52-рата Национална конференция по въпросите на обучението по физика ще се проведе в Сливен

Пенка Лазарова Последна промяна на 24 януари 2024 в 10:31 4328 0

Кредит Flickr (CC BY 2.0 DEED)

Темата на 52-рата Национална конференция по физика е актуална поради политиките за насърчаване на използването на дигитални технологии в обучението, на дейности за подобряване на квалификацията на учителите в тази област и предоставяне на по-голям избор от ресурси – виртуална учебна среда в различни платформи и дигитални пространства, подходящо оборудване и интернет. 

Конференцията ще се проведе от 13 до 16 юни 2024 г. в Сливен и се организира от Съюза на физиците в България, Министерството на образованието и науката и Фондация "Еврика". Тематични направления за участие в конференцията може да намерите ТУК.

Темата на 52-рата Национална конференция по физика е актуална поради политиките за насърчаване на използването на дигитални технологии в обучението, на дейности за подобряване на квалификацията на учителите в тази област и предоставяне на по-голям избор от ресурси –  виртуална учебна среда в различни платформи и дигитални пространства, подходящо оборудване и интернет. Учителите се учат да подбират и използват ресурси, но нараства и броят на тези, които ги създават сами.

Използването на дигиталните технологии в образованието по физика има предимства, свързани с възможности за реализиране на интерактивни методи, нови подходи като интегрален подход, учене чрез откриваме, проблемно-базирано преподаване и учене, моделно-базиран подход и др. Но в практиката се наблюдават и случаи, в които се заместват обяснения от учителя с четене на презентации, подмяна на реалния експеримент само с видеодемонстрации, дори когато има възможност за реален експеримент или  формална работа с електронните учебници.

Тематични направления за участие в конференцията:

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. Подходи към преподаване и учене в дигитална среда. Въвеждане на нови практики в обучението. Промени в организацията на учебния процес.
 2. Подбор на ресурси и създаване на ресурси за подпомагане на учебния процес.
 3. Съдържание на обучението по физика и дигиталните технологии за провеждане на учебен физичен експеримент, решаване на задачи по физика, както и в провеждане на различни видове уроци – предметни и интегрирани.
 4. Компетентности за работа в дигитална среда и професионално развитие на учителите. Рамка за дигитални компетентности на учителите DigCompEdu.
 5. Форми на сътрудничество при работа в дигитална среда – училище, институции, международно сътрудничество.
 6. Дигиталните технологии и оценяването на учениците чрез дигитални ресурси. Насърчаване на самооценяването и рефлексията.
 7. Използване на дигитални технологии в неформалното образование по физика.
 8. Има ли място изкуственият интелект в училище.

 

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 1. Дигиталните технологии в различните видове учебна дейност – лекции, практикуми, семинари. Дигитални ресурси за оценяване на знания.
 2. Организация на самостоятелното учене на студенти и докторанти, подпомогнато от библиотеки с дигитални ресурси.
 3. Дигиталните технологии в научноизследователската дейност във висшите училища.

Представените одобрени доклади на конференцията ще бъдат отпечатани в пълен текст в сборник с доклади с ISBN код. Ще се публикуват само доклади, за които е внесена такса правоучастие. Докладите могат да се представят устно или като постер (с примерен размер 70х90 cm или А1). Участието в конференцията на поне един от авторите на доклад е задължително. Необходимо е присъствието на представящия автор през цялото време на постерната сесия.

Педагогическите специалисти, участвали в конференцията, ако желаят, ще получат Удостоверение според Наредба № 15 на МОН (чл. 49), от 22.07.2019 г., с която се регламентират организационните форми и начинът на присъждане на квалификационни кредити. Удостоверението може да бъде признато от съответното РУО за един квалификационен кредит. Участието в конференцията се изразява в присъствие и представяне на резултати от професионална дейност – изнесен доклад, участие в постерна сесия или с презентация от участие като научен ръководител в Младежката научна сесия. За целта при регистрация за участие трябва изрично да се посочи дали се кандидатства за получаване на кредит. Ръководителите на участниците в Младежката сесия, които искат квалификационен кредит, трябва да изпратят абстракт, според посочените по-долу изисквания. Абстрактите ще бъдат включени в материалите от конференцията.

В рамките на 52-рата Национална конференция по въпросите на обучението по физика със съдействието на фондация "Еврика" ще се проведе и традиционната Младежка научна сесия за ученици и студенти на тема "Физиката и светът на технологиите", която включва следните компоненти:

– Компютърни презентации, интернет страници, идеи за компютърна анимация, разработки на демонстрации по темата, показващи връзката на физиката с технологиите и иновациите (представят се по време на конференцията).

– Национален онлайн конкурс за есе (за ученици и студенти) на тема "Физиката в моето бъдеще".

– Национален онлайн фотоконкурс (за ученици гимназиален етап и за студенти) на тема "Физика, хармония и феномени в природата".

ВАЖНИ СРОКОВЕ

08.04.2024г. – Изпращане на есета на е-mail: [email protected] с посочване на Subject/относно: „конкурс за есе“.

01.05.2024г. – Подаване на заявка за участие в конференцията и при участие с доклад изпращане на абстракт (до 300 думи) на е-mail: [email protected].

10.05.2024г. – Подаване на заявка за участие във фотоконкурса и изпращане на фотографии и описание на е-mail: [email protected] с посочване на Subject/Относно: „фотоконкурс“.

15.05.2024г. – Публикуване на второ съобщение.

03.06.2024г. – Подаване на заявка за участие в Младежка научна сесия с представяне по време на конференцията.

13.06.2024г. – Регистрация и откриване на конференцията.

20.07.2024г. – Изпращане на пълен текст на докладите („camera ready“) на е-mail: [email protected]

За повече информация и всички важни срокове, може да намерите ТУК, както и на сайта на Съюз на Физиците в България.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !