Кайсиеви ядки? Не, благодаря!

Галина Викторова Последна промяна на 28 май 2015 в 15:22 61566 18

2 горчиви кайсиеви ядки е лимитът на ден за възрастни, децата да се въздържат от консумация.

От известно време насам кайсиевите ядки с горчив вкус се предлагат, най-вече в интернет пространството, за директна консумация. На места дори се говори, че те помагат срещу ракови заболявания. Все още обаче липсват научно обосновани доказателства за тяхното лечебно действие. Всъщност консумацията на кайсиеви ядки може да доведе до сериозни натравяния, които при по-голямо погълнато количество могат да имат дори смъртоносен изход.

Токсичното действие на горчивите кайсиеви ядки се дължи на веществото амигдалин. От амигдалина по време на консумация и в процеса на храносмилане се освобождава циановодородна киселина (цианид). С малки количества организмът може да се справи посредством обмяната на веществата. Когато става въпрос за сериозни отравяния, без колебания учените посочват като максимално допустимо количество консумацията на 2 големи горчиви кайсиеви ядки. От тази гледна точка Германският институт за оценка на риска (ГИОР) съветва потребителите да не приемат повече от 2 горчиви кайсиеви ядки на ден или изцяло да се откажат от консумирането им.

Специалистите от ГИОР са на мнение, че опаковките, в които се предлагат кайсиеви ядки за директна консумация, трябва да съдържат указания за възможните рискове за здравето и за препоръчителното максимално количество. С оглед предотвратяване на риска от отравяне при деца горчивите кайсиеви ядки би следвало да се предлагат в малки опаковки.

Оценката на риска от консумацията на кайсиеви ядки с горчив вкус е извършена от ГИОР в резултат на нарасналото им предлагане в интернет пространството през последните месеци.

А ето и резултатите от нея:

Горчивите кайсиеви ядки са естествен източник на големи количества амигдалин. Отделяната по време на консумация и храносмилане циановодородна киселина може да доведе до остри отравяния при деца и възрастни, а при по-високи дози и до смърт.

Горчивите кайсиеви ядки, предназначени за директна консумация, би следвало да са снабдени с указания за съществуваща опасност от натравяне дори при консумация на ограничени количества от тях. Ако липсва подобно указание, то продуктът не може да бъде възприет като безопасен. Малките опаковки биха могли да ограничат риска за здравето, особено при деца.

Рисков профил, изработен от ГИОР:

Горчиви кайсиеви ядки (Становище от 07.04.2015)

А. Засегнати са

Възрастни и деца

B. Вероятност за увреждане на здравето при консумация на големи количества

Практически изключена

Не съществува вероятност

Възможна

Съществува вероятност

Сигурна

C. Степен на увреждане на здравето при консумация на големи количества

Без увреждания

Леки увреждания (обратими/необратими)

Средно тежки увреждания (обратими/необратими)

Тежки увреждания (обратими/необратими)

D. Доказателствена сила на наличната информация

Висока: Най-важните данни са налице и са неоспорими

Средна: Липсват някои важни данни или са спорни

Недостатъчна: Множество важни данни липсват или са спорни

E. Контролируемост от страна на потребителите

Не е необходим контрол

Възможност за контрол чрез предпазни мерки

Възможност за контрол чрез отказ от консумация

Не подлежи на контрол

Отбелязаните с тъмно синьо полета обозначават свойствата на оценените в това становище рискове.

Рисковият профил има за цел да визуализира становището на ГИОР. Той не е замислен с цел да прави паралел между рисковете. Рисковият профил следва да се разглежда само в непосредствена връзка с изготвеното становище.

Ред В – Вероятност за увреждане на здравето: Налице са данни за тежки отравяния при хора след консумация на големи количества горчиви кайсиеви ядки

Ред С – Степен на увреждане на здравето: При консумация на големи количества горчиви кайсиеви ядки са възможни тежки отравяния и дори смърт

Ред Е – Контролируемост от страна на потребителите: Възрастните не бива да консумират повече от 2 горчиви кайсиеви ядки; Децата следва да се откажат от консумацията на продукта

Обосновка на твърденията

Оценка на риска

Традиционно кайсиевите ядки се използват при промишлено производство на персипан (продукт, подобен на марципана, но произвеждан от горчиви кайсиеви и прасковени ядки в комбинация с пудра захар и други съставки). Процесът на образуване на циановодородна киселина при производството на персипан подлежи на контрол съгласно Регламент (ЕО) № 1334/2008 относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни. Горчивите кайсиеви ядки, използвани при производството на персипан, не са ядливи поради високото съдържание на отровното вещество амигдалин в тях. Те се отглеждат специално за целта с оглед постигане на типичния горчиво-трапчив вкус на персипана. Тъй като при смесване с вода амигдалинът образува отровна циановодородна киселина, в процеса на производство посредством различни методи (напр. чрез нагряване) той бива разрушен или извлечен от ядките.

Горчивите кайсиеви ядки съдържат естествени цианиди, които представляват соли на циановодородната (синилната) киселина. Количеството им е до 4 mg на g ядка, което отговаря на макс. 1,5 mg циановодородна киселина в една кайсиева ядка със средна големина и на макс. 3,0 mg в голяма кайсиева ядка. От амигдалина по време на и след сдъвкване на ядките вследствие разграждането на дизахарида гентобиоза се освобождава бензалдехидцианхидрин, от който лесно се получава циановодородна киселина.

Влиянието на токсичната доза от горчиви кайсиеви ядки зависи, както и при други цианидни глюкозиди, от бързината на освобождаване на цианид от амигдалина по време на дъвчене, съотв. смилане на храната под влияние на чревната флора. Резорбираният в червата цианид се преобразува в по-малко токсичния тиоцианат. Остра симптоматика се появява тогава, когато резорбираното количество цианид е толкова голямо, че метаболитната способност на организма за справяне с отрови е нарушена. Симптомите на остро отравяне са напр. крампи, повръщане и задушаване до смъртоносно блокиране на дишането. Смъртоносната доза при човека е между 0,5 - 3,5 mg на kg телесно тегло.

Литературата предоставя информация за многобройни случаи на тежки отравяния и смъртни случаи при деца след консумация на големи количества горчиви кайсиеви ядки. В Германия до момента в ГИОР са докладвани няколко случая на леки здравословни нарушения, възникнали вследствие прием на горчиви кайсиеви ядки.

За целите на оценката на риска ГИОР е провел изследване, в резултат на което е определил акутна референтна доза (АРД) от 75 µg цианид на кг телесно тегло. Тази доза (4,5 mg при човешко тегло от 60 кг) е безпроблемна за прием в рамките на едно „хранене“ и при възрастни индивиди отговаря на 2 големи горчиви кайсиеви ядки. Следователно потребителите не трябва да консумират повече от 2 горчиви кайсиеви ядки на ден или трябва изцяло да се откажат от тях. Децата изобщо не бива да приемат ядките.

В интернет-мрежата може да прочетете, че горчивите кайсиеви ядки би следвало да имат лечебен ефект при ракови заболявания. Тези твърдения не са подкрепени от научни доказателства. За лечебно средство срещу рака, както при всички лекарствени средства, е необходимо във връзка с процедурата по издаване на разрешение за пускане на пазара да бъдат предоставени доказателства за неговата ефикасност. Заради подбуждане на неоснователни надежди у тежко болни търговец на горчиви кайсиеви ядки в САЩ преди известно време беше осъден на дългогодишен затвор.

Нормативна рамка/Мерки

Съгласно чл.14 от Регламент (ЕО) No178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните

разпространението на безопасни хранителни продукти е отговорност на съответния търговец. В тази връзка негова е и отговорността за предоставяне на потребителите на изчерпателна информация за възможните рискове за здравето.

Ако опаковките, в които се предлагат горчиви кайсиеви ядки за директна консумация, не са снабдени с изчерпателна информация за възможните рискове, то продуктите не могат да бъдат приети за безопасни. С цел предпазване на децата е необходимо и ограничаване в грамажа на предлагания продукт.

През изминалите години контролните органи в Германия частично ограничиха предлагането на пазара на продукти, чиито етикети не предлагат достатъчно информация за тяхната безопасност. Подобни мерки са оправдани и за в бъдеще, е мнението на ГИОР.

Ако при рекламиране на продукта търговецът, съотв. производителят изтъква недоказаното действие на горчивите кайсиеви ядки за лечение на определени заболявания, следва да се провери, дали не е налице нарушаване на изискванията за предлагане на хранителни продукти и лекарствени средства.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

6030

18

Зорница

26.07 2018 в 11:28

Пълни глупости се пишат В17 е найважния витамин лекува рак с метастазиси посилен е от химотерапията как щте спечели световната здравна организация като може дасе излекуваш с ядките има хора излекувани но им затварат устите

6030

17

Зорница

26.07 2018 в 11:28

Пълни глупости се пишат В17 е найважния витамин лекува рак с метастазиси посилен е от химотерапията как щте спечели световната здравна организация като може дасе излекуваш с ядките има хора излекувани но им затварат устите

6030

16

Зорница

26.07 2018 в 11:27

Пълни глупости се пишат В17 е найважния витамин лекува рак с метастазиси посилен е от химотерапията как щте спечели световната здравна организация като може дасе излекуваш с ядките има хора излекувани но им затварат устите

25.10 2015 в 04:39

Консумирах горчиви кайсиеви ядки (повече от 20-30 броя) и почувствах, че ми прилошава. Изчаках да ми премине около половин час, но напразно. След като повърнах се почувствах по- добре. Прочетох статии, от които разбрах, че в големи количества са отровни.

22.10 2015 в 06:42

Баща ми е болен от рак на белите дробове.Лекува се алтернативно с амигдалин(В17),закупен от фармацевточна компания в Мексико.Дневно приема между 500 и 1000мг вече 7 месеца и се чувства много добре.

19.10 2015 в 20:21

Пълни глупости! Цяло лято ядох кайсиеви ядки като разпрана.Не се лекувам от нищо.Просто ядох кайсии и обичам да ям и ядките! Помня,че като дете на моето село с приятели се надпреварвахме кой ще изяде повече!!! Този,който е написал статията наистина много държи да стоите на страна от тях...което веднага ме навежда на въпроса ЗАЩО?????!!!!! Чак ви плаши със смърт!!!! Да бе,как не се сетих..може пък да съм умряла още като дете от отравяне от кайсиеви ядки! Пфффффф.....

16.10 2015 в 17:47

Специално за новопристигналите хейтъри. Това не е "платен от фармацевтичните компании" сайт, а просто научно-популярен сайт, който не се основава на популярни предразсъдъци, а на научни изследвания.
В дадената статия става въпрос за "горчивите кайсиеви ядки", а не за обикновените.

16.10 2015 в 16:12

Пълни глупости! Ядем ги по две шепи на ден...и сме си здрави!..Лекарството лаетрил против рак - Витамин В17 се съдържа в кайсиевите и бадемови ядки! 100 мг лаетрил се съдържат в 7 сурови кайсиеви ядки! Народа Хунза взимат на ден от 250 до 3000 мг лаетрил или от 15 до 180 ядки и незнаят какво е рак, инсулт, инфаркт... Руските народни лечители от 19 век са лекували също успешно рак за 6 месеца с 20 до 50 кайсиеви ядки на ден! http://vitazonacom.wordpress.com/

16.10 2015 в 16:07

ей глупаци . като малък имах 10 дръвчета Кайсия. Ял съм по 50 ядки за един ден.Дали са били отровни щом 20 години след това съм още жив а ? ??????? няма лимит , яжте си колкото искате.

08.09 2015 в 16:26

Миналата година ядох няколко месеца кайсиеви ядки, всеки ден по 15-20 бр. Та, щом ви пиша този коментар, явно съм жив още. Или при мен не важат биологичните закономерности, или автора е от тези, смятащи Обама за рептипл.