Ексклузивно Протеините и мазнините също повишават инсулина. Това означава, че диетата трябва да е персонализирана

Професор Стоян Недков: ''Природното наследство е тясно свързано с екосистемите и ползите и услугите, които черпим от тях''

Д-р Венци Мицов Последна промяна на 23 август 2021 в 13:51 7197 0

Професор Стоян Недков е български географ. От юни 2010 г. е доцент в Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН, а от 2020 г. професор по Професионално направление „Науки за земята“, научна специалност „Физическа география, ландшафтознание и ГИС“. От ноември 2014 г. до ноември 2018 г. е председател на Управителния съвет на Българското географско дружество.

Автор и съавтор на многобройни публикации в реномирани и индексирани международни издания, проф. д-р Недков е и изследовател по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Професор Недков, в ерата на консуматорското общество, което потребява, но като че ли не умее да опазва, как можем да намерим баланса между експлоатацията и опазването на природното ни наследство?

Природното наследство на страната ни е уникално по своя характер и през цялата ни история то е осигурявало средата в която е протичал и протича живота на хората. Въпреки сериозните въздействия които хората са оказвали върху природата, през по-голяма част от историята ни може да се каже те са живели в относителна хармония с природата. В ерата на консуматорското общество обаче експлоатацията на природното наследство се увеличава неимоверно и ние всички сме свидетели на ефектите от нея навсякъде около нас. Като естествен отговор на този проблем се развива движението за опазване на природата и природното наследство. Конфликтът между експлоатацията и опазването на природното наследство е много сериозен и той се проявява в най-различни аспекти. Като емблематичен пример може да се посочи дългогодишния спор за разширяването на ски зоната в Банско за сметка на територии от НП Пирин, който освен това е в списъка на ЮНЕСКО на обектите за опазване на световното културно и природно наследство. През последните години все по-голяма популярност в света набира концепцията за екосистемните услуги, която може да се използва като платформа за постигане на такъв баланс между експлоатацията и опазването.

Благодарение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и проект «Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ вие разработвате темата за Природното наследство през призмата на концепцията на екосистемните услуги. Разкажете малко повече за това.

Основната цел на тази концепция е да разкрие всички ползи, които хората получават от природата и посредством тяхното оценяване те да бъдат включени статистическите и икономически разчети. Това от една страна ще разкрие на хората много недооценявани досега ползи, които се губят вследствие на определени стопански дейности. Например, изсичането на горите води до нарушаване на водноохранната им функция и съответно усилва риска от наводнения. От друга страна, прилагането му ще даде възможност да се направи ясен разчет за ефекта от всяка една дейност върху ползите, които ние наричаме екосистемни услуги, и така да може да се обоснове с икономически аргументи и едната и другата страна в спора, и респективно да се търсят алтернативни начини за експлоатация, при които да може едновременно да се съхраняват функциите на природата и да се осигурява поминъка на местното население. В проекта за който става дума, ние от Националния институт по геофизика геодезия и география на БАН, съвместно с колеги от Софийски университет и Института за гората, разработваме геопространствена платформа, чрез която такива разчети ще може да се правят за дейности свързани с туризма.

Как концепцията за екосистемните услуги може да бъде приложена към устойчивото използване на природното наследство?

Методологията която сме разработили дава възможност да се идентифицират и оценят всички възможни ползи, под формата на екосистемни услуги, които дадена територия предоставя за развитие на туристическа дейност. В тях се включват не само ресурсите необходими за развитието на тази дейност, но и регулационните и културни ползи, които имат пряко или косвено отношение.

Колко обекта в България са в категорията „природно наследство“ в Списъка на световното културно и природно наследство?

В списъка на ЮНЕСКО за световното културно и природно наследство от България присъстват осем обекта, като два от тях са в категорията „природно наследство“ – Национален парк Пирин и резерватът Сребърна. Това са официално признатите световно значими обекти, на национално ниво обаче подобен списък няма. Един от приносите на нашия проект е, че ще се създаде каталог с обекти който може да послужи като основа за създаване подобни списъци на национално, регионално и дори на местно ниво.

Как един природен обект се превръща в природно наследство и дали това става по силата на определен нормативен акт или е резултат на защитена във времето безспорна стойност на този обект за обитателите на територията, на която той се намира?

Към момента не съществува строго определен механизъм за това, и съответна на национално ниво няма нормативен акт. Една от целите на нашия проект е да разработим необходимите дефиниции, които може да се използват в бъдеще за създаване на съответната нормативна база.

Изобщо как се дефинира понятието „природно наследство“?

Кратка дефиниция все още не е формулирана. На този етап можем да кажем следното. Природното наследство винаги е свързано с конкретна територия, на която се намира, т.е. има пространствено измерение. За да се превърне в наследство, тази територия е била обект на развитие и промени във времето, при които не е загубила своето значение и стойност преминавайки от едно поколение към следващото. За да се случи това, тя трябва да предоставя ползи за хората, от които те имат фундаментална необходимост (материални или духовни или и двете). Именно поради това, природното наследство е тясно свързано с екосистемите и ползите и услугите, които черпим от тях.

Какви са крайните цели на вашето изследване? Каква посока очаквате да даде то?

Основната цел на нашето изследване е да се разработи платформа за достъп до природния компонент на българското наследство, която създава, представя и предоставя по нов начин знания и дигитални информационни услуги. Тя ще бъде насочена към широк кръг потребители от ползвателите на туристически услуги, през администрация, до бизнеса. За всички тях ще има полезна информация и функционалности подпомагащи вземането на информирани решения, чрез които се надяваме да се върви към един по природно-ориентиран модел на туризма.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !