Метод на Хеър-Ниймайер за разпределяне на мандатите за общински съветници

Наука ОFFNews Последна промяна на 24 октомври 2015 в 16:32 26998 2

 Метод на Хеър-Ниймайер за разпределяне на мандатите за общински съветници
Метод на Хеър-Ниймайер за разпределяне на мандатите за общински съветници

На местните избори избираме кметове и общински съветници. За кметове изборът е мажоритарен, но за общински съветници става по пропорционалната избирателна система и  мандатите се разпределят по метода Хеър-Ниймаер.

През 2005 г. системата Д'Ондт доведе до несправедливи резултати и затова от 2007 г, когато се проведоха изборите за членове на Европейския парламент, се използва метода Хеър-Ниймаер или метода на най-големия остатък.

Методът Хеър-Ниймайер (Hare-Niemeyer method) е един от начините за разпределяне на местата между политическите партии по пропорционалната избирателна система.

Същност на метода

Квота

Има различни методи за изчисляване на квотата, у нас се използва квотата на Хеър, която се изчислява като се раздели общия брой на получените гласове (S) на броя на местата или мандатите (M), които следва да бъдат разпределени:

или

Q = S/M 

Ако получената квота не е цяло число, се закръгля към най-близкото по-голямо цяло число. Броят на гласовете, получени за всяка партия, коалиция или независим кандидат, се разделя на този квота (Q). При делението се получава цяло число и остатък. Тези от участниците, чиито действителни гласове са повече от квотата Q, получават предварителни мандати (места), колкото е полученото цяло число. Незаетите места се разпределят като първа получава допълнителен мандат партията с най-голям остатък, после партията със следващия по големина остатък и т. н. до изчерпване на неразпределените мандати. Затова методът се нарича и метод на най-големия остатък.

Вариант с независими кандидати по методиката към нашия изборен кодекс

Наличието на независими кандидати леко модифицира метода, тъй като без значение колко гласове получат, съответно колко квоти спечелят, те не могат да заемат повече от едно място. Как се действа в този случай според Методиката към нашия Изборен кодекс.

Ако има независими кандидати с по-голяма или равна на общинската избирателна квота, те се смятат за избрани и сборът от техните мандати (Mn) се изважда от общия брой места М. Така за партиите и коалициите се преразпределя остатъка от мандатите (М'= М - Mn) и в това преразпределение участват само тези партии и коалиции, чийто гласове са надхвърлили първоначалната общинска избирателна квота Q.

Изчислява се нова квота Q' на база сумата от действителните гласове на партиите и коалициите S' и остатъка от мандатите М' или Q' = S'/M'

Тези от тях, чиито действителни гласове са повече от преизчислената квота Q', получават предварителни мандати, колкото е полученото цяло число. Незаетите места се разпределят по същия начин, както обяснихме по-горе -  първа получава допълнителен мандат партията с най-голям остатък, втора - партията със следващия по големина остатък и т. н. до изчерпване на неразпределените мандати. 

Пример

В изборите за общински съветници с определени М=21 мандата участват шест партии или коалиции (П1, П2,П3, П4, П5, П6) и трима независими кандидати (Н1, Н2, Н3). Броят на получените от тях действителни гласове е посочен в колона 3 на таблицата.

Общинската избирателна квота е Q=S/M=25065/21=1193,6, което след закръгляне нагоре става 1194.

Двама от независимите кандидати са получили действителни гласове над квотата Q=1194, се смятат за избрани и сборът от техните мандати (Mn=2) се изважда от общия брой места М. Така остатъкът от мандатите за преразпределяне М'= М - Mn става 21-2=19.

Сборът от гласовете на партиите, надхвърлили общинската избирателна квота Q от 1194 е S'= 21426. Изчислява се квотата за партии и коалиции Q'=S'/M'=1127,7 и след закръгляне става М'=1128.

Изчисляват се мандатите за всяка партия, надхвърлила общинската избирателна квота Q=1194 в колона 4 като гласовете от колона 3 се разделят на преизчислената квота след определянето на мандатите за независимите кандидати Si/Q' или Si/1128. После според големината на остатъците се добавя по един мандат за партии П4 и П2.

Резултатите са в колона 8 и представляват сбор от предварително изчислените мандати в колона 5 и допълнителните мандати от колона 7.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

25.10 2015 в 00:56

Благодаря и се извинявам, но не бе качен окончателния вариант на таблицата, където тези грешки са изчистени.
Няма да има проблеми, ако се добавят допълнителни редове не в края, а се вмъкват някъде в средата на диапазоните 11:16 и 23:25, така сборът няма да се наруши. В противен случай трябва да се коригира областта на сумиране. Така или иначе използването на таблицата изисква някакви знания за ексел.
Поздрав и от мен.

25.10 2015 в 00:05

Здравейте,
Използвам възможността да Ви благодаря за положения труд.Много полезна информация и прекрасно представена. Разгледах предложената от вас Excel таблица. В нея намерих 2 технически грешки. Първата е при изчисляването на "Общ брой действителни гласове S".Формулата е SUM(D17:D25), която сумира освен получените действителни гласове за партиите и независимите кандидати, така и поредния номер на "колона 3" в таблица "Разпределение на мандатите на независимите кандидати". С други думи, увеличава сбора на гласовете с 3 боя некоректно. Втората грешка е, че ако бъдат добавени повече редове за партии в таблицата "Разпределение на мандатите на партии и коалиции" и не са подредени по големина получените действителни гласове то формулата за "Сбор гласове на партиите над квотата Q" SUM(E11:E16) ще бъде некоректна, тъй като тя сумира до някъде и в последствие се получава грешка в колона "К". Този проблем би се решил с използването на формулата SUMIF()
С поздрав,
М.Ивайлов