Доколко могат да бъдат полезни енергийните офиси?

Климатека Последна промяна на 12 юни 2023 в 06:43 4682 0

Кредит Pexels, Public Domain Certification

Общинските центрове за енергийна ефективност улесняват достъпа до качествена информация за сградното обновяване

Липсата на единно звено, в което гражданите могат да получат компетентна и изчерпателна информация за възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ, е критична пречка пред развитието на тези инициативи в България. Хората, които имат желание да осъществят подобни проекти често се отказват или изразходват прекомерно много време в търсене на информация, ориентиране в ситуацията и получаване на компетентен съвет. В Европа има множество  успешни примери за офиси тип “на едно гише”, които предлагат информация, консултации и услуги, а у нас вече са три – в Бургас, Габрово и София. Местните власти биха могли значително да улеснят гражданите, ако предприемат амбициозното усилие да инициират подобно звено. Разбира се, такъв проект е свързан с намирането на финансиране, а още по-голямото предизвикателство е откриването на експерти в областта, тъй като темата е многостранна и изисква знания в редица сфери. 

В България към май 2023 г. има няколко отворени за кандидатстване програми за енергийна ефективност, свързани с висок процент безвъзмездно финансиране, както за бизнеса, така и за домакинствата. Документите за кандидатстване са твърде обемни, изискванията често не съвсем разбираеми, а компетентна и изчерпателна информация за гражданите може да се намери най-често само срещу заплащане към някоя консултантска компания, което по-скоро ограничава интереса. Поради това центровете за обслужване на едно гише бързо придобиват популярност и практическа приложимост.

Какво представляват енергийните офиси и как могат да бъдат полезни за гражданите?

Обслужванията на едно гише (one-stop-shop) са възможно най-практичен и достъпен начин за консултиране на местните граждани, от една страна и нови, иновативни бизнес модели, свързани с финансирането на проекти за енергийна ефективност, от друга. Обслужването на едно гише се препоръчва от Европейската комисия чрез инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“ и се въвежда в европейското законодателство чрез директивата за енергийните характеристики на сградите. Според нея „от държавите-членки се изисква да улеснят достъпа до подходящи механизми за достъпни и прозрачни инструменти за консултиране, като обслужване на едно гише за потребители и енергийни консултантски услуги, относно съответните обновявания за енергийна ефективност и инструменти за финансиране.“

Обслужванията на едно гише 

са замислени с цел да улесняват гражданите и да обединяват на едно място експертен потенциал, чрез който да се намали драстично времето и усилията на гражданите, които искат да реализират дадена инициатива за обновяване на дома си, за инсталиране на възобновяеми енергийни технологии, за получаване на информация за облекчени финансови условия в сферата или за възможностите и ползите от участие в енергийни общности. 

Една от основните цели е предоставянето на информация на клиентите, за да могат след това да предприемат действия, следователно информацията се предоставя чрез създаване или поддържане на доверие. Поради това изграждането на подобни центрове за информация се изпълнява от доверен изпълнител, като в най-общия случай това може да е общинската администрация или надеждна енергийна агенция. Същевременно обслужванията на едно гише могат да бъдат, както във физически офиси, така и изцяло във виртуална среда. 

Каква е ситуацията в България?

У нас вече има три такива общински офиса – в Бургас, Габрово и София, които функционират от една година насам. Към момента към тези структури има сериозен интерес от гражданите. В последните месеци у нас отвориха за кандидатстване няколко процедури, които са свързани с енергийното обновяване на многофамилни сгради и подкрепа за инсталации за енергия от възобновяеми източници за собствени нужди от домакинствата. Подобни офиси до голяма степен подпомагат гражданите да се ориентират по-лесно в процеса и да намират конкретна информация. Ето защо в бъдеще ще бъдат още по-полезни и ще повишат интереса към подобряването на енергийната ефективност в домакинствата.

Енергиен офис Бургас

Енергийният офис на Община Бургас отвори врати в началото на 2022 г. и е в услуга на бизнеса и гражданите, които проявяват интерес към прилагането на мерки за енергийна ефективност и добиването на енергия от ВЕИ. Той е създаден в рамките на проект ComAct (Community Tailored Actions for Energy Poverty Mitigation), финансиран по програма Horizon 2020. Офисът е изграден съвместно и по проект „Слънчеви градове“. По него е направено заснемане на покривите на всички сгради в Бургас и на част от тези в София. На база на кадрите чрез специален софтуер може да се изчисли потенциала на всеки един от покривите на сградите на територията на града за изграждането на фотоволтаични инсталации. По този начин всеки ще има възможност да получи информация каква система от соларни панели може да изгради на своя покрив и какъв капацитет на работа ще има тя.

Енергиен офис – Бургас, източник: citybuild.bg

Енергийният офис в Бургас също е и място за организиране на различни дискусии, обучителни семинари както за граждани, така и за професионалисти. Мястото ще служи за среща на специалисти в сферата на енергийната ефективност и възобновяема енергия, които да изнасят лекции и презентации. Местоположението на офиса е избрано така, че да е удобно за гражданите и да ги улеснява в максимална степен при търсенето на полезна информация.

От отварянето на офиса до май 2023 г. общият брой заинтересовани лица (посетители + телефонни обаждания) са 2700 човека. От тях по темата за реновиране на сградите са се интересували около 1950 човека, за приложението на ВЕИ са постъпили 320 запитвания и консултации, а по темата за подмяна на печки е имало около 436 запитвания.

Контакти: energy-office.bg/contact/ ; тел.: +359 889 447 040; +359 56 813765; e-mail адрес: [email protected] 

Енергиен офис – Габрово

Инициативата за изграждане на енергиен офис в Габрово е на общинското ръководство и целта е тази структура да осигури информация за достъпа до чиста и надеждна енергия за хората, както и да помогне за справянето с енергийната бедност. Идеята се реализира в партньорство между Община Габрово, Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“, Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ и Техническия университет – Габрово.

Община Габрово. Снимка: https://cee.gabrovo.bg/ 

Общинският енергиен център има консултативен съвет, в който са включени експерти в сферата на енергийната ефективност, публичните комуникации, ИТ технологиите, специалисти в разработването на проекти и боравенето с финансови инструменти, юристи и други. В офиса посетителите получават експертна и навременна информация за провежданите политики на национално и европейско ниво във връзка с енергийното обновяване и въвеждането на възобновяеми енергийни източници в сградите, както и за наличните за изпълнението им инструменти.

Центърът е достъпен и чрез онлайн платформа, където всички заинтересовани страни могат да се информират за финансови продукти в сферата на енергийната ефективност, възможностите които предлагат професионалните домоуправители, условията за изготвяне на технически паспорти и енергийни одити на сградите, както и експертна оценка по специфични казуси. 

Контакти: тел.: 098-765-4321; e-mail адрес: [email protected]

Енергиен офис – София 

Център за енергийна ефективност – София, 

От 28-и февруари тази година започна работа и Центърът за енергийна ефективност – София (ЦЕЕС). Центърът има за цел да подпомогне гражданите на столицата, а експертите, назначени в него, да им бъдат полезни при подготовка на проектите за кандидатстване по програма “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – ЕТАП I”, част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Създаването на Центъра бе одобрено от Столичния общински съвет по предложение на Георги Илиев – кмет на Слатина, и на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. 

Центърът се помещава в сграда, находяща се на ул. „Съединение“ № 7 в столичния квартал „Гео Милев“, и работи всеки делничен ден от 12:30 до 19:30 ч.. На сайта на Столичната община също е отворена специална рубрика, в която гражданите имат възможност да получат информация. 

Повече информация за програмата можете да откриете тук. Контакти на офиса в София: тел. 02/ 987 53 67, e-mail адрес: [email protected] 

В САЩ и Европа тези гишета, офиси и онлайн платформи са широко разпространени

В Западна Европа и САЩ подобни физически офиси и онлайн платформи се развиват по-отдавна и подпомагат местните граждани и бизнес през последните десет години. С тяхна помощ местните могат много по-лесно да получат информация, административни разрешение, насоки и да пуснат кандидатури за финансиране. В някои от случаите те са инициирани от местната власт (Амиен, Франция;) асоциации на потребителите (CLEAR project в Белгия, Италия, Испания, Португалия и Нидерландия), а в други са резултат от дългосрочната работа на местни енергийни агенции и асоциации (Харлем, Нидерландия; Center for Neighborhood Technology, Чикаго) или енергийни компании (Parity Projects, Лондон; Reimarkt, Нидерландия; Ørsted, Дания; Rustholli, Финландия). 

Пример за виртуална платформа в сферата на слънчевата енергия, която изпълнява роля на технически асистент е тази на EnergySage (USA). EnergySage събира конкурентни оферти за изграждане на покривни соларни системи от предварително проверени фирми изпълнители. Платформата дава на клиента безпристрастни насоки, за да му помогне да сравни възможностите за инсталиране и изпълнение на проекта. Действа като онлайн пазар, където клиентът може да определи какви слънчеви решения могат да бъдат инсталирани чрез калкулатора на платформата и след това позволява на фирмата изпълнител да наддава за работата. По този начин клиентът е свободен да избере подходящ изпълнител от набора от получени оферти.

Betterhome е друга платформа за услуги на едно гише, която има за цел да улесни процеса на обновяване на сгради с фокус върху намаляване на потреблението на енергия и подобряване на вътрешния климатичен комфорт. За да насърчи собствениците на жилища, услугата предлага 3 пакета с енергийното потребление, с комфорта в границите на жилището и такъв, съдържащ последните иновативни решения в сферата. Собствениците на жилище използват онлайн инструмент, за да въведат подробности за домовете си и потреблението на енергия, като получават отчет и препоръки за мерки за обновяване и оферти от местни изпълнители. След това представител на изпълнителя идва в дома, за да обсъди детайлите и да уточни офертата и изпълнението. Изпълнителите са обучени да гарантират стандарта Betterhome и могат да използват цифровите платформи за структуриране на работата. Що се отнася до финансирането, клиентът обсъжда проекта за обновяване с банката, която е избрал и може да използва инструмента Betterhome, за да добави подробностите. Асоциираните банки се доверяват на качеството и финансовите характеристики на Betterhome, следователно, въпреки че компанията не предоставя финансиране директно чрез сайта, техните партньорства с банките улесняват процеса на финансиране.

Пример за физическо обслужване на едно гише е този от Франция – Energies POSIT’IF, което е изградено като публично-частно партньорство през 2012 г. Към януари 2013 г. инициативата е набрала капитал от над 5,3 милиона евро от региона – частни и публични банки, както и няколко местни общности от общини. Инициативата е създадена, за да насърчи, организира, подкрепи и осъществи енергийния преход на региона Ил дьо Франс (Île-de-France). Действа като доставчик на интегрирани услуги, предлагащ техническо проектиране, изпълнение и експлоатация, финансиране и застрахователни услуги на собственици на многофамилни жилищни сгради. Целта на Energies POSIT’IF е да бъдат енергийно обновени 1 милион многофамилни жилищни сгради със сертификат за енергиен клас E, F или G (230 до 450 kWh/м2/година), което представлява 47% от общия брой жилищни сгради с тези класове.

Фигура 1: Схема на работата на бюрото за обслужване на едно гише Energies POSIT’IF, Франция.

Ползите за гражданите от подобни офиси, предоставящи конкретна информация и консултация в сферата на устойчивата енергия, имат огромно значение за по-широката и качествена информираност сред хората, така и за приноса към намаляването на енергийната консумация. Общинските администрации играят важна роля със способността си да интегрират подобни звена, тъй като местните хора ги приемат за надеждни партньори на подобни инициативи. По този начин те стават неизменен сътрудник по пътя към енергийната трансформация. Това, което е необходимо да се допълни към енергийните офиси у нас е по-голямо разнообразие от източници на финансиране, свързани с търговските банки и институции, които все още пристъпват плахо към енергийната ефективност.

Офиси и контакти на регионални звена на Агенцията за устойчиво енергийно развитие:

Югоизточен район за планиране (ЮИРП)

Експерт: Петя Ненчева, адрес: 8000 гр.Бургас, ул. Александровска №7-9. тел: 056 530 564, имейл: [email protected]

Североизточен район за планиране (СИРП)

Експерт: Галина Иванова, адрес: 9000 Варна, ул. “Полковник Свещаров” №1, тел: 052 632 054, имейл: [email protected]

Северозападен район за планиране (СЗРП)

Експерт: Петър Добрев, адрес: 5800 Плевен пл. „Възраждане“ № 1 ст. № 219, тел: 064 801 291, имейл: [email protected]

Южен централен район за планиране (ЮЦРП)

Експерт: Петя Нешева, адрес: 4002 Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1 , сграда на Обл.администрация, ст. № 128, тел: 032 250 007, имейл: [email protected]

Северен централен район за планиране (СЦРП)

Експерт: Стилиян Алексиев, адрес: 7000 Русе, пл. „Свобода“ № 6, Сграда на областна администрация, ст. № 504, тел: 082 820 423, имейл: [email protected]

Югозападен район за планиране (ЮЗРП)

Експерт: Диана Анчева, адрес: 1000 София, ул. „Екзарх Йосиф“ 37 / ул. „Сердика“ 11, тел: (02) 915 4074, имейл: [email protected]

В публикацията са използвани материали от:

  1. Boza-Kiss, Benigna & Bertoldi, Paolo. (2018). One-stop-shops for energy renovations of buildings Case studies.
  2. Boza-Kiss, Benigna & Carlsson, Johan & Jimenez Navarro, Juan & Bertoldi, Paolo. (2018). Workshop on regional heating and cooling priorities and financing in the framework of the Smart Specialisation Platform (S3P-E H&C). 10.2760/003178. 
  3. Serrenho, T ;  Stromback, J ;  Bertoldi, P ;  Streng. E. (2021) Smart financing for smart buildings. Virtual one stop shops and IT tools. Joint Research Centre (European Commission) ISBN 978-92-76-37944-7
  4. Енергиен офис Бургас: https://energy-office.bg/contact/
  5. Енергиен офис Габрово: https://cee.gabrovo.bg/ 
  6. Енергиен център София: https://www.sofia.bg/cees 

Източник: Доколко могат да бъдат полезни енергийните офиси?, Климатека

Авторът Мария Манолова е част от авторския екип на Климатека, тя защитава докторска степен с тема на дисертацията „Енергийното планиране като ключов инструмент за устойчивото развитие на общините“ в научно направление „Икономическа и социална география – регионални геоенергийни ресурси и стратегии“ към ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2012 г. работи в сферата на изготвяне на проекти и оценки за реализиране на инвестиционни намерения в областта на електроенергетиката, възобновяемата енергия и ефективните енергийни решения в производството. От 2017 г. е част от екипа на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект – най-старата организация в сферата на общинското енергийно планиране в България.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !