28 януари 2023
Категории
 •  Космос
 •  Физика
 •  Науки за земята
 •  Биология
 •  Медицина
 •  Математика
 •  Научни дискусии
 •  Разни
FACEBOOK

Таблицата, която учим по химия, не е на Менделеев

| На този ден 08 февруари 1280328
Портрет на Д. И. Менделеев в мантия на доктор по право от Единбургския университет. Иля Репин.

Менделеев, който е роден на днешната дата през 1834 г., е най-великият измежду химиците. 

Той е първият, който е подредил химичните елементи по закономерност, а идеята му е толкова проницателна, че дори сме свикнали да наричаме "Периодичната система на химични елементи" "Таблица на Менделеев".

Но малцина знаят, че това, което учим в училище, не е таблицата, която е открил Менделеев, а нейната втора редакция. Истинската таблица е иззидана върху дома му в Санкт Петербург през 1932 г. 

В нея има 2 неща, които съвременната наука е заличила:

В първоначалната таблица на Менделеев има нулев период. В него са елементите, които сега се подреждат в VIIIА период.

И още – преди водорода, който сме свикнали да смятаме за първия елемент в таблицата, Менделеев е слагал още два несъществуващи по сегашните ни представи елемента – нютоний и короний.

"Опит за химическо разбиране на световния етер", Менделеев. Санкт Петербург. 1905

Великият руски учен-енциклопедист Дмитрий Менделеев се е родил на 8 февруари 1834 година в Тоболск, Западен Сибир.

Изследователските му интереси не са само в областта на химията. Менделеев се е занимавал и с физика, минералогия, метрология, метеорология, икономика, технологии, автор е на редица фундаментални изследвания е тези области.

Сред постиженията на учения са:

 • Менделеев изследва явлението изоморфизъм, което разкрива връзката между формата на кристалите и химичния състав на съединенията, както и зависимостта на свойствата на елементите на стойността на техните атомни обеми.
 • Открива критичната температура на кипене на течностите през 1860 година.
 • Менделеев е автор на първия руски учебник "Органична химия".
 • Създава химичната теория на водните разтвори, според която при разтваряне на дадено вещество във вода се извършва химично взаимодействие.
 • Конструира пикнометър - устройство за определяне на плътността на течностите.
 • Развива идеята за съществуването на съединения с променлив състав
 • Извел е уравнението за идеален газ, включващо зависимостта между състоянието на газа и температурата, сега известно като уравнение на Клапейрон-Менделеев. 
 • През 1880 г. представя идеята за подземна газификация на въглищата.
 • Работи в областта на приложната химия в селското стопанство, насърчава използването на минерални торове, напояването. Участва в разработването на бездимен барут. Работи и в областта на метрологията, предлага по-точна теория на везните и усвършенства конструкцията им.
 • През 1887 извършва полет на конструиран от него самия аеростат с двигател. 

Везни, проектирани от Менделеев, за претегляне на газообразни и твърди вещества. Източник: wikipedia

Периодичната таблица на елементите

Но най-голямото откритие на Менделеев, с което се свързва името му, е един от основните закони на природата - периодичният закон за химичните елементи. Таблицата, по-скоро системата, която предлага Менделеев, показва закономерностите, обединяващи свойствата и атомните тегла на елементите и то по време, когато още нищо не се е знаело за строежа на атома. 

До към средата на 19-ти век са открити 63 химични елемента. Менделеев, както и други учени от неговата епоха, са търсели някаква обединяваща схема, която да ги свърже.

Легендата 

Според легендата ученият се опитвал да реши тази задача редейки карти, на които бил записал имената на 63-те известни елемента, заедно с атомните им тегла и пробвал да ги подреди в групи. Но не му се отдавало и уморен - заспал. И насън видял решението.

Концепция и прогнози

Но големите открития все пак не стават без усилия, а по-скоро са резултат на упорита работа. Въз основа на огромното количество фактическата информация, която е събрал за специфичните тегла и състав на силициевите съединения, Менделеев стига до по-широки обобщения, до концепцията за мястото на един елемент в периодичната система като комбинация от неговите свойства в сравнение със свойствата на други елементи, количествените съотношения на масата му и качествените характеристики на веществото.

Благодарение на откритите от Менделеев закономерности, той коригира атомните маси на 9 елемента (берилий, индий, уран, и т.н.). В статия от 29 ноември 1870 г. прогнозира съществуването, изчислява атомните маси и описва свойствата (цвят, точка на топене и др.) на три неоткрити дотогава елементи - "екаалуминий" (открит през 1875 г. и наречен галий), "екабор" (открит през 1879 г. и наречен скандий) и "екасилиций" (открит през 1885 г. и наречен германий). След това, той прогнозира съществуването на още осем елемента, в това число "двителур" - полоний (открит през 1898 г.), "екайод" - астат (открит през 1942-1943 г.), "екаманган" - технеций (открит през 1937 г.), "двиманган"- рений (открит през 1925 г.), "екацезий" - франций (открит през 1939 г.)

По-късно, през 1900 г. Менделеев и Уилям Рамзи стигат до заключението, че е необходимо да се включи в периодичната система на елементите нова група - нулевата група на благородните газове.

Менделеев. Ръкописът на "'Опит за система на елементите въз основа на тяхното атомно тегло и химическа прилика", първата версия на периодичния закон. 17 февруари (01 март) 1869. Източник: wikipedia 

"Забраненият" елемент и етерната конспирация

През XIX век концепцията за "световния етер" е имала огромно влияние. Учените от онова време разсъждавали така: "След като за да се разпространяват звуковите вълни е нужна среда - въздух, течност или твърдо тяло, то би трябвало да има веществена среда, в която да се пренасят светлинните вълни". И за такава среда е избран "етерът", който запълва цялото пространство и пренася светлина, топлина и гравитация.

Учените са изследвали силно разредени газове, за да докажат съществуването на призрачната субстанция.

Менделеев също се опитвал, разреждайки въздуха, да достигне до някакъв газ с много малко тегло и така свойствата на обикновените вещества вече няма да припокриват свойствата на етера. В  допечатка на учебника "Основи на химията" на периодичната таблица Менделеев е написал през 1871: "най-лек от всички, милиони пъти е етерът". А през 1874 г. в работна тетрадка ученият е още по-категоричен: "при нулево налягане във въздуха съществува някаква плътност и това е етерът!".

Таблицата в учебника "Основи на химията" от 1905 г . В нулева група наред с познатите ни инертни газове хелий, неон, криптон и ксенон Менделеев поставя и етера. Нарича го "нютоний" в чест на Исак Нютон. 

Основната причина да се отхвърли концепцията на етера е фактът, че тази концепция, след развитието на Специалната теория на относителността става ненужна - електромагнитното поле е достатъчно. Сред другите причини са противоречивите качества, приписвани на етера - всепроникващ, с напречна еластичност, немислима скорост на разпространение на колебанията и т.н. Допълнителен аргумент е доказателството за квантовата природа на електромагнитното поле, което е в противоречие с хипотезата за непрекъсния етер.

Сега концепцията за етера, подобно на тази за флогистона е отречена и остаряла. Многократните опити на някои учени за нейното съживяване под една или друга форма - например, да се свърже етера с физическия вакуум - са неуспешни.

Интересен момент е, че самият Сталин разпорежда "първородният" вариант на таблицата (с етера) да се изобрази като стенна мозайка в музея в Санкт Петербург през 1932 г.

Но въпреки погрешността на идеята за хипотетичния етер, благодарение на изследванията си, свързани с неговото търсене, Менделеев стига до основен и най-важен резултат в областта на физиката - извеждането на уравнението за идеален газ.

Пътищата в науката не винаги са прави магистрали, те често са заплетени пътеки и дори задънени улици. Но именно в способността на науката сама да се самоизчиства от грешките си е нейната сила.


+ 8
- 2
"Короний" е опитът на Менделеев да навтика в таблицата неизвестна на Земята спектрална серия от спектъра на Слънцето. Заедно с Нютоний (смела екстраполация на периодичния закон в посока към леките елементи) е добра илюстрация на правилото че като имаш чук в ръката всичко наоколо ти прилича на гвоздей.

По-късно тази спектрална серия е правилно идентифицирана като многократно йонизирани познати атоми.
vmv
Рейтинг : 12427
08.02 2017 в 17:00 7
+ 14
- 28
"Основната причина да се отхвърли концепцията на етера е фактът, че тази концепция, след развитието на Специалната теория на относителността става ненужна - електромагнитното поле е достатъчно. Сред другите причини са противоречивите качества, приписвани на етера - всепроникващ, с напречна еластичност, немислима скорост на разпространение на колебанията и т.н. Допълнителен аргумент е доказателството за квантовата природа на електромагнитното поле, което е в противоречие с хипотезата за непрекъсния етер."
Невярно-Максуел показва самодостатъчност в разпростр. на ЕМВълни, а не СТО.Етерът не пречи на СТО.Другите "качества" на етера са немислими за тез,дето не мислят.Зърнестият модел на вакуума (етера)е доказан от Айнщайн-времето и пространството са прекъснати!А опитите за откриване на етера са опити за откриване на "етерен вятър". Затова-не са в полза отхвърляне съществуването на неподвижна среда-вещевите и полевите обекти са направени от "частите" на тази среда-не може да се открие вятър.
+ 51
- 6
Абе, какво пушите всички?

Научните списания и днес са пълни с чисто теоретични работи. Ако са логично издържани и дават смислени насоки за експериментална проверка, се печатат. Работата на Менделеев отговаря и на двете условия и няколко години по-късно е потвърдена експериментално с откриването на елемента галий. Грантовете му не ги мислете - получавал ги е по правила, много подобни на днешните.

Фалшификации ще има винаги - познават се по това че не стигат до експериментална проверка. Ще има и най-честно измислени погрешни теории. Това не пречи на прогреса и е част от него.

Етерът и тъмната материя са коренно различни концепции във физиката и затова се наричат с различни имена.

Константа е скоростта на светлината ВЪВ ВАКУУМ (а не изобщо). Много е лесно да се "опровергава" не дадена теория, а нечие превратно разбиране за нея. СТО и ОТО периодично биват "опровергавани" от неграмотници по този начин.
Batko 09.02 2016 в 11:00 5
+ 19
- 24
Статията е хубава.

Нещо друго като размисъл: ако електромагнитните вълни са по-бързи от фракциите на светлината, не пада ли СТО? Все пак опитът на Майкълсън и Морли има за цел да покаже как етера влияе на лъчите, но установяват, че скоростта на светлината е константна и най-голяма.

Константна ли е скоростта на светлината?
- Не, защото зависи от средата на разпространение.

Що ЦЕРН съобщи и после редактира съобщението за електромагнитните вълни?
- Щото променя изцяло представата за космоса и псевдонаучните теории отиват на кино.

до умника по-горе 08.02 2016 в 23:15 4
+ 27
- 2
Доцентите са персонал на университет, учените се занимават с наука. Мисля, че си си объркал приоритетите, ако целиш да станеш учен. "Фалшификатори" винаги е имало, не виждам причина и сега да няма. Просто имат по-голяма гласност, но те са герои на днешния ден, докато историята помни истинските учени.
данаил 08.02 2016 в 22:39 3
+ 30
- 35
Етерът бил ненужен? А говорите за черна материя. Глупава смяна на имената.
аргин 08.02 2016 в 21:04 2
+ 36
- 7
"Представената теория е една увлекателна хипотеза, но очевидно е, че тя не може да бъде публикувана докато не се потвърди експериментално"

Така и трябва да бъде. Иначе щяхме да сме заляти от псевдонаука фалшифицирани резултати. ;)

Ако направиш експеримент и някой го повтори и потвърди, какво по-хубаво от това за да докаже, че си прав.
Bodrum 08.02 2016 в 19:33 1
+ 49
- 16
Тази статия показва нагледно, че такова нещо като "научен резултат-откритие в чист вид" не съществува. Съществува еволюция на понятията, с които самото човешко мислене борави, за да систематизира и подрежда света наоколо. В тази връзка обаче прави впечатление и неприятната тенденция на научните списания все повече да изискват резултати "в чист вид", като ги представят за "добра наука" съответстваща на някакъв стандарт за работа. Жална му майка на Менделееффф ако се беше опитал да си публикува труда в някое от сегашните списания. Бас държа, че веднага щеше да получи доклад от рецензента, твърдящ примерно че "Представената теория е една увлекателна хипотеза, но очевидно е, че тя не може да бъде публикувана докато не се потвърди експериментално, т.е. докато всички предсказани в таблицата елементи не бъдат открити." И чичо Менделеев щеше да остане с пръст в уста, а вероятно и грант нямаше да получи. За сметка на това, във все повече области започват да се публикуват насилствено "изчистени" резултати, където неща или се премълчават (в по-добрия случай) или проблеми с решението умишлено се скриват от страх, а в най-лошия случай - и се фалшифицират на места. В редките случаи, когато такива чапкънлар ги разпердушинват, то си е заслужено, но не се осъзнава системността на проблема. Вината не е само във тези плагиати и фалшификатори, а и в научната професия като цяло, която - вследствие на свръхпроизводството на учени в много дисциплини, спрямо броя съществуващи академични позиции - се опита да ограничи публикациите в "добри" списания, за да могат титулярите да запазят местата си и да продължат да се публикуват добре. Резултатът от този ужким конкурентен процес обаче се оказа отрицателен - появиха се хора, които почнаха да правят псевдонаука и да инсценират и дори фалшифицират резултати. Защо? Ами отговорът е очевиден. Когато tenure-a (т.е. постоянно професорско назначение) на един assistant professor зависи от публикациите в топ списания, ако не публикува своевременно, той ще се окаже без работа и покрив. Не че оправдавам такива хора, но я се замислете, нормално ли е от това дали ще получиш някакъв абстрактен резултат, да ти зависи имаш ли хляб на масата и покрив над главата? Оттам идват и тия фалшификатори, плагиати и т.н.
 
Още от : Новини
Всички текстове и изображения публикувани в OffNews.bg са собственост на "Офф Медия" АД и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните им права". Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение на "Офф Медия" АД е забранено.