 8)
6. Иновации и инфраструктура (Цел 9)
7. Устойчиви градове и общности (Цел 11)
8. Действия в областта на климата (Цел 13)
9. Живот под водата (Цел 14)
10. Живот на сушата (Цел 15).

Решаването на тези проблеми е основна част от целите за устойчиво развитие.

Този акт на ООН е осъществен по предложение на Международния съюз по чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics IUPAP).

България, представлявана от Съюза на физиците в България (СФБ), финансово подпомагана от МОН чрез споразумение, възстанови членството си в IUPAP през 2019 г.

В този контекст по предложение на Съюза на физиците в България (СФБ) бе сформиран Организационен комитет  за координиране на събитията за отбелязване на тази Международна година в България.

В него освен координаторите за включване и осъществяване на събитията, се съдържат данни за оформени тематични групи: Физика, Науки за земята, Химия, Биология и биофизика, Математика, Образование и Популяризиране на МГФНУР.

На работещата вече страница https://iybssd.bg/  (но не само там) за отбелязване на МГФНУР в България можете да намерите цялата налична до сега информация за това и линк към международните дейности на IUPAP в това отношение.

На 20.10.2022 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ предстои откриването на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие в България.

След официалното откриване от проф. д.н. Иван Лалов – Почетен член на СФБ, ще бъдат изнесени и пет кратки встъпителни лекции от представители на тематичните групи – видни учени с принос в развитието на фундаменталните науки в страната ни.

Програмата на откриването на събитието и афишът за МГФНУР са качени на сайта на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие.

Програма

 №

Дейност

Време

 1.

Откриване – „МГФНУР в България“ – проф. д.н. Иван Лалов – СФБ

 10.00 – 10.15

2.

Поздравления

10.15 – 10.30

3.

Представяне на  Националната научна програма (ННП) „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ – чл.-кор. Костадин Ганев – БАН

10.30 – 10.50

4.

 „Фотоволтаично преобразуване на слънчевата енергия

 – съвременна енергийна технология“ – проф. д-р Петко

Витанов – СФБ

10.50 – 11.10

5.

Кафе пауза

11.10 – 11.40

 6.

„Химията за екологически устойчиво развитие“ –   проф. д.н. Венко Бешков – председател на СХБ

11.40 – 12.00

7.

„Има ли полза от чистата математика?“ – академик Веселин Дренски – СМБ

12.00 – 12.20

8.

„Таксономичните изследвания върху биологичното разнообразие и приносът им за устойчивото развитие“ – доц. д-р Владимир Владимиров – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН

12.20 – 12.40

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !