Август 2022 г. – най-топлият в Европа

Климатека Последна промяна на 12 септември 2022 в 00:01 2982 0

Adobe Stock Images (свободен лиценз).

За последните 10 години средните температури на Стария континент са се повишили с 0,52 °C.

Август 2022 г. е бил много топъл в западните райони на Канада, САЩ и Югоизточен Китай. Опустошителни наводнения в Пакистан и тежки суши в Европа и Китай предизвикаха социално-икономически проблеми. Поднормени температури бяха отчетени в Централна Азия. Площта на морският лед в Антарктида е на второто си най-ниско ниво, докато в Арктика е далеч от рекордите. 

Според обобщената информация от Европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) средната температура на въздуха през август 2022 г. в глобален план е с 0,3 °C по-висока спрямо новия климатологичен период (1991 – 2020 г.) и с 0,42 °C по-топъл от предишния климатологичен период 1981 – 2010 г. Тези аномалии нареждат тазгодишния август на трето място, заедно с август 2017 и 2021 г. Водач е август 2016 г., следван от август 2019 г. (Фиг. 1). В тази класация, водена от 1979 г., всички години пред 2000-та са с отрицателни аномалии, с изключение на 1999 г., а последната година с отрицателна аномалия е 2008 г. или вече 14 години имаме само положителни стойности на отклоненията спрямо нормите. За последните 10 години глобалната средна температура през август се е повишила с 0,12 °C. 

Фигура 1. Отклонение на средната температура на въздуха за август 2022 г. спрямо нормата за 1991 – 2020 г. за цялото земно кълбо от 1979 г. насам. Източник: C3S/ECMWF.

По света

За разлика от изминалите няколко месеца, през август се наблюдаваше обширна зона с температури по-ниски от средните. Тази зона започва от Пакистан, минава през централноазиатските републики, Централна Русия и Монголия и на изток достига чак до Китай. Поднормени температури още са регистрирани и на много места в Австралия и Южна Америка и на по-малко места в Африка и Антарктида. 

Въпреки няколкото зони с поднормени температури, в глобален аспект отново преобладават местата с положителна аномалия на средните температури (Фиг. 2). Особено много изпъква Южен и Източен Китай и най-вече провинция Съчуан. В много градове на тази китайска провинция максималните температури в няколко поредни дни преминаха с 40 °C, като такава гореща вълна в района не е имало повече от 60 години. Екстремните горещини предизвикаха скок в търсенето на климатици, а натискът върху енергийната система принуди редица цехове и фирми да прекратят работа за няколко дни. Задълбочилата се суша изчерпва нивата на речните води, намалявайки количеството електроенергия, произведена от водноелектрическите централи.

Фигура 2. Отклонение на средната температура на въздуха за август 2022 г. спрямо нормата за 1991 – 2020 г. за цялото земно кълбо. Източник: C3S/ECMWF.

В западните райони на САЩ и Канада горещите вълни също бяха интензивни и продължителни, като дните с температури над 30 °C значително превишават установените норми. 

След рекордните горещини, които бяха регистрирани през пролетните месеци в Пакистан, сега страната беше сполетяна от друго бедствие. Опустошителни наводнения засегнаха голяма част от страната. Жертвите са хиляди, а според вътрешния министър засегнатите от наводненията хора са около 33 милиона (Фиг. 3). В някои провинции се съобщава, че реколтата е унищожена на повече от 80%, обричайки множество хора на глад и нищета.  

Фигура 3. Наводнения в Пакистан. Източник: C3S/ECMWF.

Температурите на въздуха над моретата и океаните са били преобладаващо над нормата, като най-голяма положителна аномалия е имало над Баренцово и Карско море, над Западното Средиземноморие, в северната част на Тихия и Атлантическия океан и над моретата около части от Антарктида. Същевременно продължават поднормените условия в Южния Тропик на Пасифика, което е показателно за продължаващите условия на Ла Ниня

Европа записа най-топлия август в историята си

На Стария континент средната температура през изминалия месец е била с 1,73 °C по-висока спрямо нормата за периода 1991 – 2020 г. Това е с 0,8 °C повече от най-топлия до момента месец август през 2018 г. Интересно е да се отбележи, че за тазгодишния август е характерно голямата масовост на наднормеността, обхващаща почти целия континент, докато през 2003 г. и 2010 г. е имало райони с още по-голяма аномалия, но тези райони са били предимно в Западна Европа – през 2003 г., или в Източна през 2010 г. За последните 10 години средните температури в Европа са се повишили с 0,52 °C. 

В регионален план с най-висока положителна температурна аномалия се отличават Европейска Русия и някои райони на Франция и Германия (Фиг. 3). В Западна Европа новата гореща вълна в началото и в средата на месеца продължи наднормения период, започнал още през юни 2022 г. Високите температури, в съчетание с поднормените валежи и ниската атмосферна влажност, станаха причина за екстремно голям брой горски и полски пожари, включително в райони, в които такива явления са рядкост, като Великобритания и Скандинавия. Същевременно сушата в много райони на Западна и Централна Европа се задълбочи. Ниското ниво на реките във Франция и Германия възпрепятства речния транспорт и доведе до проблеми с доставките на суровини и стоки. Високите температури на речната вода затрудниха охлаждането на атомните реактори и някои електроцентрали бяха принудени да намалят производството на електроенергия. По-малкото количество на вода в реките стана причина за намалена работа на ВЕЦ. Редица фермери в засегнатите от суша страни казаха, че производството им е намаляло с до 90% за някои култури.

Фигура 4. Отклонение на средната температура на въздуха за август 2021 г. спрямо нормата за 1981 – 2010 г. в Европа. Източник: C3S/ECMWF.

В същото време имаше и места на континента и с отрицателна аномалия. Това са  Исландия, Южна Португалия, както и райони в Южна Италия и някои от западни части на Балканите. 

В България

В България – в почти цялата равнинна част, август 2022 г. е бил с положителна температурна аномалия. Според данни от някои станции на НИМХ, както и от стандартно разположени автоматични станции, стойността на отклоненията спрямо периода 1991 – 2020 г. е била между 1 и 3 °C, като по-големи са били положителните аномалии в северните и източните райони от страната. В Югозападна България и в планините средните месечни температури са с няколко десети под нормата. Август е един от месеците през годината, който се е затоплил най-много за последните 30 години. В повечето станции повишението на средната температура е с повече от 1,5 °C.

Най-топлият август в нашата страна е регистриран през 2010 г. (Фиг. 6). С големи положителни аномалии се отчитат още месеците през 2003, 2008, 2012 и 2021 г. От началото на века най-студеният август е отчетен през 2002 г., с подобна аномалия са и 2004 и 2005 г. 

Фигура 5. Отклонение на средната температура на въздуха в България за август 2022 г. спрямо нормата за 1981 – 2010 г. Източник: www.stringmeteo.com.

През август, въпреки не особено голямата положителна аномалия на средномесечната температура, през повечето дни среднодневните температури са били над нормата. Особено отчетливо това се е наблюдавало в Северна и в Източна България. Поредица от дни със среднодневни температури – около и под нормата, е имало през първата половина на втората десетдневка, както и в средата на третата. Това са били и периоди с по-масови валежи, които са спомогнали за погасяване на възникналите пожари и за облекчаване на сушата в районите (главно някои места в Източна България).

Ледена покривка

В Арктика площта с морски лед за август 2022 г. е била с 5% по-малко от средната за 1991 – 2020 г. Тази стойност отрежда на тазгодишния август едва 12-то място в класацията за най-малка площ на морския лед. Водач в тази касация е бил август през 2012 г., когато поднормеността е достигнала 21%, а на второ място с 19% по-малко площ с лед е 2020 г.  

Картата на аномалиите в концентрацията на морски лед за август 2022 г. показва комбинация от положителни и отрицателни аномалии в различните сектори на Северния ледовит океан (Фиг. 6). Под средните са концентрациите на морски лед от района на Свалбард до Източносибирско море. В централната част на океана, близо до Северния полюс, се наблюдава зона с концентрации под средните. Над средните концентрации на морски лед са преобладавали  в части от Гренландско море. От северноамериканската страна на Арктика концентрации под средните са отчетени в море на Бофорт, в Чукотско море и в Канадския арктически архипелаг. 

Фигура 6. Отклонение в % на концентрацията с морски арктичен лед площ през август 2022 спрямо нормата за 1981 – 2010 г. Източник: C3S/ECMWF.

В Антарктика през август 2022 г. площта на морския лед е достигнала 17,5 милиона км2, което е с 4% под средното за 1991 – 2020 г. за август. Тези стойности са почти идентични със стойностите през 2002 г и се нареждат на второ място за най-ниско ниво на антарктически лед в 44-годишния запис на сателитни данни. Първенец в тази класация е август от далечната 1986 г. с 5% под средното.

Фигура 7. Отклонение в % на концентрацията с морски антарктичен лед площ през август 2022 г. спрямо нормата за 1981 – 2010 г. Източник: C3S/ECMWF

Цялостният модел на аномалиите в концентрацията на морски лед в Антарктика за август 2022 г. има известно сходство с моделите, наблюдавани през юни и юли. Концентрациите под средните продължават да преобладават в големи зони на Южния океан, простиращ се от морето Белингсхаузен, западно от Антарктическия полуостров (Фиг. 7), където са възникнали най-големите отрицателни аномалии, на изток до сектора на Западния Тихи океан (около 100° източна дължина). Една забележима разлика от предходния месец е по-широкият сектор на концентрации над средните в северните морета на Рос и Амундсен. 

Аномалиите през август 2022 г. отново предизвикаха дискусии по отношение на климата. Историческата суша в някои райони на Европа и Китай, провокирана от интензивни горещи вълни, поднормени валежи и ниска атмосферна влажност, доведе до редица икономически и социални проблеми. Всъщност за част от голямата инфлация наблюдавана в тези части на света се приема именно сушата. „Засегнати от продължителна гореща вълна на много места, цената на пресните зеленчуци са се повиши с 12,9% на годишна база, което е значително по-високо от същия период през предходните години“, казва Фу Линхуей, говорител на Националното статистическо бюро на Китай. 

“Интензивната поредица от горещи вълни в Европа, съчетана с необичайни условия на засушаване, доведе до екстремно лято с рекордни температури, суша и пожари”, казва в изявлението си Фрея Вамборг, главен учен в Европейския институт и допълни, че голяма роля за тези условия имат климатичните промени. 

* Публикацията е част от поредица, която прави обзор на метеорологичните и климатичните условия на глобално, регионално и локално ниво. Ежемесечните публикации излизат в рамките на следващия календарен месец и са базирани на обзор на Европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) за предходния месец.

Виж още:

В публикацията са използвани материали от:

  1. https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-august-2022 
  2. https://climate.copernicus.eu/sea-ice-cover-august-2022 
  3. https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml
  4. https://edition.cnn.com/2022/08/16/economy/sichuan-factories-power-crunch-china-heat-wave-intl-hnk/index.html
  5. https://www.theguardian.com/us-news/2022/aug/31/us-heatwave-west-california-pacific-north-west-nevada-idaho-montana
  6. https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/alberta-saskatchewan-british-columbia-facing-heat-wave-climate-change-1.6551675
  7. https://www.aljazeera.com/economy/2022/9/7/after-record-floods-now-pakistan-has-to-worry-about-economy
  8. https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/04/spain-and-portugal-suffering-driest-climate-for-1200-years-research-shows
  9. www.stringmeteo.com
  10. http://www.meteo.bg/bg

Източник: Август 2022 г. – най-топлият в Европа, Климатека

Авторът д-р Симеон Матев е  доктор по климатология, защитил е докторат на тема „Съвременни изменения на климата в България“. В момента е асистент по климатология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“, като основните му научни интереси са в областта на изменението на климата, дългосрочните прогнози и климатичните фактори за геоморфоложки процеси. Има богат медиен опит, бил е в екипа на „Времето“ в почти всички наши телевизии, както зад кадър, така и в ефир.

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !