Ексклузивно Астронавтът Майкъл Лопес-Алегрия с лекция във Физическия факултет

През последните 20 години природните бедствия нарастват близо два пъти

Климатека Последна промяна на 27 април 2021 в 10:37 7488 0

Кредит: Public Domain (CC0 1.0)

Климатичните изменения се посочват като основна причина за увеличаване на бедствията

Природните бедствия нанасят материални щети на стойност милиони долари и са причина за хиляди жертви всяка година. През периода 2000 – 2019 г. природните бедствия са се увеличили с 43%. Най-голям брой бедствия се падат на наводненията и бурите, а най-голям ръст за последните 20 години имат екстремните температури. Климатичните изменения се посочват, като главна причина за почти двойното увеличаване на бедствията. 

В доклад на службата за намаляване риска от бедствия към ООН се твърди, че за последните 20 години бедствията, довели до смъртни случаи и големи икономически загуби, почти са се удвоили. Докладът е базиран на данни и становища от Центъра за изследване на епидемиологията на бедствията, намиращ се в Университета в Льовен , Белгия. Според тях през периода 2000 и 2019 г. са регистрирани най-малко 7348 бедствия, отнели живота на 1,23 милиона души, пострадали са 4,2 милиарда души, като някои от тях са били жертва на повече от едно бедствие. В резултат на тези бедствия Световната икономика е загубила около 2,97 трилиона долара (табл.1.).  

1980 – 1999 г. 2000 – 2019 г.
Доказани бедствия (брой) 4212 7348
Смъртни случаи (млн.) 1,19 1,23
Пострадали (млрд.) 3,25 4,03
Икономически загуби (трлн. $) 1,63 2,97
Таблица 1. Последици от бедствия за периодите 1980 – 1999 г и 2000 – 2019 г.
Източник: https://www.cred.be/

В сравнение с периода 1980 – 1999 г., последните 20 години бедствията бележат ръст с близо 43%, пострадалите нарастват с около 19%, а жертвите с около 3%. Икономическите загуби са нараснали с 46% – приблизително с толкова нараства и броят на бедствията. 

В докладът се разглеждат процеси, довели до щети и жертви с природен характер, като не са включени събития, които са резултат от човешка дейност – като катастрофи, производствени аварии и др. Ясно е описано какво се има предвид под бедствие, за да може всички природни явления, довели до някакви щети, да бъдат класифицирани и  описани. 

Какво представляват бедствията?

За да може едно природно събитие да бъде окачествено като бедствие, то трябва да отговаря на поне един от следните критерии:

  • да е причинило поне 10 жертви;
  • да има поне 100 пострадали;
  • да е обявено бедствено положение;
  • да е поискана международна помощ.

Бедствията могат да се разделят на няколко големи групи: 

  1. геофизични – земетресения, придвижване на земни маси, вулканични изригвания;
  2. метеорологични – бури, екстремни температури, мъгла;
  3. климатични – суши, топене на ледници, горски пожари; 
  4. хидроложки – наводнения, свлачища, водна ерозия; 
  5. биологични – епидемии, инциденти с животни, ужилвания от насекоми; 
  6. индустриални – катастрофи, производствени аварии. 

В цитирания доклад се разглеждат бедствията от първите 4 групи и анализираните данни показват нарастване на почти всички събития през последните 20 години с изключение на срутищата (табл. 2.).

Вид бедствие 1980 – 1999 г. 2000 – 2019 г.
Наводнения 1389 3254
Бури 1457 2043
Земетресения 445 552
Екстремни температури 130 432
Свлачища 254 376
Суша 263 338
Горски пожари 163 238
Вулканична активност 84 102
Срутища 27 13
Източник: https://www.cred.be/

Най-голям брой събития за периода 2000 – 2019 г., довели до бедствие, заемат наводненията с дял от 44%, следвани от бурите с 28%. Бурите най-често засягат крайбрежните общностите в близост до океаните и моретата. На трето място са земетресенията с 8%. 

При сравнение на двата периода 2000 – 2019 г. и 1980 – 1999 г. най-голямо нарастване с близо 69% се отчита при екстремните температури. Трябва да се отбележи, че в тях се включват, както студените, така и горещите вълни, като над 80% от тези 432 случая за последните 20 години на екстремни температури се падат на горещите вълни, което е свързано с ефектите на Глобалното затопляне. Следващо събитие по ръст – с 57% или повече от два пъти за последните 20 години, заемат наводненията. В значителна степен наводненията са резултат от интензивните валежи, които през последните години в контекста на климатичните промени, също бележат голям ръст. Допълнителна информация по темата вижте тук: Интензивните валежи – зачестяващи явления в условията на климатични промени. Съвсем закономерно, с оглед зависимостта им от наводненията, на трето място с ръст от 32% за последните 20 години са свлачищата. 

В географски аспект 

за последните 20 години най-много бедствия е претърпяла Азия 

Там са се случили  3068 бедствия. Азия е следвана от Северна и Южна Америка с 1756 и Африка с 1192 бедствия (фиг. 1). Големият брой събития в Азия са резултат – от една страна, на природните дадености на самия континент, а от друга – на голямата гъстота на населението в повечето страни там.  

Фигура 1. Природни бедствия за периода 2000 – 2019 г.  Източник: https://www.cred.be/

От страните най-потърпевша е Китай с 577 природни бедствия, следвана от САЩ с 467. При сравнението на различните групи бедствия излизат и съществени разлики. В САЩ има по-малко геофизични бедствия, но повече метеорологични и климатични, като най-голяма е разликата при горските пожари (фиг. 2). 

От 10-те най-засегнати от бедствия страни, осем са от Азия. Но има значителни разлики между видовете бедствени събития в тези държави. В Индонезия 30% от бедствията са геофизични, а 65% са хидроложки. Тези две групи съставляват 95% от общия брой бедствия. Обратно, във Виетнам 52% от събитията са хидрологични, а 45% метеорологични, което представлява 97% от общите събития в страната.  

Фигура 2. Структура на различните по вид природни бедствия в 10-те най-засегнати страни. Източник: https://www.cred.be/

Като цяло, бедствията свързани пряко с атмосферни процеси – като наводнения, бури, екстремни температури, суши, горски пожари и свлачища, показват нарастване от 3686 броя през периода 1980 – 1990 г до 6681 броя през периода 2000 – 2019 г. или нарастване с 45%. Голяма роля за това имат именно климатичните промени и свързаните с тях промени в атмосферата, които предизвикват  бедствия. 

След представения доклад от Службата за намаляване риска от бедствия към ООН, изтъкнаха пред страните членки необходимостта от по-строго спазване на заложените мерки в Парижкото споразумение от 2015 г. – а именно, намаляване на емисиите с парникови газове със 7,2% на година през следващото десетилетие, за постигане на целта от повишение само до 1,5 °С на глобалната температура от 1850 г. до 2050 г. А според данни на НОАА, средната глобална температура в момента е с 1,1°С по-висока от доиндустриалната епоха. 

В публикацията са използвани материали от:

Източник: През последните 20 години природните бедствия нарастват близо два пъти, Климатека

Авторът Симеон Матев е синоптик и климатолог. Той е асистент по климатология в СУ „Св. Климент Охридски“, пише изследователски труд за изветрянето на скалите. Завършил е Софийският университет със специалност „Хидрология и климатология”. Има богат медиен опит, бил е в екипа на „Времето“ в почти всички наши телевизии, както зад кадър, така и в ефир.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !