Лъжите и измамите на "скептиците" за затоплянето на климата

Наука ОFFNews Последна промяна на 07 февруари 2017 в 11:11 10374 0

Кредит Arctic Bear Productions

Дебатът за промените в климата отиде твърде далеч. На 5 февруари в DailyMail излезе статия на Дейвид Роуз под заглавие "Разкритие: Как световните лидери са измамени да инвестират милиарди заради манипулирани данни за глобалното затопляне". 

Атаката на изданието, която е по отношение на точността на скорошна публикация за глобалното затопляне, се основава на неточни и подвеждащи твърдения, включително фалшива графика, обяснява Боб Уорд (Bob Ward), директор в Изследователски институт Грантъм по изменение на климата и околната среда (Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment), в отговор на сайта на Лондонското училище по икономика и политически науки.

В статията на DailyMail се отправят редица претенции към работата на д-р Томас Карл (Thomas Karl), климатолог от американската Национална океанска и атмосферна администрация (NOAA) и екипа му, публикувана през юни 2015 г.

Атакуваната научна публикация (Възможни артефакти на изкривени данни в неотдавнашната пауза в глобалното затопляне на повърхността), след партньорската проверка от страна на списание "Science", заради значимостта на констатациите си, представя повторен анализ на измерванията на температурите на морската повърхност и сушата от цял свят. Тя стига до заключението, че няма забавяне в темпа на глобалното затопляне.

По-специално публикацията установява, че измерванията на температурата на морската повърхност, върху които се основава NOAA при съставянето на записите си за средна глобална температура на повърхността от 1880, не са били коригирани правилно за грешки. Нуждата от корекцията на данните идва от това, че NOAA трябва да съчетава различни набори от данни, от кораби и шамандури, за измерване на температурите в или близо до повърхността на океаните на планетата.

А това е сложна задача. 

Нарастващото използване на буйове създаде проблем при съчетаването на двата източника на данни, за да се сглоби непрекъснат запис. "Данните от кораб са систематично с по-висока температура от данните от шамандура" обяснява NOAA спорното проучване и заявява, че данните на шамандурата са "по-точни и по-надеждни."

Ако не се успее да се отчете тази разлика, след преминаването от данни на кораби към такива от шамандури, това ще доведе до записи на NOAA, които ще са твърде студени.

Новият анализ на д-р Карл (в черно) в сравнение с некоригираните данни за времето (в синьо). Possible artifacts of data biases in the recent global surface warming hiatus/ Science/ Thomas R. Karl et al. 

Авторите на доклада заключават, че техният анализ показва, че "няма забележимо (статистическо или друго) намаляване на скоростта на затоплянето между втората половина на 20-ти век и първите 15 години на 21-ви век".

Впоследствие някои учени изказват несъгласие със заключенията от д-р Карл и неговите съавтори. Статията от д-р Джон Файф (John Fyfe) и съавтори (PDF), публикувана в списание "Nature Climate Change" през февруари 2016 г., твърди: "новоидентифицираните наблюдателни грешки обаче неотричат съществуването на тенденцията за реално намаляване на затоплянето на повърхността в началото на 21-ви век в сравнение с 1970-1990-те години".

Публикацията добавя: "Това намаление възниква вследствие на комбинираното въздействие на вътрешната десетилетна вариабилност (изменчивост) на вулканичната и слънчевата активност и десетгодишните промени в антропогенното аерозолно форсиране".

Въпреки това статията на д-р Карл и съавторите му е подложена на съгласувана кампания от "скептици" на изменението на климата, които се опитват да я дискредитират като част от усилията си за предотвратяването на намаляването на емисиите на парникови газове от потреблението на изкопаеми горива.

Твърдението, че глобалното затопляне е спряло през 1998 г. се превърна в ключов момент в изказванията на "скептиците".

Въпреки че глобалните температурни рекорди, събрани от Meтеорологичната служба на Великобритания UK Met Office (TXT) , NOAA (CSV) и НАСА (TXT), показват, че 2005, 2010, 2014, 2015 и 2016 г. са били по-топли от 1998 г., "скептиците" на глобалното затопляне продължават да твърдят, че не е имало реално затопляне през последните 18 години.

Новата статия в "DailyMail" се базира изцяло на интервю с д-р Джон Бейтс (John Bates), климатолог, работещ в NOAA. Публикуването на вестникарската статия съвпада по време с публикация в блога на д-р Бейтс, в която той описва своите претенции в детайли.

Основното оплакване на д-р Бейтс е, че д-р Карл и екипа му не са следвали строгите процедури, необходими за "оперативните" данни на NOAA. Все още не е ясно дали данните от изследванията на д-р Карл са били подложени на тези процедури. Д-р Карл, който се оттегля от NOAA през август 2016 г. , все още не е имал възможност да отговори на твърденията на д-р Бейтс.

Д-р Бейтс в своя блог твърди също, че д-р Карл "мами и често настоява за заключения, които максимизират затоплянето", но не предоставя никакви доказателства в подкрепа на това сериозно обвинение.

Въпреки това, статията на Дейвид Роуз в "DailyMail" съдържа много очевидно неверни твърдения и грешни интерпретации по отношение на статията на д-р Карл и съавторите му.

В статията се казва: "данните, на които се основава публикацията не са правилно "архивирани" - задължително изискване с цел да се гарантира, че суровите данни и софтуера, използван за обработка са достъпни за другите учени, така че да могат да проверят резултати NOAA".

Но статията не споменава, че публикацията  на д-р Карл и екипате му вече е била подложена на обстойна проверка от други изследователи, още когато е публикувана през юни 2015.

Например една публикация от д-р Зеки Хаусфадър (Zeke Hausfather) и съавтори (PDF) , публикувана в списание Science Advances през януари 2017 г. заключава, че анализът на д-р Карл "ефективно коригира значителните неточности в посока охлаждане" в глобалните измервания на температурата на морската повърхност на NOAA.

В коментар за Carbon Brief за сериозните грешки в статията на DailyMail, д-р Хаусфадър заяви: "Дори процедурите за управление на данни на NOAA да се нуждаят от подобрение, техните резултати са независимо проверени и се съгласуват с глобалните температурни записи, водени от други групи".

Обобщение на данните на Zeke Hausfather

Д-р Хаусфадър посочва също, че статията на г-н Роуз в "DailyMail" използва фалшива графика, за да представи невярно данните от доклада на д-р Карл и екипа му.

Графиката във вестникарската статията има за цел да сравни записа на средната глобална температура на повърхността от работата от д-р Карл и екипа му със събраното от Метеослужбата на Великобритания (долу).

В статията на DailyMail се скрива факта, че двата набора от данни използват различни базови линии. NOAA и работата от д-р Карл и екипа му, се използва средната стойност за периода между 1901 и 2000 г., докато UK Met Office използва средната стойност между 1961 г. и 1990 г. като базова линия.

Д-р Хаусфадър показва, че разликите са изключително малки, когато се използва една и съща линия за сравняване на двата набора от данни (долу).

Следователно фалшивата графика във вестника има за цел да укрие фактът, че разликите са минимални между анализа в доклада на д-р Карл и екипа му и записите на UK Met Office.

Има много други измамни твърдения в статията във вестника, в това число, че "официалните делегации от Америка, Великобритания и ЕС са силно повлияни от [така] опороченото проучване на NOAA, докато уточняваха Споразумението Париж". Всъщност, публикуването на доклада на д-р Карл и екипа му не играе съществена роля в преговорите за споразумението Париж, проектът на което вече е съществувал (PDF) по време на излизането на научната публикация.

В придружаващите редакционни бележки, вестникът призовава за "студени факти и хладни глави", твърдейки, че "това, което DailyMail разкрива днес, хвърля сериозни съмнения спрямо последните изследвания - изследвания, които се използват, за да се премахне скептицизма по отношение на скоростта на затопляне, както и да се засилят скъпоструващите усилия за борба с нея".

Дейвид Роуз и редакторите на "DailyMail" имат опит в ненадеждното отчитане на изменението на климата и на невярното представяне на науката. Те са публикували множество статии, в които погрешно твърдят, че тенденцията за намаляване на морския лед в Арктика е спряла.

Г-н Роуз е в много близки отношения с главния клуб на британските "скептици" за промените в климата, Global Warming Policy Foundation (Фондация за политика на глобалното затопляне), за чиято пропаганда той често участва.

През ноември 2016 г. г-н Роуз цитира "научния редактор" на фондацията, д-р Дейвид Уайтхаус, в статия, в която погрешно твърди, че глобалната рекордна средна температура на повърхността през 2016 г. се дължи основно на Ел Ниньо, а не на глобалното затопляне.

Г-н Роуз пише: "Дейвид Уайтхаус, учен, който работи със скептика за глобалното затопляне лорд Лоусън, заяви, че масовото падане на температурите след края на Ел Ниньо означава прекъсване на затоплянето или завръщане на забавянето".

В статията не се отбелязва, че доктор Уайтхаус е астрофизик, а не климатолог. 

Лобистките инструмент на Фондацията Политически форум за глобално затопляне (Global Warming Policy Forum) през декември публикува видео на г-н Роуз и д-р Уайтхаус, в което се оплакват от учените климатолози за техните предложения за продължаване на "паузата" в глобалното затопляне.

The Foundation’s lobbying arm, the Global Warming Policy Forum, in December posted a video of Mr Rose and Dr Whitehouse discussing complaints from climate scientists about their suggestions of a continuing “pause” in global warming.

През януари 2017 г. Форумът публикува на своята интернет страница статия от д-р Уайтхаус , в която са включени фалшиви графики, претендиращи да покажат, че когато въздействието на Ел Ниньо се отстранят от годишните глобални измервания, температурата на повърхността за 2015 г. и 2016 г., все още ще представлява " пауза " в глобалното затопляне от 1997 г. Но д-р Уайтхаус не се опита да премахне влиянието на Ел Ниньо от всяка друга предходна година, следователно крие истинската скорост на глобалното затопляне, което се случва.

Новата статия от г-н Роуз показва, че "DailyMail" все още използва фалшиви новини за заблуждаване на обществеността и политиците за научните доказателства за изменението на климата.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !