Интероцепцията - загадката на комуникацията мозък-тяло

Ваня Милева Последна промяна на 06 септември 2022 в 00:01 11230 0

Източник: Chenspec /Pixabay

Смята се, че за 30 секунди човешкият мозък преминава през приблизително същото количество информация, което космическият телескоп Хъбъл обработва за 30 години. Част от тези данни идват от света около нас, друга част идва от нашия вътрешен свят – тялото. Наистина, сред най-великите постижения на грандиозния репертоар на мозъка е неговият непрекъснат разговор с тялото.

Науката има още много да разкрива за мистериите на комуникацията мозък-тяло. Добро място за начало е интероцепцията.

Интероцепцията е „процесът, чрез който нервната система усеща, интерпретира и интегрира сигнали, идващи от вътрешността на тялото, осигурявайки моментно картографиране на вътрешното състояние на тялото на съзнателни и несъзнателни нива“ (Khalsa et al., 2018) . Тази обратна връзка от входяща и изходяща информация между мозъка и тялото представлява нашето „шесто чувство“. Способността на мозъка да регистрира, интерпретира и интегрира телесни сигнали несъмнено е важна за нашето състояние.

Психологът Дженифър Маккормак (Jennifer MacCormack) изследва интероцепцията, как се развива и остарява и как взаимодейства с телесни състояния (като чувството на глад), за да повлияе на нашите емоции и поведение. Ето мислите на Маккормак за забележителния съюз мозък-тяло от интервю за Psychology Today.

Мозъкът и тялото са дълбоко свързани партньори.

„Мозъкът и тялото са дълбоко взаимосвързани. Мисля за тях като за равни партньори или като за един организъм, който управлява и обработва различни аспекти на данни от околната среда (вътрешна и външна). Ако можеше да подслушваме разговора между мозъка и тялото, щеше да звучи като двама много бъбриви партньори, които карат заедно автомобил (Тяло: „О, вижте, това и това се променя!“ Мозък: „Всичко е наред тук. Може би тогава усилете това и поддържайте това.“). Тъй като мозъкът и тялото са съюзници, и двамата са отговорни за поддържането на „автомобила“ (ни) в движение.

„Ние често мислим от гледна точка на дуалността: емоция срещу познание, тяло срещу ум и периферна срещу централна нервна система. Въпреки че тези разделения са полезни в ежедневните разговори и философски дебати, трябва да внимаваме да не пренебрегваме колко дълбоко преплетени могат да бъдат тези процеси."

Тялото е основата на личността.

„Много изследователи предполагат, че телесното осъзнаване (позицията на тялото в пространството, т.е. проприоцепцията или вътрешните телесни усещания като биенето на сърцето ви, т.е. интероцепцията) е ранна, основна част от нашето усещане за себе си. Тялото постоянно изпраща аферентни сигнали през гръбначния мозък до мозъка, съобщавайки за своите настоящи ресурси и нужди, които след това мозъкът използва, за да насочва как се чувстваме, мислим и реагираме. Когнитивната наука не винаги е оценявала този път отдолу нагоре, от тялото към ума Отдавна се фокусираме върху мозъка като централен двигател на „Аз-а“.

„Но всяко тяло има уникални структурни и функционални вариации, оформени от епигенетиката, околната среда и начина на живот. Тези вариации в телата помагат да се определят по-стабилните разлики между хората (напр. темперамент), както и краткотрайните вътреличностни разлики (напр. по-лесно разстройване) когато сме уморени, за разлика от времето, когато сме отпочинали). Няколко експеримента също така разкриват, че аферентните телесни сигнали могат да оформят нашите емоции, социални възприятия и решения. Например хората, които са по-интероцептивни, изглежда вземат по-добри интуитивни решения, като например правене на залози или търговия с акции.

Източник:  Gordon Johnson/Pixabay

Нервната система винаги записва какво се случва в тялото.

„По необходимост мозъкът трябва постоянно да наблюдава и управлява какво се случва в тялото (известно като алостаза). Мозъкът разчита на аферентни телесни сигнали, за да гарантира, че има достатъчно физиологични ресурси (напр. глюкоза, кислород) за поведение във всеки даден момент. Например, по време на предполагаема заплаха, мозъкът казва на сърцето и белите дробове да изпомпват повече кръв към ръцете и краката, за да подпомогнат захранването на мускулите за действие (напр. битка или бягство). За да направи това, мозъкът също така трябва да е наясно с наличната и резервна метаболитна енергия на тялото и всички други съответни енергийни ограничения (напр. ако тялото се бори с инфекция). Тази бдителност помага на мозъка да координира по-добре ефективен отговор на всякакви житейски събития или предизвикателства, с които се сблъскваме."

Какви телесни сигнали стават съзнателни зависи от много фактори.

„Колко и кои телесни сигнали стават съзнателни е сложен въпрос. Разбира се, би било информационно претоварване, ако съзнателно сме наясно с всяко малко колебание в хомеостатичните параметри на нашето тяло. Вместо това, съзнателните телесни усещания вероятно зависят от това дали и колко от този телесен сигнал, който мозъкът предвижда, ще мотивира необходимото поведение. Ако кръвната ви захар се понижи, важно е тези метаболитни сигнали да бъдат по-осъзнати като неприятни усещания за глад, което ви помага да се мотивирате да ядете. Обратно, ако сте подложени на продължителен стрес, свеждайки до минимум съзнателните телесни усещания биха могли да ви помогнат да се справите по-добре.

"Въпреки това, има много други интероцептивни разлики, които помагат да се определи кога и доколко някои хора изпитват телесните си сигнали повече от други хора. Например, някои хора предпочитано се фокусират върху интероцептивните знаци в начина, по който описват и се свързват със света. Някои хора са също по-точни или чувствителни към телата им. Все още не сме сигурни защо хората имат тези интероцептивни разлики. Това е област на активно изследване. Но вероятно е комбинация от фактори - като например как сме отгледани, нашинът на живот, опитът, който имаме, и разликите във функционирането и развитието на нервната система."

Обработвайки телесните сигнали, мозъкът осмисля входящата информация.

„Друг важен въпрос е как мозъкът определя значението на телесните сигнали. Тъй като „суровите“ телесни сигнали навлизат в гръбначния стълб, някои аферентни нерви се свързват с едни и същи гръбначни неврони. Това означава, че понякога сигналите се смесват.

„Добър пример за това е препратената болка по време на сърдечен удар, когато хората могат да изпитат болка в ръката, а не в гърдите, тъй като нервите на сърцето и ръката се свързват на едно и също място в гръбнака. След това мозъкът трябва да реши пъзела на входящата телесна информация, като определи източника на сигнала (сърцето или ръката?) и го съгласува по смисъл. Той прави това по много начини - чрез наблюдение на съответните хормонални нива, които преминават кръвно-мозъчната бариера, чрез използване на времева информация (колко често е телесният сигнал? по кое време на денонощието е?), и вероятно също така взема предвид текущата ситуация, в която се намираме. Мозъкът обработва това телесно усещане под прага на съзнанието - ние просто преживяваме резултата, като например усещане за сърцебиене, умора, напрежение и т.н."

Може да не разчитаме правилно сигналите от тялото си.

"Мозъкът обаче не е перфектен предсказател на телесното послание. Един от примерите за това е насочената болка. В други случаи, независимо дали поради интензивността на сигнала или неговата двусмисленост, поради разсейване от околната среда и т.н., мозъкът ни може да приписва телесните сигнали по различен начин. Освен това, тъй като понякога телесните сигнали се превръщат в осъзнати усещания, а друг път - не, това ни кара да правим различни мисловни преценки за това защо се чувстваме така, както се чувстваме, в зависимост от това къде фокусираме съзнанието си. Например, аз и моите сътрудници предположихме, че чувството на "глад" се появява, когато не осъзнаваме, че гладът влияе на нашите чувства.

"Друг начин, по който можем да прилагаме смисъл към телесните усещания, е чрез нашите интероцептивни представи. Интерацептивните убеждения, като например колко ценни или опасни според хората са телесните им сигнали, могат да имат значение за преживявания като стреса. Например хората с чувствителност към тревожността са по-склонни да "катастрофизират" (да предполагат, че ще се случи най-лошото) и да се притесняват от повишеното сърцебиене по време на стресов фактор в сравнение с хората без чувствителност към тревожността. Вероятно развиваме своите интероцептивни убеждения въз основа на възпитанието и житейския си опит (напр. травма), но е възможно и фактори като това колко интензивно са склонни да реагират телата ни, с течение на времето да повлияят на тези убеждения."

Интероцепцията има място под шапката на емоционалната интелигентност.

„Интероцепцията е централна за много емоционални процеси. Вероятно значение имат както интероцептивните умения (напр. по-голяма чувствителност към или осъзнаване на конкретни телесни усещания), така и интероцептивните знания (напр. метакогнитивно осъзнаване, убеждения). Аз и моите сътрудници установихме, че по-високата интероцептивна точност също така помага на хората по-точно да определят кога техните чувства и поведение се коренят във вътрешни телесни промени в сравнение със социални събития.

„В други изследвания установих, че някои майки характеризират емоциите си с по-голяма интероцептивна нюансираност. Това по-нюансирано интероцептивно разбиране на свой ред предсказва по-добри социални умения и умения за регулиране на емоциите на децата. Текущи изследвания като тези в областта на интероцептивната наука помагат да се потвърди, че интероцепцията е важен аспект на емоционалната интелигентност и социалните афективни умения."

Положителните интерцептивни убеждения могат да допринесат да се чувстваме добре.

„Положителните интероцептивни убеждения включват убеждението, че телесните сигнали са ценен източник на информация и че телесните сигнали, дори и неприятните, не са непременно притеснителни или вредни. Много изследвания показват, че тази улесняваща, изпълнена с доверие нагласа към тялото си може да има положителен ефект върху това да се чувстваме добре. Например установих, че хората с по-положителни интероцептивни убеждения са имали по-добри резултати по време на социален стресов фактор, отколкото хората с отрицателни или неутрални интероцептивни убеждения. Въпреки че е важно да умеете да разпознавате точно сигналите на тялото си, за доброто състояние може да е по-важно как след това тълкувате и реагирате на идентифицираните усещания."

За да постигнете оптимално здраве и самочувствие, стремете се към средно ниво на интероцепция.

„Повечето от нас не оценяват напълно значението на тялото си, докато не преживеят заболяване, болест или интероцептивна дисфункция. Но е важно да се намери средна точка. От една страна, хората, които се фокусират прекалено много върху тялото си, може да са по-склонни да "откриват" или интерпретират излишно телесните си сигнали - например в случаите на хипохондрия или тревожност. Но също така е проблем да се отиде твърде далеч в другата посока и активно да се игнорират, потискат или подценяват телесните сигнали. Например проследяването на необичайни телесни промени (напр. чести спадове на кръвната захар) може да ви помогне да определите кога трябва да отидете на лекар. Средното положение - не твърде много и не твърде малко интероцепция - вероятно е оптимално за физическото и психологическото здраве."

Д-р Дженифър Маккормак (Jennifer MacCormack) е доцент по психология в Университета на Вирджиния и главен изследовател на Лабораторията за афект и интероцепция във Вирджиния.

Справка:

MacCormack, J. K., & Lindquist, K. A. (2019). Feeling hangry? When hunger is conceptualized as emotion. Emotion, 19(2), 301.

Khalsa, S. S., Adolphs, R., Cameron, O. G., Critchley, H. D., Davenport, P. W., Feinstein, J. S., ... & Zucker, N. (2018). Interoception and mental health: a roadmap. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 3(6), 501-513.

Feldman, M. J., MacCormack, J. K., Bonar, A. S., & Lindquist, K. A. (under review). Interoceptive ability moderates the effect of physiological reactivity on social judgment. Preprint.

MacCormack, J. K., Bonar, A. S., & Lindquist, K. A. (under review). Interoceptive beliefs moderate the link between physiological and emotional arousal during acute stress. Preprint.

MacCormack, J. K., Castro, V. L., Halberstadt, A. G., & Rogers, M. L. (2020). Maternal interoceptive knowledge predicts children’s emotion regulation and social skills in middle childhood. Social Development, 29, 578-599.

Източник: Understanding Interoception, the Sixth Sense, Psychology Today.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !