Проведе се първата информационна кампания на тема „Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)

Ия Петкова Последна промяна на 13 март 2023 в 10:51 6697 0

На 6 март 2023 г. в гр. Елин Пелин - СУ „Васил Левски” се проведе информационна кампания на тема „Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)“. Тя е част от проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025, която Център за изследване и анализи изпълнява.

Срещата е първата от поредицата подобни събития, които имат за цел д се изгради добре функционираща мрежа за обмен на мнения и идеи за ефективността и полезността на политиките, насочени към подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Проф. д-р Алебна Вуцова, която е ръководител на проекта, откри форума и подчерта значимостта на изграждане на устойчив механизъм за подкрепа развитието на децата с оглед на тяхната бъдеща успешна реализация. Бяха представени междинни резултати от проучвания на екипа, които включват анализ на структурата, целите и индикаторите на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022), както и резултати от анкетно проучване върху мерките за осигуряване на информация и публичност, залегнали в Стратегията. Анкетното проучване е проведено с представители на основните целеви групи- родители, учители и ученици. В обсъждането взеха участие педагогическият състав на училището, представители на законодателната и изпълнителната власт; училищното настоятелство и общественият съвет, местните власти, както и водещи експерти в областта на образованието и науката.

Предстои втората информационна кампания през месец април, на която ще се представят окончателните резултати от анализа на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022).

Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0006-C01/14.07.2022 г.
„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“ на Сдружение ЦИА,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Сдружение Център за изследване и анализи и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.
Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !