Импулс за лекарствата: Европа създава условия за по-добри клинични изпитвания

Horizon Последна промяна на 24 юни 2024 в 13:22 1783 0

Лекар взема кръв от дете за изследване за СПИН.

Кредит Yuri Mechitov/ CC BY-NC-ND 2.0

ЕС ускорява разработването на нови методи за лечение за деца

Изследователи от ЕС ускоряват разработването на нови методи за лечение за децата и други уязвими групи

През 80-те години на XX век, в разгара на епидемията от СПИН, професор Карло Джакуинто започва кариерата си като педиатър в Италия. Той забелязва, че в търсенето на лекарствени лечения се пропуска важен сегмент от населението: децата.

Макар да се разработват различни лекарства за ХИВ, децата отсъстват от клиничните изпитвания и в резултат от това по онова време им се отказва достъп до животоспасяващи лекарства.

Грижа за децата

„Децата заслужават същите лекарства и грижи като възрастните“, казва Джакуинто, който е председател на фондация Penta — научна организация в Падуа, Италия, работеща за ускоряване на изследователската дейност в областта на педиатричните инфекциозни заболявания.

Клиничните изпитвания представляват научни изследвания с чиято помощ се изпитват нови лекарства или медицински изделия върху пациенти, които доброволно се отзовават за участие. Подобряването на клиничните изпитвания е от полза за пациентите, европейските граждани и фармацевтичната промишленост, което го прави идеалното предизвикателство за публично-частните партньорства. Инициативата за иновативни лекарства — партньорство между Европейската комисия и фармацевтичната промишленост — подкрепя няколко проекта в тази област.

Такъв е c4c — съкращение на connect4children („свързване за децата“) — седемгодишен проект, по който ще се работи до април 2025 г. В него са привлечени клиники, компании, научноизследователски институти и университети от цяла Европа, за да се рационализират клиничните изпитвания с деца, като успешно се изгражда мрежа от над 400 експерти и 250 центъра за провеждане на изпитвания.

Участват повече от 60 организации. Те са от 20 европейски държави, в това число Германия, Ирландия, Италия, Обединеното кралство, Полша, Унгария, Франция, Чехия, Швеция и Швейцария.

Като проект, подпомаган в рамките на Инициативата за иновативни лекарства, c4c получава финансиране и от отрасъла, а консорциумът по проекта включва фармацевтични компании като Bayer, Janssen и Novartis.

Целта е да се изгради специализирана европейска мрежа за педиатрични клинични изпитвания. Така медицинските специалисти по-добре ще могат да извършват изследвания на деца и да адаптират лечението към тях.

„Мисията ни е да осигурим повече лекарства за децата“, казва Джакуинто, който е научен координатор на проекта c4c.

За него епидемията от ХИВ преди четири десетилетия показа как невключването в клиничните изпитвания на различни сегменти от населението често води до липса на лекарства, които са безопасни и ефективни за всички, включително и за децата.

През 80-те години на XX век лекарствата за СПИН са на разположение единствено на групи от населението, обхванати от клиничните изпитвания — в този случай възрастни мъже.

Макар в днешно време децата общо взето да имат по-голям достъп до лекарства, даваните на непълнолетни лица лекарства обикновено са изпитвани само върху възрастни хора. В целия свят например на децата се предписват антихистамини, антибиотици и антидепресанти, които са изпитани върху възрастни хора, преди да бъдат одобрени от регулаторните органи.

Причината за това е, че децата все още се пропускат от клиничните изпитвания. По целия свят по-малко от 50 % от често използваните при децата лекарства са изследвани за тази популация.

Между 1996 и 2018 г. изследванията в Европа водят до одобряване на 563 нови активни вещества — съставки в лекарствата, които ги правят ефективни. А за същия период са разработени едва 199 лекарства с педиатрични показания.

Сложни изследвания

Причина за предлагането на по-малко лекарства за децата е по-голямата сложност на типичното клинично изпитване за тях в сравнение с това за възрастни.

Различните възрастови групи например трябва да се тестват отделно заради различния метаболизъм на едно прохождащо дете в сравнение с метаболизма на 10-годишно дете, докато възрастните хора от различни възрасти се групират заедно.

Освен това съставът на лекарствата трябва да бъде конкретно съобразен, за да не се допусне увреждане на детския организъм, който за разлика от този на възрастния се променя значително, докато расте.

Екипът на c4c се стреми да осигури възможност за лекарите и медицинските сестри да провеждат клинични изпитвания с деца и да предлагат емоционална и психологическа подкрепа на семействата им.

Именно създаването на общ набор от документи и образци може да се използва за провеждане както на традиционни изпитвания, така и на „платформени“ клинични изпитвания, които са по-ефикасни, защото позволяват едновременното изпитване на няколко лекарства.

За да се гарантира жизнеспособността на създаваната по проекта европейска мрежа, екипът на c4c провежда и традиционни изпитвания с университетски преподаватели и учени от фармацевтични компании, включително от Janssen и Roche.

Учените например провеждат традиционно изследване на деца и млади хора с множествена склероза. С него се оценяват положителните и отрицателните ефекти от дадено лекарство, което може да помогне на децата и младите хора, страдащи от болестта.

В друго изследване клинични специалисти оценяват ефективността на парацетамола при екстремно рано родени недоносени деца. То обхваща около 800 бебета от 16 европейски държави.

Консорциумът c4c също е учредил нидерландска фондация с нестопанска цел — connect4children Stichting, която ще продължи да предоставя услуги от специалисти при провеждане на клинични изпитвания за деца след края на проекта.

Създадена през май 2023 г., фондацията свързва организации, които искат да провеждат клинични изпитвания с деца, със съответните центрове за провеждане на изпитвания и експерти, като по този начин се ускорява създаването на изпитването, премахва се много от първоначалната логистична работа и се гарантира спазването на утвърдените от проекта методологии и образци за клиничните изпитвания с деца.

Време и пари

Макар и насочени само към едно лекарство, традиционните клинични изпитвания имат собствен набор от предизвикателства.

Тези изпитвания са времеемки, скъпи и трудно се управляват.

При тях обикновено се сравняват две групи доброволно участващи пациенти: върху едната се изпитва нова терапия, а другата се лекува стандартно.

Повечето нови лечения преминават през четири фази на клинични изпитвания. Продължителността на по-ранните фази е поне няколко месеца, а по-късните продължават с години.

Преди да е възможно да започне едно обикновено изпитване в Европа, изследователите първо трябва да изготвят нови насоки за всяко лекарство, да сформират екип, да наберат пациенти и да подадат заявление до Европейската агенция по лекарствата според д-р Анет Бакър, главен изпълнителен директор на базираната в САЩ фондация „Тумори при децата“ (Children’s Tumor Foundation (CTF) и председател на CTF Европа.

„В края на всяко изпитване цялата инфраструктура се демонтира и за следващото лекарство се започва отново от самото начало“, казва тя. „Прилича на изграждане на нова къща за всяко лекарство.“

Към по-голяма гъвкавост

Фондацията на Бакър участва във финансиран от ЕС проект, чиято цел е разработването на провеждани през платформи клинични изпитвания в Европа.

Наречен EU-PEARL, той продължава три години и половина, до април 2023 г., и подобно на c4c е публично-частно партньорство в рамките на Инициативата за иновативни лекарства, което включва десетки участници от много държави.

Провежданите през платформа клинични изпитвания са по-гъвкави поради две важни причини.

Първо, ако едно лекарство се окаже неефективно, изпитването може да продължи с другите лекарства, а пациентите, които участват доброволно, могат да преминат към друго лечение след изтичането на подходящ период от време, за да могат телата им да метаболизират всички остатъци от лекарства.

Второ, с откриването на нови лекарства те може да бъдат добавяни към изпитването, без да е необходимо да се започва ново изпитване от нулата.

Нито един от тези варианти не е възможен при традиционните клинични изпитвания.

Екипът на проекта EU-PEARL разработи единна рамка за клинични изпитвания, провеждани през платформа, което означава, че са създадени образци, насоки и други обичайно необходими ресурси, които могат да бъдат в помощ на учените и фармацевтичните компании за по-лесното провеждане на такива изпитвания.

Споделени ресурси

По-специално, от изследователите в EU-PEARL са разработени образци за изпитвания в четири области на заболявания: тежки депресивни разстройства, туберкулоза, неалкохолен стеатозен хепатит (понастоящем наричан стеатохепатит, свързан с метаболитна дисфункция) и неврофиброматоза, която е рядко генетично заболяване.

„Компаниите имат достъп до всички документи, които създадохме, за да им помогнем да провеждат безпроблемно клинични изпитвания през платформи“, казва д-р Жоан Дженеска, директор на клиниката по заболявания на храносмилателната система към университетската болница Vall d’Hebron в Испания и научен координатор на EU-PEARL.

Понастоящем фондация „Тумори при децата“ и организацията „Глобална коалиция за адаптивни научни изследвания“ създават единно клинично изпитване през платформа за неврофиброматоза тип 1 и за шваноматоза (редки генетични заболявания, които причиняват израстване на тумори по нервите), въз основа на създадения от EU-PEARL образец.

Неврофиброматозата и шваноматозата са хронични прогресиращи разстройства за цял живот и имат многоорганни симптоми, така че благодарение на резултатите от проекта в тази област много пациенти от всички възрасти (деца, младежи и възрастни хора) ще се възползват от новите лечения.

При клинично изпитване по друг проект от Инициативата за иновативни лекарства — Unite4TB, също се използва образецът на EU-PEARL за клинични изпитвания за туберкулоза, провеждани чрез платформа. Благодарение на разработената рамка в изпитването ще могат да се тестват 14 комбинации от девет съществуващи лекарства, както и две новоразработени потенциални лекарства.

Това значително ще ускори разработването на нови лекарства, изключително необходими за лечението на 1,1 млн. деца, които се разболяват от тази болест всяка година.

Право на пациентите на мнение

Гъвкавостта на клиничните изпитвания, провеждани през платформа, е особено важна за редките заболявания, защото има толкова малко пациенти, че се затруднява многократното им включване.

„Приблизително 30 % от изпитванията за редки болести не успяват, защото изследователите не могат да наберат пациенти навреме“, твърди Бакър.

Разработените от EU-PEARL клинични изпитвания за провеждане през платформа дават право на мнение и на пациентите, като им дават възможност да работят с изследователите върху дизайна.

Това означава, че могат да бъдат планирани разнообразни процедури по изпитванията, като вземане на кръвни проби, даване на лекарствата и извършването на изследвания на пациентите например по начин, който е удобен както за изследователите, така и за доброволците.

Провежданите чрез платформи клинични изпитвания могат да доведат до коренна промяна в разработването на европейски лекарства, не на последно място за децата.

„Разбира се, децата са уязвима част от населението, но съществува етична потребност да им дадем най-добрите доказателства за лечение“, заключава Джакуинто.

Изследванията в тази статия са финансирани от програма „Хоризонт“ на ЕС. Възгледите на интервюираните лица не отразяват непременно позицията на Европейската комисия.

Повече информация

Тази статия е публикувана за пръв път в Horizon, списанието за изследвания и иновации на ЕС.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !