Ексклузивно Астронавтът Майкъл Лопес-Алегрия с лекция във Физическия факултет

Проект ще оценява подкрепата за личностното развитие на децата и учениците от Софийска област

Ия Петкова Последна промяна на 24 февруари 2023 в 00:00 3546 0

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област
Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област.

Сдружение Център за изследване и анализи изпълнява проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“, финансиран по оперативна програма „Добро управление”, процедура BG05SFOP001-2.025 - повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Проектът има за цел да се извърши адекватната и независима оценка на изпълнението и въздействието на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област (2020-2022 ) и да се създадат условия за адекватното поставяне на целите на предстоящата следваща стратегия. Дейностите по проекта са разгърнати в три приоритетни области: проучване и анализ на изпълнените дейности в обхвата на оперативните цели и мерките, залегнали в Областната стратегия 2020-2022, което ще включва и допитване до ученици, учители и родители; анализ на индикаторите, залегнали в стратегията; извеждане на препоръки, които да подпомогнат администрацията на Софийска област при оценката на настоящата стратегия и поставянето на цели за следващата.

Основната цел на Областната стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците от Софийска област (2020-2022) е да се осигурят ключовите фактори и ресурси за устойчиво прилагане в образователните институции на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие в пълнотата и дълбочината, предвидени в нормативната уредба. Стратегическият документ включва пет оперативни цели: Осигуряване на процес и среда на учене, които премахват пречките пред ученето и създават възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността; Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и ученици; Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в институциите в системата на предучилищното и училищно образование; Постигане устойчивост на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между институциите, за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика; Постигане устойчивост на обществената информираност и чувствителност, относно целите и принципите на приобщаващото образование.

За да се осъществи и повиши гражданското участие в оценката на съществуващата и поставянето на цели за новата Областна стратегия, Проектът „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“ предвижда провеждане на интензивна информационна кампания с целеви групи ученици, учители, родители, като се организират срещи, дискусии и се разпространяват информационни материални.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !